V rozvahe je sila.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie opisuje skúsenosť, že pokojným a rozvážnym konaním môžeme skôr dosiahnuť úspech, alebo môžeme získať prevahu. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy vyskytuje v aktualizovaných transformáciách. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Sila spočíva v rozvahe. Die Kraft liegt in der Besonnenheit.
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Dominika mlčala. Po tvári jej začali stekať slzy. Posadila sa späť na stoličku, sklonila hlavu a plakala. Tento zážitok bol pre Dominiku zásadný. Uvedomila si, že nesmie dopustiť, aby sa pánom - domine - stal alkohol. V Dominike musí začať dominovať Dominika. Sila, ktorú podporuje nejaká slabosť, nie je skutočnou silou, ale len siláctvom. Nechať vládnuť leva, alebo dopustiť, aby kôň pod nami zdivel, nie je prejavom odvahy, ale zmätku a bezmocnosti. Predvádzať svoju šialenú odvahu - napríklad tak, že strkáme prsty do levovej tlamy alebo jazdíme na polodivom koni - takisto nemá nič spoločné so silou. Sila je v rozvahe, v triezvom úsudku, ale aj v smelosti, vďaka ktorej sa nebojíme nechať dominovať plynulosť a jemnosť intuície. http://www.putnici.sk/newsread.php?newsid=5678

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Tetx Text


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Kým sa ich nenaučíš čítať v dave, bude ti prt platné čo nosíš v hlave, pamätaj veľa sily je v rozvahe, v snahe aj v zdravej odvahe. http://www.supermusic.sk/skupina.php?action=piesen&idpiesne=326652


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Neschopní hlupáci, ktorí vás prehlasujú, kedy sa im zachce, uzatvárajú hlúpe zmluvy so zákernými gaidžinmi napriek radám všetkých daimjov a vydávajú tak našu krajinu i nás všetkých napospas skaze? — Tvár sa mu znetvorila od zlosti. — Alebo ho má viesť maloletý Nobusada ? Ten mu bude radiť, ako ťahať gaštany z ohňa? — Ogama-dono, my dvaja nemusíme čakať, — hladko odvetil Joši, ktorý si uvedomoval, že jeho sila spočíva v rozvahe. — Pohovorme si o tom medzi štyrmi očami — len my dvaja. Ogama vyvalil naňho oči. Vlajky zaviali v ľahkom vetríku. — Kedy? — Hneď teraz. Ogama zaváhal, lebo ho to vyviedlo z miery. Pozrel na Basuhira. Drobný človiečik sa pousmial. — Ja som myslel, že o dôležitých veciach by sa malo hovoriť otvorene, pane, hoci moja skromná rada nemá veľkú cenu. Dôverné dohody si neraz obidve strany vysvetľujú nesprávne — tejto zásady sa pridržiaval aj váš ctihodný otec. Clavell, James: Gaidžin I. Bratislava: TIMY 1994.


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="rozvaha"] []* [lemma="sila"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«