[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Trafená hus zagága.

 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Getroffene Hunde bellen] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Trafené psy brešú."\\ /%
* Slovinsky: [- | - ] 
* Česky: [Potrefená husa se vždycky ozve. | Potrefená husa se vždycky ozve] 
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [trafená|Search:skkomtrafená] Lemma: [trafený|Search:sklemtrafený]

* [hus|Search:skkomhus] Lemma: [hus|Search:sklemhus]

* [zagága|Search:skkomzagága] Lemma: [zagágať|Search:sklemzagágať]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie poukazuje na ostrú reakciu človeka, ktorý sa cíti [dotknutý kritikou|Search:skbegdotknutý00kritikou] voči jeho konaniu alebo správaniu, a považuje ju za neoprávnenú. [Doklad 1 | 1][Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   V textoch sa často samostatne vyskytuje časť príslovia "trafená hus". [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Trafená hus zagágala. [Doklad 4 | 4 ] [Doklad 8 | 8 ]
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Trafená hus gága. [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa spravidla používa vo svojej citátovej podobe s varianmi slovies "zagágať, gágať". [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ] [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ][Doklad 8 | 8 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Čo keby si dnešné avantgardné divadlo dalo názov Divadlo Na humne? Deti, ktoré hrávali divadlo na humne v našej ulici, to bola skutočná, spontánna avantgarda. Slobodné divadlo. Teodor Kaliský, Slovenská Ľupča Vážená redakcia! Ad: O vraj záchrancoch, LT 29 - 30 / 2000 Pán Štefan Moravčík trafil priamo do stredu terča. Že použil svoj individuálny štýl, je jeho právom i výsadou. Keby bol použil štýl iný, bolo by to o pochlebovaní, nebolo by to o „ záchrancoch kultúry “. Slovenské príslovie — __trafená hus zagága__ — sa naplnilo ! Pripúšťate, pán Findra, že možno nemal na mysli jazykovedcov. Potom Vašu úvahu, Vaše slová ste adresoval na nesprávnu adresu. Sám píšete, že je to v moci pána ministra kultúry, hlavného obranára záchrancov kultúry. Treba sa sústrediť na vecné problémy a ich riešenia ! To je rada nad zlato. Len je tu háčik — veľký hák — lebo záujmy a schopnosti ľudí na vysokých stoličkách sú rôzne. %%tip-Zdroj Literárny týždenník 2000/32 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Zato však bude čoskoro plná bosých filozofov, prípadne básnikov v zodratých teniskách. Ján Fekete - Apolkin Z hadej papuľky Teória relativity má výnimku na Zemi. Tu je tma očividne rýchlejšia ako svetlo. Nerád by som sa dožil času, keď pri vítaní hostí chlebom a soľou sa budú uvádzať sponzori, ktorí si dovolili za ne zaplatiť. Kľúčové miesta v slovenskej politike treba hľadať vždy v blízkosti pakľúčov. Málokto vie tak dobre brechať ako __trafená hus__. Byť medzi mlynskými kameňmi a byť medzi ľuďmi má už takmer rovnaký význam. Škoda - preškoda, že pravda sa v Evinom rúchu objaví až vtedy, keď je z nej starenka. Nejeden jazyk si predstavuje, že zuby okolo neho sú vavrínovým vencom. Neskúsení ľudia ukazujú prstom na verejnosti, mocní zásadne v zákulisí. Je až na neuverenie, ako sa nám vydarila transformácia politikov na komikov a komikov na politikov. Pri charakteristike človeka ako koruny tvorstva sa zabudlo na prívlastok tŕňová. %%tip-Zdroj Literárny týždenník 2001/14 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Môže napríklad povedať, že OKO je podriadené dvojici Mečiar - Lexa, že jeho výsledky sú neobjektívne a všetky prípady, keď sa SIS vo svojej činnosti vymkla zákonu, si OKO radšej nevšíma, jednoducho, že OKO nevidí? A nemohol si napríklad predseda OKO, keď už tak jeho OKO funguje, navrhnúť aj odmeny? Politik susednej krajiny povedal čosi o Slovensku. Slovenský premiér aj politické grémium jeho hnutia to označili ako hrubé zasahovanie do vnútorných záležitostí. Dalo by sa to uzavrieť stručným konštatovaním, že __trafená hus zagágala__. Za " zagáganím " sa však skrýva spôsob robenia politiky, a tak k vyjadreniam ministra vnútra Českej republiky J. Rumla a postoju V. Mečiara a HZDS k nim treba uviesť pár poznámok. J. Ruml konštatoval, že únos syna prezidenta je sprievodným znakom hlbokej politickej krízy na Slovensku, kde proti sebe bojujú dve kapitoly ústavy - prezident a premiér. Je to boj o obsah demokracie. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 14.9.1995 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Niektorí ľudia sa hrozne radi stotožňujú so Slovenskom, akoby boli jeho vlastníkmi i zakladateľmi. A tak sa môžu u nás diať také veci, ako je nelegálna prehliadka biskupského úradu, zavlečenie prezidentovho syna do cudziny orgánmi štátu za účelom diskreditácie jeho otca a ďalšie známe kauzy. A ktovie čoho sa ešte dožijeme. Pánom sa však veľmi nepáči, keď sa o tom otvorene hovorí - __trafená hus gága__. A preto treba nové zákony. Nepochybujem o tom, že strpčia život ľuďom natoľko, že to napokon nevydržia. Chápanie demokracie a víťazstva vo voľbách ako valca, ktorým väčšina zvalcuje menšinu, to už v histórii bolo - len v tomto storočí dvakrát. Národom, ktoré v týchto systémoch žili, to však šťastie neprinieslo. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 20.3.1996 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Aktivita Kremľa vzrástla po tom, čo sa v novinách zverejnila správa popisujúca, ako sa premiér Mečiar pokúša zaštítiť sa Moskvou vo svojom "spravodlivom" boji za prezidentské právomoci. Autorka článku Marina Kalašnikovová uviedla, že Mečiar nazval Jastržembského "veľvyslancom Slovenska v Rusku" a že slovenský premiér tajne navštívil Moskvu. Ako neskoršie novinárke oznámili nemenované slovenské zdroje, návštevu organizovali ľudia blízki ruskému prezidentovi Jeľcinovi. Najviac zaujala jedna z posledných správ Mariny Kalašnikovovej o najnovších udalostiach na Slovensku. Podľa hesla __"trafená hus vždy zagága"__ sa ohlásil osobne ten, koho správa skutočne vzrušila. Najskôr hovorca Kremľa Sergej Jastržembskij, človek, ktorý má nepretržitý kontakt s Borisom Jeľcinom, zavolal šéfredaktorovi Kommersantu a posťažoval si, že je predsa len potrebné písať tak, aby boli chránené predovšetkým štátne záujmy Ruska. Po tomto telefonáte z najvyšších miest pán šéfredaktor vynadal autorke, Marine Kalašnikovovej. Celkom vážne ju upozornil, že nemôže zabúdať na záujmy vlastnej krajiny. Marina nakoniec hovorila s pánom Jastržembským osobne. %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Aké pochválen, také naveky. Z masmédií som sa dozvedel, že súdruh (lebo tak nás učili oslovovať ľudí, ako je on) či pán Mečiar ako predseda súčasnej vlády aj s našou vládou podali na mňa trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy, hanobenie a ohováranie našej republiky. Súvisí to s bohoslužbou slova, panychídou na mieste tragického skonu Róberta Remiáša. Upozorňujem, že v mojom príhovore pri bohoslužbe slova obetovanej za zosnulého R. Remiáša, som nikoho nenazval pravým menom, ale súdiac podľa iného príslovia, že __trafená hus zagága__, dočkal som sa zagágania. Myslím si, že som trafil do gunára. Ešte jeden postreh. Keď som svojho času vo svojich kňazských príhovoroch horlil za kresťanské Slovensko - a neprestávam zaň horliť i teraz - mnohí z radov tých, ktorí na mňa teraz posielajú trestné oznámenia, ujedali zo straníckeho komunistického koláča. Alebo vtedy, keď môjmu najstaršiemu bratovi pre otcov postoj komunistickí partajníci nepriznali štipendium, či vtedy, keď moja matka, ktorá vychovala s otcom nás šesť detí a po devätnástich rokoch práce na JRD dostala invalidný dôchodok ... %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 1.10.1996 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Priznám sa, že na spomínaný bonmot som takmer zabudol. Pripomenuli ste mi ho vo chvíli, keď ste na televíznej obrazovke z mítingu SMERu po stretnutí s predsedom HZDS Vladimírom Mečiarom kritizovali jeho konfrontačné smerovanie na slovenskej politickej scéne. Bolo to nekoordinované, alebo ste sa dohodli, že takúto nepopulárnu robotu urobíte Vy? – Nepovedala by som, že to bolo nekoordinované z mojej strany. Boli sme dohodnutí na našej vlastnej tlačovej konferencii a zhrnula som stretnutia, ktoré sme mali s predsedom HZDS Mečiarom. Hovorí sa, že __trafená hus zagágala__. Nepovedala som nič, čo by nebola pravda. Neprimeraná reakcia HZDS sa mi zdala príliš prehnaná na to, aká bezvýznamná je zatiaľ moja úloha v politi ke na Slovensku. Ich reakcie mali teda výpovednú hodnotu a viacmenej skôr potvrdili to, čo zaznelo u nás na tlačovej konferencii. Aj keď hovoríte o bezvýznamnosti svojej úlohy v politike, na ďalšej tlačovej besede ste povedali, že premiér Dzurinda i podpredseda vlády Mikloš sa tvária, akoby boli šťastným premiérom a šťastným podpredsedom šťastnej krajiny ... %%tip-Zdroj Pod Vihorlatom. 2000., roč. 3, č. 25 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="trafená"] [[]* [[lemma="hus"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]