[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Szemet szemért (fogat fogért). 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Auge um Auge, Zahn um Zahn | Auge um Auge, Zahn um Zahn]
* Szlovén: [Oko za oko, zob za zob. | Oko za oko, zob za zob] 
* Szlovák: [Oko za oko, zub za zub. | Oko za oko, zub za zub]
* Cseh: [Oko za oko, zub za zub. | Oko za oko, zub za zub]

%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [szemet|Search:hukomszemet] Lemma: [szem|Search:hulemszem]

* [szemért|Search:hukomszemért] Lemma: [szem|Search:hulemszem]

* [fogat|Search:hukomfogat] Lemma: [fog|Search:hulemfog]

* [fogért|Search:hukomfogért] Lemma: [fog|Search:hulemfog]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy amilyen sérelmet, kárt okoz nekünk vki, ugyanazzal fizetünk vissza neki [Kulcsszavak szögletes zárójelben egy index felállításához]. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\ %%tip-Kommentár A kifejezés bibliai eredetű, vö. pl. Mózes 3. könyve 24. fej. 19. vers: „És ha valaki sérelmet ejt az ő felebarátján, amint ő cselekedett, vele is úgy cselekedjenek. Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért”. Valójában tehát büntetési módozatokról van itt szó, úgy, ahogyan régi törvényszövegekben ezeket megfogalmazták.\\ /%
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A szövegekben való felhasználás során gyakran csak a kifejezés egyik felét alkalmazzák (__szemet szemért__ vagy __fogat fogért__), s gyakran kötik össze őket az __elv__ főnévvel.  [Példa 5 | 5 ] [Példa 6 | 6 ] [Példa 7 | 7 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
  

%%(display:inline;) Szemet szemért. [Példa 8 | 8 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Fogat fogért. [Példa 9 | 9 ] 
%% \\
%%
  
%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Szemet szemért (fogat fogért)#Sprichwort]): \\
%%quote
A mostani kairói terrorizmusellenes konferencián is bizonyára felmerül a kérdés: hogyan kell bánni a halálosztókkal? A „szemet szemért, fogat fogért” ősi elve alapján kell-e eljárni velük, ezzel csak tovább mérgesítve a helyzetet, és semmit sem oldva meg, avagy tárgyalni kell a gyilkosokkal? %%tip-Forrás Heti Világgazdaság 1996/03/16 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Szemet szemért (fogat fogért)#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Egyáltalán: mit követünk a keresztény erkölcsiségből? A „__szemet szemért, fogat fogért__” elvét, vagy a „ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel” krisztusi igéjét? %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1997/05/26/% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Szemet szemért (fogat fogért)#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Én olvasok. Legalább lehet olvasni, mert anya fél egyedül aludni. Van, aki még ifjúsági könyveket olvas, tizennégy éves korban! Más országokban már király lehet tizennégy éves korában az ember, itt meg a fenekén ülhet, amíg mások learatják a babérokat. Mostanában nem tudnak a könyvek annyira lekötni. Például ez a Magyarország 1514-ben. Kicsit zavaros, nem tudni világosan, kinek a pártján áll az író. Mintha sajnálná helyenként ezt a vérengző Dózsát. A történelemtanár azt mondja, hogy Dózsa a magyar történelem egyik legnagyobb gyilkosa volt, akit elvakított a gyűlölet és a szerzésvágy, s bár büntetése nem volt ízléses és európai, csak az történt, hogy __szemet szemért, fogat fogért__. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Napok; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1972 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Szemet szemért (fogat fogért)#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 - S ha mégis felelősségre vontak valakit, akkor sem az igazi felelőst, mert az meghalt, eltűnt stb. Egyébként több mint negyven év távolából igen nehézkes a bizonyítás, hacsak valaki lelkiismereti okokból nem vallja saját magát bűnösnek. Mert ilyen is akad. Sokszor az embernek fontosabb, hogy a lelkiismeretével békében legyen, még akkor is, ha megbüntetik. Ami pedig az emberek jogérzékét illeti: van, amikor a jog " erősebb " a laikus erkölcsnél. Például a sokáig elfogadott " __szemet szemért, fogat fogért__ " ekvivalens viszonossági elv ma már tarthatatlan. Ezért, bár fájdalmukat megértem, nem tudom elfogadni, ha egy meggyilkolt kisfiú szülei elhatározzák, hogy megbosszulják gyermekük halálát. A bosszú, az önbíráskodás az európai kultúrában elfogadhatatlan. A társadalom tagjainak el kell fogadniuk, hogy független bíróság ítélkezik felettük, amely azoknak is képes igazságot szolgáltatni, akik képtelenek önbírásodva bosszút állni, ugyanakkor a bűn és a büntetés között valamilyen arányosságra törekszik. %%tip-Forrás Élet és Tudomány; Dátum: 1999 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | Szemet szemért (fogat fogért)#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
A tizennyolc éves nőt megerőszakolta, majd szerelmesével együtt iszonyatos kegyetlenséggel küldte a másvilágra. Ez a bűneset az edzett amerikaiakat is szíven ütötte, s a tragédia szaporította a könyörtelen „__fogat fogért__” elv híveit.%%tip-Forrás Magyar Hírlap 1995/04/13/% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | Szemet szemért (fogat fogért)#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
A keresztény érvrendszer pedig a pápai enciklikára emlékeztet, amely szerint az élet Istentől való, tehát világi hatalom el nem veheti. A halálbüntetés hívei viszont a __fogat fogért__ elv mellett érvelnek. %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1997/05/24 /% 
/%
 \\
   
[Példa 7 | #7 ] (Szakasz [Sajátos használat | Szemet szemért (fogat fogért)#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
A civilizált társadalom úgy látszik, gyenge és tehetetlen a mindenre elszánt sorozatgyilkosokkal szemben. Éppen a mindenre elszántságuk miatt. A __szemet szemért__ bibliai elve legtöbb helyen már kiment a divatból.%%tip-Forrás Magyar Hírlap 1995/06/24 /% 
/%
-----
 
[Példa 8 | #8 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Szemet szemért (fogat fogért)#Formvarianten]): \\
%%quote
Clinton elnök sötét ruhában jelent meg a képernyőn, és kijelentette: a tettesek nem úszhatják meg szárazon. Elfogják őket, ahogy ez a korábbi New York-i robbantásos dráma esetében történt. Igazságügy-minisztere hozzáteszi: van halálbüntetés Amerikában, élni fognak vele. Itt tartunk. A tisztes polgár a képernyő előtt rábólint: úgy legyen, __szemet szemért__. %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1995/04/21 /% 
/%
 \\
   
[Példa 9 | #9 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Szemet szemért (fogat fogért)#Formvarianten]): \\
%%quote
A megtorlásnak ebben a második, hosszan tartó fő szakaszában a párt már meghatározta azokat a csoportokat és tevékenységeket, amelyeket a legsúlyosabban kívánt szankcionálni. Az év végére elkészülő büntetéspolitikai irányelvek egyszerre mutatták a pártvezetés bosszúszomját és törekvésüket hatalmuk megkérdőjelezhetetlen biztosítására. Le kívántak számolni azzal a csoporttal, amely a legelszántabban fordult szembe a rendszerrel, a fegyveres felkelőkkel, és a talió elv ( __szemet szemért__ ) alapján mindenkivel, aki részt vett népítéletben, utcai kivégzésben. A meghozott és végrehajtott halálos ítéletek többségét a szabadságharcosokra szabták ki, de ha a kötelet sikerült is elkerülniük, nemigen kaptak tíz év alatti börtönbüntetést. %%tip-Forrás Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Az 1956-os forradalom története - Sulinet digitális óra (sorozati cím); Szerző: Szakolczai Attila; Dátum: 1998/10 /% 
/%
 \\
   
[Példa 10 | #10 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Szemet szemért (fogat fogért)#Formvarianten]): \\
%%quote
 " Zsíros a bácskai föld, a kenyérre is lehet kenni, olyan sovány föld, mint a mi homokunk, itt nincs is - írta egyetlen onnan küldött levelében apám. - Tanyák vannak erre és gazdag parasztok, jó lenne összekeverni földjeinket. A magyarok, úgy mutatják, örülnek nekünk, a szerbekkel bajunk van. Ránk lőnek, igazságtalannak tartják jöttünket, itt most már folyik a vér, úgy megy, hogy szemet szemért, bosszúra bosszút. Nem is szégyellem előttetek, de a félelem fog el, ha lövöldözni kezdenek, ilyenkor rejtem magam, elbújok és meglapulok. Más újság nincs, vigyázzatok magatokra... " %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Egy szál ingben; Szerző: Dobos László; Dátum: 1976 /% 
/%
 \\
   
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]