V nouzi čert i mouchy lapá. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví slouží jako komentář v situaci, kdy je člověk nucen akceptovat i méně výhodná, kompromisní nebo jinak neobvyklá řešení. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Jůlinka měla návrh, sice pošetilý, ale v nouzi čert i mouchy lapá. Bratr jejího známého má tetu, která má sestřenici z matčiny strany a ta je vdaná za jednoho technika, který ve studiu Pod Nuselskými schody dělá. A ta bude vědět, kde to je. A bydlí ve Strašnicích. "A co je to za studio, Pod Nuselskými schody?" ptám se, hloupě jako tele. http://www.hyena.cz/dokumenty/okupace/okupace3.html

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«