[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. | Liebe deinen Nächsten wie dich selbst]
* Szlovén: [Ljubi sojega bližnjega kot samega sebe. | Ljubi sojega bližnjega kot samega sebe] 
* Szlovák: [Miluj bližného svojho ako seba samého. | Miluj bližného svojho ako seba samého]
* Cseh: [Miluj bližního svého jako sebe sama/samého. | Miluj bližního svého jako sebe sama/samého]

%%collapsebox-closed
!!!Komponensek
     
* [szeresd|Search:hukomszeresd] Lemma: [szeret|Search:hulemszeret]

* [felebarátodat|Search:hukomfelebarátodat] Lemma: [felebarát|Search:hulemfelebarát]

* [mint|Search:hukommint] Lemma: [mint|Search:hulemmint]

* [tenmagadat|Search:hukomtenmagadat] Lemma: [tenmagad|Search:hulemtenmagad]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy tisztelnünk és becsülnünk kell embertársainkat. %%tip-Kommentár A szállóigeszerű kifejezés forrása a bibliai tízparancsolat szövege (Mózes III:19:18).\\ /% [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   Gyakran előfordul, hogy csak a közmondás első fele szerepel a szövegben, de közismertsége folytán ez már felkelti az egész kifejezés képzetét. [Példa 5 | 5 ] [Példa 6 | 6 ]    \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
  

%%(display:inline;) Szeresd felebarátodat, mint magadat. %%tip-Kommentár A különbség csak a kissé régies __tenmagad__ névmási forma helyett a ma szokványosabb __magad__ használatában mutatkozik.\\ /% [Példa 7 | 7 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. %%tip-Kommentár A különbség csak a kissé régies __tenmagad__ névmási forma helyett a ma szokványosabb, de nyomatékos __önmagad__ használatában mutatkozik.\\ /% [Példa 8 | 8 ] 
%% \\

%%
  
%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat#Sprichwort]): \\
%%quote
Végh Alpárnak nincsenek nemzeti elfogultságai. Egyik legszebb írása példázza ezt egy szlovák családról. Két ismeretlen magyar vándort lát vendégül a vallásos família, gyakorolja a legnagyobb természetességgel a „__szeresd felebarátodat, mint tenmagadat__” elvét. %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1996/04/04/% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Mégis: a tízparancsolat, az Ószövetség világa barbár világ volt. Kegyetlen, erőszakos. Dávid király és féltékenységből megöletett hadvezére: Uriás világa. Dávid király és a hadvezér elszeretett feleségének, Bethsabénak a világa. A királyi apja ellen lázadó, s a katonák által lemészárolt Absolon világa. A parancsolatok betartatásáért közösségek küzdöttek tagjaikkal, emberek küzdöttek egymással. És nemritkán az erőnek volt igaza. Mindehhez a krisztusi eszme teszi hozzá a keresztény, a civilizált többletet, a belső mércét: " __szeresd felebarátodat, mint tenmagadat__ ", " amit nem akarsz, hogy neked cselekedjenek, te se cselekedd azt másnak ", vagy a tétel pozitív megfordítása szerint: " amit szeretnél, hogy neked cselekedjenek, tedd, add másnak ". Vagyis: ne a másokkal szembe szegezett agresszió térüljön vissza ezerszeresen az egyes emberhez, hanem a mások iránti tisztelet és szeretet, a másik érdekeinek elfogadása és folyamatos beszámítása a saját cselekedet során. %%tip-Forrás Magyar Nemzet; Cím: A négy arkangyal; Szerző: Tellér Gyula; Dátum: 1998/12/24 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Több ezer évvel ezelőtt fogalmazott úgy a Ótestamentum, hogy __szeresd felebarátodat, mint tenmagadat__. Ebből a szolidaritás elvét is le lehet vezetni, mert egy társadalomnak alapvető feladatai között kell szerepeltetni az ember és ember közötti viszonyt. A társadalom egészének a viszonyát. Ha a társadalom nem kíván gondoskodni az elesettjeiről, ha nem kíván gondoskodni a hátrányos helyzetűekről, ha nem kíván gondoskodni azokról, akik önhibájukon kívül, vagy részben önhibájukból olyan helyzetbe kerültek, hogy számukra a megélhetésük veszélybe kerül, akkor az a társadalom, az én felfogásom szerint, a Magyar Demokrata Fórum felfogása szerint, nem társadalom. Az elkülönült egyéneknek az összessége, akik a saját jövőjükkel foglalkoznak, de nem kívánnak a társadalom egyéb tagjainak a gondjaival foglalkozni. %%tip-Forrás Országgyűlési Napló; Szerző: DR. SEPSEY TAMÁS ( MDF ) :; Dátum: 1996/06/19 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Érettek vagyunk erre a kitüntető nehézségre? Nem. De hisszük, hogy fölnövünk hozzá. Most már tudjuk, hogy a " __szeresd felebarátodat, mint tenmagadat__ " nemcsak vallási parancs, hanem a jövő történelmének praktikus tanácsa és föltétele is. Egy elérhetetlenül magas isteni követelésből így lett a jövő kikerülhetetlen küszöbe. Az a küszöb, amit idáig csak a legkiválóbbak léptek át, az újvilág prototípusai, s amelyen most valamennyiünknek keresztül kell haladnunk! Vizsgáznunk kell: méltók vagyunk -e a folytatásra? %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Publicisztikai írások; Szerző: Pilinszky János; Dátum: 1999 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Egy ismerősöm a minap - az hírlik róla, haladó elme -, nos, ő mondta nekem a minap: tudja, barátom, eddig arra tanítottak bennünket, hogy " __szeresd felebarátodat__ ", és azt hitték, akkor rendben lesz a világ. Pedig mit eredményezett ez valójában? Hogy kettéhasítottam a köntösömet, és megosztottam a felebarátommal, s így aztán mindketten félmeztelenek maradtunk. Mint a közmondás tartja: " Aki két nyulat hajt, egyet sem fog. " Bizony, ma már a tudomány is azt hirdeti: szeresd mindenekelőtt önmagadat, mivel az embernek semmi sem fontosabb, mint a saját érdeke. És nemcsak az embernek, a világnak is. Hiszen minél több az elégedett ember, aki meg tudja szerezni magának, ami kell, annál szilárdabb a társadalom, annál több erő szabadul föl a közügyekre. Egyszóval: ha kizárólag és csupán magamnak szerzek, azzal szerzem a legtöbbet mindenki számára - ez ma már tudományos faktum. Ehhez mit szólsz, barátom? %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Szerelmem, Elektra; Szerző: Gyurkó László; Dátum: 1984 /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 A " Ne ölj " parancsa lehetett -e valaha komolyabban veendő, mint ma? Akkor is fogadd meg, ha történetesen nem vagy keresztyén, vagy a keresztyénség csupán némi hagyománnyal vegyes konvenció az életedben - utóvégre Voltaire sem, tartotta magát annak, s mégis azt tanácsolta a békességet hiába kereső embernek: " Ne gyújtsd meg a szomszédod házfedelét - hogy a tiédet se gyújthassák meg. " Mintha csak azt mondta volna: " __szeresd felebarátodat__ ".%%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A Bárány Vére; Szerző: Jékely Zoltán; Dátum: 1981 /% 
/%
 \\
   
/%
-----
 
[Példa 7 | #7 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat#Formvarianten]): \\
%%quote
 Az ótestamentumi parancsban a " felebarát " kizárólag a zsidókra, Ábrahám, Izsák és Jákob fiaira vonatkozott. A szó szerinti idézet: " Bosszúálló ne légy, haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem __szeresd felebarátodat, mint magadat__. " ( Mózes III,19,18 ). Az ótestamentumi idők zsidó ideológiája szerint a nemzsidók bűnösek, kerülendők, illetve, mint az Úr ellenségei, kiirtandók ( Mózes V,7,13.és 20. rész; Mózes II,12,35-36 ). A kivonulni akaró zsidók becsapják segítőkész egyiptomi szomszédaikat, edényeket és ruhákat kérnek kölcsön a visszaadás legcsekélyebb szándéka nélkül. Bírák 14. és 15. részben olvasható, ahogy Sámson garázdálkodik a filiszteusok között; a zsidók rettenetes mészárlásokat hajtottak végre a kánaáni népek körében, az asszonyokat és a kisdedeket sem kímélve. Ez a nem éppen " felebaráti " hozzáállás a más népekhez kölcsönös lehetett: az akkori idők erkölcsét, szellemét ez tükrözte. %%tip-Forrás Régió: vajdasági; Stílusréteg: sajtó; Cím: Ki az én felebarátom ? !; Szerző: Farkas Henrik; Dátum: 2003/07/06 /% 
/%
 \\
   
[Példa 8 | #8 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Schuster bleib bei deinen Leisten#Formvarianten]): \\
%%quote
 Ne engedjük hát, hogy a se Istent, se embert nem ismerő hímpillérek manipulálhassák a közvéleményt - szólított fel. Ne engedjük, hogy a percemberkék uralkodjanak. Hiszen Isten szolgálói nem olyan Magyarországon akarnak élni, ahol csak üdvözült halottaink lehetnek. Az üdvözült élőket akarjuk keresztelni, hangsúlyozta, hiszen a fő kérdés nem más: élet vagy halál? Ezért örökké aktuális az Isten, élet, haza, család szeretete, s önmagunk szeretete, az a fajta önszeretet, amelyet az isteni parancsolat fogalmaz meg: __szeresd felebarátodat, mint önmagadat__. %%tip-Forrás Magyar Fórum; Szerző: R. M.; Dátum: 2001/22/03 /% 
/%
 \\
   
/%
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]