Strom sa pozná podľa ovocia.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Ähnlichkeit

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje poznanie, že podľa výsledku alebo podľa účinkov niečo môžeme rozpoznať kvalitu pôvodcu. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje v rôznych aktualizovaných podobách. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Strom sa pozná podľa toho, aké ovocie prináša. Den Baum erkennt man daran, welche Frucht er bringt.
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Dobrý strom sa pozná podľa ovocia. Guten BAum erkennt man an der Frucht.
[Doklad 5] [Doklad 7]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch vyskytuje spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1] [Doklad 2] [Doklad 6] [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Aký strom vypestujete, také ovocie bude rodiť. Dobrý dobré, zlý zlé. Veď strom sa pozná podľa ovocia. http://www.biblegateway.com/passage/?search=Evanjelium+Pod%C4%BEa+Mat%C3%BA%C5%A1a+12&version=NPK

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Buď robíte strom znamenitým a jeho ovocie znamenitým, buď robíte strom skazeným a jeho ovocie skazeným; lebo strom sa pozná podľa ovocia. Potomstvo vreteníc, ako môžete hovoriť dobré, keď ste zlí? Veď z hojnosti srdca hovoria ústa. Dobrý človek vydáva zo svojho dobrého pokladu dobré, ale zlý človek zo svojho zlého pokladu vydáva zlé. Hovorím vám, že z každého neužitočného výroku, ktorý povedia ľudia, budú sa zodpovedať v súdnom dni; lebo podľa svojich slov budeš vyhlásený za spravodlivého a podľa svojich slov budeš odsúdený. http://www.univerzalna-laska.sk/IIIJezisN.htm


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
A tak je to v skutočnosti. Skazený strom - tento nespravodlivý svet - sa pozná podľa svojho skazeného ovocia (skazená mládež) ďaleko pred tým, než dozrie. http://luzinsky.blog.sme.sk/c/116836/Al-buen-oidor-pocas-palabras.html


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Vraj strom sa pozná podľa toho, aké ovocie prináša. Určite vieš, aké ovocie prinieslo tebe to, čo si urobila. Vo svojom vnútri akosi dokážem hádať aké to ovocie bolo... http://blog.sme.sk/diskusie/495615/1/Miluj-blizneho-svojho.html

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

... konečne, niekto, kto je v pohode, bez zábran, slobodne zmýšľajúca, bez predsudkov úplne že v pohode, dávam jej desať bodov, je to kool kočka ...... vidieť, dobrý strom sa pozná podľa ovocia, pekný deň ti prajem ... http://pokec.azet.sk/ewkabj


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Členovia jednej rodiny mávajú často výrazné spoločné povahové črty, napríklad veľkorysosť, nezištnosť alebo určité nadania. Môžu to však byť aj negatívne črty: lakomstvo, egoizmus, sklon k násiliu alebo velikášstvo. Treba však zdôrazniť, že na duchovnej úrovni nedochádza k žiadnemu dedeniu; je to vždy iba priťahovanie rovnorodého, ktoré môže ovplyvňovať celé generácie. Túto skutočnosť potvrdzujú rôzne príslovia: „Aká matka, taká Katka“, „Strom sa pozná podľa svojho ovocia“ alebo „Jablko nepadá ďaleko od stromu“. http://www.svetgralu.sk/vytlacitclanok.php?id=cislo23


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Dobrý strom sa pozná podľa ovocia. Strom prinášajúci každoročne bohatú úrodu je vskutku požehnaním. No sú i stromy, ktoré akosi „zabudli“, aké je ich poslanie. Takto občas prirovnávame i ľudský život k stromu. Jeho ovocie, to sú vlastne skutky a činy, ktoré urobil. http://www.pukanec.sk/noviny_text.php?src=2008_3

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

To, že cirkvi nemajú byť aktívne ani inak pospájané s mocnosťami svetskými s tým plne súhlasím. Ježiš to vyjadril dosť jasne:,,Dal som im tvoje slovo, ale svet ich nenávidel, lebo nie sú časťou sveta, tak ako ja nie som časťou sveta. Neprosím ťa, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si nad nimi bdel kvôli tomu zlému. Nie sú časťou sveta, tak ako ja nie som časťou sveta.“ (evan. podľa Jána 17:14-16). Naša otázka je však vec morálky a základných kresťanských zásad. Strom sa pozná podľa ovocia (evan. podľa Matúša 7:16-20). Fašizmus i akýkoľvek prehnaný nacionalizmus je v rozpore s kresťanskými zásadami, pretože vyzdvihuje jeden národ nad iný, v horších prípadoch dokonca znevažuje ľudí iných rás, všeobecne buduje nenávisť. Naproti tomu „Boh nie je predpojatý, ale v každom národe je mu prijateľný ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivosť“(Skutky apoštolov 10:34,35). Kedže slovo kresťan, znamená „nasledovník Krista“, všimnime si ako Ježiš konal v podobných situáciách a aký vzor zanechal svojím nasledovníkom.(spomeniem len veci, ktoré sa týkajú kresťanského postoja-teda predstaviteľov cirkví i ovečiek a tejto témy, tvojho príspevku) ... http://forum.jajjun.com/viewtopic.php?f=28&t=875&start=40

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="strom"] []* [word="pozná"][]* [word="ovocia"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«