[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Učení (je) mučení. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Lehrjahre sind keine Herrenjahre. | Lehrjahre sind keine Herrenjahre] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Učňovská léta nejsou panská léta.
* Slovensky: [Učeň - mučeň. | Učeň - mučeň]
* Slovinsky: [ | ] 
* Maďarsky: [ | ]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [učení|Search:czkomučení] Lemma: [učení|Search:czlemučení]

* [je|Search:czkomje] Lemma: [být|Search:czlembýt]

* [mučení|Search:czkommučení] Lemma: [mučení|Search:czlemmučení]

%%

     
!!!Význam(y)
Přísloví konstatuje fakt, že [proces vzdělání], který je nezbytnou podmínkou pro [úspěch v životě], se často pojí s [námahou], na kterou může [školák či student] pohlížet jako na [utrpení]. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Pravdivost přísloví je někdy zpochybněna. [Doklad 2 | 2 ]  [Doklad 3 | 3 ]  \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) Učení (a) mučení. [Doklad 4 | 4 ] [Doklad 5 | 5 ]\\
Učení – mučení [Doklad 6 | 6 ]
%%
\\

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  /%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty


%%

   
!!!Typické užití v textu
 
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Ustálenou pravdu o tom, že __učení je mučení__, jsme v životě na sobě pocítili jistě všichni. Ti, kteří jsou již v útlém věku natolik uvědomělí a skutečně považují opakování za matku moudrosti, mají více šancí to v životě takzvaně někam dotáhnout. %%tip-Zdroj Deníky Bohemia, 14. 8. 2004/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Hlavně, aby na dobré učitele štěstí jste měli, aby výkladem zaujali, naučili, jejich přístup byl skvělý. Proto ve škole ničeho se nebát, co všechno dobré ve vás je, snažte se proda . Vždyť přece __učení nemusí být mučení__. Nabývání vědomostí, naplnění duše bohatostí, práce ušlechtilá nechť je radostí, myslím, že slov již bylo dosti. Takže, mějte se krásně, to je konec básně.  %%tip-Zdroj Deníky Moravia, 5. 9. 2007/%
/%

[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti užití]): \\
%%quote
Ne všechny děti se do školy těší, ale jedině pestrá výuka společně se zábavným mimoškolním programem je může přesvědčit, že __učení není jen mučení__. Také pro pedagogy je jistě potěšující učit žáky, kteří naslouchají a z hodin si něco odnesou. Pak mají o důvod víc se zdokonalovat a do výuky přenášet nové poznatky. Je to kruh, který pokud je celistvý, přináší prospěch pro všechny.  %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 30. 1. 2004/%
/%
-----
 
[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
A zatím všechno končilo, jak jen mohlo, léta jsem se poctivě připravovala. Toho učení a mučení. Těch zkoušek a strachu. Probdělých nocí, kdy písmenka sama skákala z řádky na řádku. A proč? Abych si mohla jednou jedinkrát vyskočit, jak ta jepice: Jupí-í!... Svá léta teď utrácím ve staré Pekárně, kde se už dávno nic.  %%tip-Zdroj Lidové noviny, 16. 8. 2004/%
/%

[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Kvůli zdravotnímu handicapu u ní bezezbytku platí fráze: __učení mučení__. Všechny texty ke zkouškám musí mít nazvětšované, z lavice nevidí na tabuli, učení jí trvá dvojnásobek času co zdravým studentům a kvůli přetíženým očím ji často bolí hlava. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 9. 5. 2003/%
/%

[Doklad 6 | #6 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Uvádí se, že půjde o dobře investované peníze, neboť znalost řečí lze považovat za nezbytný předpoklad pro uplatnění našich občanů na evropských pracovních trzích. A tak nastane __učení - mučení__. Již od letošního září se mají děti začít učit cizí jazyk již od třetí třídy, tedy o rok dříve než dosud. A druhý jazyk jim přibude nejpozději v osmé třídě. Má se zvýšit počet vyučovacích hodin a také odborná kvalifikace pedagogů. %%tip-Zdroj Deníky Bohemia, 23. 2. 2006/%
/%
 \\
  
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __[[word="učení"][]{0,2}[[word="mučení"]__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]