Tvrdá slupka, měkké jádro. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že lidé, kteří působí navenek nevlídně a drsně, jsou velmi často citliví a dobráčtí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

OBLIČEJ Tvrdá slupka,měkké jádro.I když se navene chová dost cool-Bill je něžný a zranitelný kluk.To prozrazují i jeho měkké rysy ve tváři.Je dost štíhlý(při 177 cm váží jen 50 kg).Nosí piercing v pravém obočí a taky v jazyku.Jeho androgynní vzhled v holkách probouzí ochranitalský a pečovatelský instink.Člověk by ho chtěl obejmout a mazlit se s ním. http://thcka-bill-tom.blog.cz/0712/charakteristika-billa

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«