[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Svět je jedna velká vesnice. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Die Welt ist ein Dorf. | Die Welt ist ein Dorf] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Svět je jedna vesnice.
* Slovensky: [Svet je jedna veľká dedina. | Svet je jedna veľká dedina]
* Slovinsky: [Svet je globalna vas. | Svet je globalna vas] 
* Maďarsky: [ -| -]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [svět|Search:czkomsvět] Lemma: [svět|Search:czlemsvět]

* [je|Search:czkomje] Lemma: [být|Search:czlembýt]

* [jedna|Search:czkomjedna] Lemma: [jedna|Search:czlemjedna]

* [velká|Search:czkomvelká] Lemma: [velký|Search:czlemvelký]

* [vesnice|Search:czkomvesnice] Lemma: [vesnice|Search:czlemvesnice]
%%

     
!!!Význam(y)
Přísloví zprostředkuje zkušenost, že [vzájemné poznání] zmenšuje [rozdíly] mezi [zeměmi] a [lidmi]. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví se občas objeví v kontextu, který skrývá skeptický postoj k jeho obsahu. [Doklad 2 | 2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  
%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) Svět je %%tip-X např. skutečně \\ /% jedna velká vesnice. [Doklad 3 | 3 ]  
%% \\/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [skutečně|Search:czvko.X] Lemma: [skutečně|Search:czvle.X]

%%

   
!!!Typické užití v textu
 
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Nakonec spolubydlící chtěli vysvětlit, jak se vyslovují věty z české knížky. Po týdnu společného pobytu už všichni věděli, kde leží Praha, kde se mluví česky a shodli se, že __svět je jedna velká vesnice__, v níž přece jen ale existují malé rozdíly. "Například seriál Simpsonovi začíná na Madagaskaru o hodinu později než u nás," říká česká porotkyně. Ta se v rámci první kulturní výměny mezi městy, která hostí filmový festival.  %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 25. 5. 2001/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Jenže co je vlastně normálně? Možná už to jedem pozpátku a ani o tom nevíme. Ne nadarmo se říká, že jde všechno od desíti k pěti. Možná se vesmír začal před pár lety smršťovat, ale k nám se to ještě nedoneslo. __Pak že je svět jedna globální vesnice__! Tak mě napadá, že uhlí, ropa, plyn už měly dávno dojít, a přitom je toho pořád víc a víc a nikdo to nechce. Horníci na Mostecku by mohli vyprávět. %%tip-Zdroj Lidové noviny, 28. 7. 2000/%
/%
-----
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Se svou vrozenou schopností vcítit se a touhou, aby všichni lidé byli přátelé, se stal přirozeným kandidátem na řešení nejhorších sporů ve světě," napsal o něm týdeník The Economist. Clinton však poznal na vlastní kůži i stinné stánky nové doby, například zjistil, že __svět je skutečně globální vesnice__ sledovaná médii, jejichž šoty mohou leccos změnit. "Někdy byl přinucen k akci i tehdy, když nechtěl. Jen proto, že se o něčem začalo mluvit v médiích," řekl Radek Khol. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 20. 1. 2001/% 
/%
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Další doklad | Základní tvar přísloví#Další doklad]): %%quote
WOMAD neboli World Of Music, Arts And Dance je festival, který před devatenácti lety založil zpěvák Peter Gabriel. Myšlenkou, že __svět je jedna velká vesnice__, předjímal současné debaty o globalizaci. Festival WOMAD, jehož pobočky vyrašily v desítkách zemí světa, se nakonec udržel v konkurenci s přehlídkami pop-music. Nyní je síť festivalů WOMAD tak hustá, že se termíny jednotlivých akcí překrývají. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 27. 7. 2001/%  
/%

[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Další doklad | Základní tvar přísloví#Další doklad]): %%quote
Když jsem před jedenácti lety nastoupil na brněnskou katedru sociologie, na nástěnkách filozofické fakulty, jíž byla tehdy katedra součástí, visel leták, který začínal slovy: __Kdyby byl svět jedna vesnice__... Šlo o ekologický text, v němž se vypočítávalo, kolik která země čeho spotřebuje; z uvedených čísel jasně vyplývalo, že vyspělý svět žije z hlediska spotřeby přírodních zdrojů na úkor světa nevyspělého. %%tip-Zdroj Britské listy, 23. 7. 2003/%  
/%

[Doklad 6 | #6 ] (Odstavec [Další doklad | Základní tvar přísloví#Další doklad]): %%quote
Je však trochu paradoxní, že takový pohled pro nás objevují Japonci. __Je-li dnes svět jedna globální vesnice__, může nám to snad někdy i trochu pomoci k účasti na vesnických poutích. Autor je hudební publicista. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 22. 7. 2003/%  
/%

[Doklad 7 | #7 ] (Odstavec [Další doklad | Základní tvar přísloví#Další doklad]): %%quote
__SVĚTU se přeci dnes s oblibou říká "Globální vesnice"__. Hmm, tak oni si na tom GJP o sobě mysl, že jsou světoví ? Když i do vstupu do Evropské unie nám několik měsíců ještě zbývá? Ani to ne - jen, že __svět je globální vesnice__ a gymnázium je jeho součástí - to je pravda. Posuťte sami! Z válkou rozvráceného Sarajeva přijely do Poděbrad a prožily s námi chvíle krušné i veselé Maja a Sanja Tarailo. %%tip-Zdroj Deníky Bohemia, 23. 1. 2004/%  
/%
 \\
 
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __[[word="svět"][]{0,3}[[word="vesnice"] __\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]