[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]

!!!Mezinárodní konference evropského projektu ''SprichWort''

%%columns
    __"Přísloví multilinguálně. Jazykové vzory - komunikativní jednotky - kulturní symboly"__

Datum: 27./28.9.2010

Místo: Institut für Deutsche Sprache (přednáškový sál), Mannheim\\
----
%%coolborder
27. září, 16.30: Prezentace evropského projektu ''SprichWort''
%%
%%
\\Od listopadu 2008 zkoumá mezinárodní projekt „SprichWort“ současné užívání přísloví v němčině, slovenštině, slovinštině, češtině a maďarštině. Cíl projektu, který je podpořen Programem celoživotního učení (LLP) Evropské komise, spočívá v analýze přísloví pomocí moderních empirických metod na bázi velkých elektronických korpusů a ve vytvoření jejich popisu v rámci multilinguální databáze. Zásadní roli hraje také didaktické využití přísloví ve výuce cizích jazyků. Všechny informace o projektu „SprichWort“ najdete na webových stránkách (http://www.sprichwort-plattform.org/).\\
\\

Od 27. do 28. září 2010 se koná na Ústavu pro jazyk německý v Mannheimu mezinárodní konference „Přísloví multilinguálně. Jazykové vzory - komunikativní jednotky - kulturní symboly“. Smyslem je nejenom prezentace výsledků projektu, ale i osvětlení nejrůznějších aspektů aktuálního paremiologickéh výzkumu: tematické spektrum sahá od lexikografických a kontrastivních perspektiv  v paremiologii přes metodické a teoretické otázky až po didaktické aspekty paremiologie.\\
\\
----

__[Program | Programm]__\\
 
----


\\


''Přihláška'': Pokud se chcete konference zúčastnit, žádáme Vás o zaslání neformální přihlášky mailem. Konferenční poplatek se nevybírá. Mail: hein@ids-mannheim.de\\
----

\\


''Přípravný výbor'': Ao. Prof. Dr. Vida Jesenšek, Prof. Peter Ďurčo, PhD, Dr. Kathrin Steyer