[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Trpezlivosť ruže prináša.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Was lange währt, wird endlich gut] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [- | -] 
* Česky: [Trpělivost přináší růže. | Trpělivost přináší růže]
* Maďarsky: [(A) Türelem rózsát terem. | (A) Türelem rózsát terem] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Trpezlivosť ružu rodí."\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [] Lemma: []

* [] Lemma: []

* [] Lemma: []
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie opisuje skúsenoasť, že [vytrvalosť|Search:skbegvytrvalosť] a [húževnatosť|Search:skbeghúževnatosť] sú zárukou toho, že človek nakoniec dosiahne [úspech|Search:skbegúspech]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ] [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ][Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 ... návrh zákona "obsahuje retroaktivitu, lebo podľa nej by sa mala dodatočne posudzovať platnosť právnych vzťahov a ich právne následky, ktoré vznikli pred účinnosťou zmluvy. Sú tak v rozpore s čl. 1 Ústavy SR, podľa ktorého je Slovenská republika právnym štátom". Na záver svojho stanoviska, ktoré má 10 strán, E. Valko uvádza: "Z uvedeného je zrejmé, že predložený návrh je protiústavný, nekoncepčný, účelový, v rozpore s inými zákonnými ustanoveniami..." __Trpezlivosť ruže prináša.__ Návrh aj napriek nesúhlasu Legislatívnej rady vlády SR bol predložený v septembri 1999 do vlády, ktorá s ním taktiež vyslovila nesúhlas. Neúspech však poslancov neodradil a svoj návrh predložili legislatívnemu odboru NR SR, aby ten opäť návrh zákona preskúmal. Opäť nepochodili. To bolo v októbri 1999. Keďže sa piatim poslancom nepodarilo získať ani jedno odporúčajúce stanovisko, znova sa obrátili na sekciu vládnej legislatívy. Tá v marci 2000 potvrdzuje svoje zamietavé stanovisko, avšak už 19. apríla je všetko inak. %%tip-Zdroj Profit 2000/11 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Aj keď jedna lastovička ešte leto nerobí, je dôkazom toho, že sa niečo deje. __Trpezlivosť ruže prináša__, a v tomto prípade to znamená likvidáciu zločineckého gangu, ktorý za uplynulých šesť rokov ovládol celý sever Slovenska. Svoju základňu mal v Liptovskom Mikuláši a špecializoval sa na krádeže áut vyššej cenovej kategórie. Popri tejto činnosti obchodoval aj s drogami a, samozrejme, netrpel nedostatkom zbraní a peňazí. Prím hrali autá. Pri policajnej razii, ktorú sme pripravovali skoro dva roky, bolo v okrese Liptovský Mikuláš prehliadnutých 23 objektov. Zaistili sme 33 ukradnutých vozidiel a niekoľko desiatok rozobratých áut. %%tip-Zdroj Profit 2002/02 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Hoci krajiny nebudú na rovnakej úrovni, smerovanie je jasné. Dopredu. Porovnajme Španielsko, Portugalsko, Grécko. Zvyšovanie výkonnosti ich ekonomík trvá dlho, no nevracajú sa späť a krok za krokom sa približujú vyspelým európskym krajinám. Slovensko sa dostane do stabilného menového bloku, prevezme menu krajín, s ktorými najviac obchoduje. Prispôsobovanie cien a miezd bude podľa niektorých ekonómov trvať 15 až 20 rokov. Umožní to využiť priestor, ktorý máme vďaka nižším nákladom a kvalite našej pracovnej sily. Platí však, že __trpezlivosť ruže prináša__. Budeme musieť splniť hlavné podmienky. Transparentné hospodárenie štátu a racionálnu mzdovú politiku a k tomu adekvátnu menovú politiku. To je však téma na ďalšiu diskusiu. Autorka Elena Kohútiková je viceguvernérkou Národnej banky Slovenska Východisko z bludiska Niektorí nezamestnaní majú značný odpor k pracovnej mobilite Trh práce na Slovensku trpí v súčasnosti viacerými vážnymi problémami, ktoré prispievajú k vysokej miere nezamestnanosti. Slovensko má veľa dlhodobo nezamestnaných s neúmerným podielom nízko kvalifikovaných jednotlivcov. Pracovná sila je málo pohyblivá, najmä medzi krajmi. %%tip-Zdroj Profit 2003-mar /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Manažérovi HC Košice Vincentovi Lukáčovi sa splnil životný cieľ, keď sa minulý týždeň stal jedným z asistentov trénera slovenskej hokejovej reprezentácie. Dôveru získal trojlístok J. Golonka, D. Žiška a 42 - ročný Vinco Lukáč, ktorý ani netajil pocit radosti: "Pre každého športovca telom i dušou by malo byť cťou reprezentovať svoju vlasť a ako sa vraví, __trpezlivosť ruže prináša__. Sám som mal svoju latku vždy vysoko postavenú a môže ma iba tešiť, že nastal čas zúročenia bohatých medzinárodných skúseností. Náš hokej, samozrejme, nečaká žiadna prechádzka, ale treba vysúkať rukávy, aby každý prispel svojou troškou k pozdvihnutiu úrovne a dala sa dokopy taká hráčska kvalita, ktorá sa na najvyššom fóre nestratí a upozorní na seba." Pred slovenským výberom v nadchádzajúcej sezóne stoja až tri vrcholy - Svetový pohár, olympijská kvalifikácia a MS. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 11.7.1996 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Výnimočne je možné prihlásiť sa aj v deň štartu. Už niekoľko rokov sa bojnickí futbalisti pokúšali postúpiť do vyššej súťaže, no vždy im chýbal povestný kúsok športového šťastia. V uplynulom súťažnom ročníku sa Bojničanom dávny sen podarilo konečne splniť, od blížiacej sa sezóny budú ich hráči obliekať štvrtoligové dresy. Športovú slávu tohto známeho kúpeľného mesta budú odteraz šíriť nielen plavci, ale aj futbalisti, ktorí v praxi naplnili obsah známej múdrosti - __trpezlivosť ruže prináša__. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 31.7.1997 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="trpezlivosť"] [[]* [[word="ruže"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]