!! Databáza

Zvoľte zoznam prísloví v príslušnom jazyku: 

* [Nemčina|Sprichwort]
* [Slovinčina|Sprichwort_si]
* [Slovenčina|Sprichwort_sk]
* [Čeština|Sprichwort_cz]
* [Maďarčina|Sprichwort_hu]
%%
%%
%%


Príslovie možno vyhľadať cez nasledovné zoznamy:

* Nemčina:
**[Zoznam všetkých lemm | Lemmata]
**[Zoznam všetkých komponentov | Komponenten] 


* Slovenčina:
**[Zoznam všetkých komponentov | Komponenten_sk]