[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Všetci sme na jednej lodi 


  
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Gemeinsamkeiten | Gemeinsamkeiten Übungen].
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Wir sitzen alle in einem Boot] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Sedíme všetci v jednom člne."\\ /%
* Slovinsky: [Vsi smo v istem čolnu] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Wir sind alle in einem Boot."\\ /% 
* Česky: [Všichni jsme na jedné lodi. | Všichni jsme na jedné lodi] 
* Maďarsky: [Mind egy hajóban evezünk. | Mind egy hajóban evezünk] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "(Všetci) veslujeme na jednej lodi." Príslovie má aj menej používaný variant: "My všetci sedíme na jednej lodi, v jednom člne."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [všetci|Search:skkomvšetci] Lemma: [všetci|Search:sklemvšetci]

* [sme|Search:skkomsme] Lemma: [byť|Search:sklembyť]

* [jednej|Search:skkomjednej] Lemma: [jeden|Search:sklemjeden]

* [lodi|Search:skkomlodi] Lemma: [loď|Search:sklemloď]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje postoj, že [v kritickej alebo vážnej situácii|Search:skbegv00kritickej00alebo00vážnej00situácii], ktorá sa dotýka kolektívu, príp. inštitúcie, sú [spoluzodpovední|Search:skbegspoluzodpovední] všetci a treba byť [solidárny|Search:skbegsolidárny], [kooperatívny|Search:skbegkooperatívny] a [ústretový|Search:skbegústretový]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Boli sme na jednej lodi. [Doklad 4 | 4 ] [Doklad 5 | 5 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Sme na jednej lodi. %%tip-Komentár Wir sind in einem Boot. \\ /% [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa sprvidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 8 | 8 ] [Doklad 9 | 9 ]
%% \\ 
 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Často nás západná Európa vidí povrchne, a často si za to môžeme my pre infomácie, ktoré posielame von. Kto je agresívnejší a dostane informáciu von skôr, ten je prakticky akceptovaný. "Podľa vás majú väčší podiel na zahraničnej povesti Slovenska informácie stadiaľto ako tunajšia realita?" Neoddeľoval by som to, ani nehodnotil. Na reálnej situácii sa podpísali do určitej miery aj informácie, ktoré idú do zahraničia. Vonku som z toho mal veľmi zlý pocit, lebo v podstate __všetci sme na jednej lodi__ a každý ťahá veslom niekam inam, čo je najhoršia situácia. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 5.9.1996 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Holanďan sa nerozčuľuje "všade naokolo hovoria ináč!" ako u nás, keď niektorí vravia: "Bože, všade počuť maďarčinu!" V Amsterdame počuješ v jednom uchu ruštinu, taliančinu, v druhom angličtinu. Sú k tomu vedení odmalička. Deti - belošské, černošské, ázijské sú v škôlke spolu a držia sa na prechádzke za ruky. V škole sa dokonca s holandčinou skoro vôbec nestretávam, takmer každý študent je cudzinec. __Sme všetci na jednej lodi__, nemáme tam zázemie rodičov, my si vytvárame rodinu, v ktorej sa hovorí po anglicky. Máš so Slovenskom profesionálny kontakt, alebo sa ti odchodom zabuchli dvere ? Ťažko niekto ráta s herečkou, ktorá žije štyri roky tisíc kilometrov od Bratislavy Nemám pocit, že by sa predo mnou niečo zatváralo, aj keď moja práca tu teraz nie je viditeľná. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=3055; Interview /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Pôvodne bol vydavateľom zbierky Najvyšší súd SR. Táto publikácia o niečo väčšia ako formát A5 má však už od roku 1999 nového vydavateľa - súkromnú spoločnosť Prosperity s. r. o., ktorá navyše uvádza, že zbierka je chránená autorským právom. Každý, kto chce uvádzať tieto rozhodnutia alebo stanoviská, by sa mal vysporiadať s autorskými právami a zaplatiť za to, že judikáty využíva. Prakticky sa teda snaha zjednotiť výklad a používanie zákonov stala predmetom obchodovania. __Na jednej lodi__ sa ocitli dva protiklady - všeobecný záujem dostupnosti výkladu zákonov a skutočnosť, že s právami na tieto stanoviská disponuje jedna súkromná spoločnosť, ktorá stanoví ich cenu. Cenu, za akú sa všeobecný záujem bude napĺňať. Spoločnosť Prosperity získala vydavateľské oprávnenie na uvedenú zbierku rozhodnutí na základe " výhodnosti " svojej ponuky voči Najvyššiemu súdu SR. Konateľmi spoločnosti je blízky rodinný príslušník právničky, ktorá vystupuje v mene spoločnosti, a druhým konateľom dvadsaťjedenročný mladík. %%tip-Zdroj Profit 2000/07 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Veď uvážte , v takom televízore sa už aj tak deje všetko digitálne, tak na čo ešte čakáme? Ja fakt neviem. Matsushita plánuje nahradiť kompaktný disk raz a navždy DVD, FM vysielanie DAB (Digital Audio Broadcast) a tak ďalej, fenomén internetu nevynímajúc, čo prináša úplne inú kvalitu do všetkých spomenutých oblastí. Stále som mal ten pocit, akoby sme my novinári (ergo spotrebitelia) __boli__ v podstate __na jednej lodi__ s výrobcami hardvéru na počúvanie hudby. Oni chcú predávať kvalitu, my chceme počúvať kvalitu. Nič zložité. Obidve strany sú na to plne pripravené. Aj keď padali dosť rázne otázky, vždy sa točili okolo dvoch tém - prečo taký silný systém na ochranu copyrightu, a či bude dosť hudobného softvéru na trhu. Peter Oliff, viceprezident Universal Music, giganta na scéne hudobného biznisu, odpovedal na podobné otázky novinárov. Vo svojej prezentácii nás uistil, že nielen hudobné spoločnosti, ale aj samotní interpreti žiadajú nový, kvalitnejší tovar. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=1813; Audio 

 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Úplne spontánne chápal, že na kolene vychádzajúci košický týždenník nemá a nemôže mať tie podmienky, aké má denník vychádzajúci v centre politického diania v Bratislave. Hoci ho ako konkurenčné noviny mohol skúsiť potopiť, rozhodol sa radšej pre pomoc. Priznám sa, až teraz mi dochádza, že ten môj stisk pravice pri jeho návšteve v Domine v deväťdesiatom piatom bol na poďakovanie príšerne málo … Náš osobný kontakt bol vzhľadom na štyristokilometrovú vzdialenosť len sporadický, no k tomu, aby sme si bezvýhradne porozumeli, ani príliš nechýbal. __Boli sme na jednej lodi__, išlo nám o spoločnú vec a zvolili sme na jej dosiahnutie rovnaký prostriedok - novinárske pero. Rovnako sme sa vláčili po súdoch vinou rovnako hlúpych žalôb, rovnako hlúpych politikov. Rovnako sme čelili anonymným hrozbám, rovnako sme sa báli o svojich blízkych. A rovnako sme sa pred pár týždňami potešili výsledkom volieb. Žiaľ, Karol si svoj zaslúžený podiel na nich už nestihol vychutnať. Milý Karol, vrelá vďaka za Tvoje krásne dielo. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 21.12.1998 /% 
/%
 \\
   
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
K matičnej kandidátke do nového výboru, na ktorú sa odvoláva dr. Maťovčík, len pár slov. Presne je známy kľúč, ako sa na túto kandidátku dostať, koľko hlasov miestnych odborov, okresných rád či matičného výboru potrebuje kandidát na predsedu, koľko kandidát na predsedu dozorného výboru či obyčajného člena výboru. Rozhodujúce slovo má valné zhromaždenie v tajnom hlasovaní. Takže o čom je potom reč? Je vecou každého spisovateľa, ako sa k ma - tičnej kauze postaví. Lenže v tomto prípade __sme__ skutočne __na jednej lodi__. Na tej istej, na ktorej je celé Slovensko — vydrancované, rozpredané, znechutené. Inšpiráciu na napísanie repliky na článok dr. Maťovčíka mi nikto nedával, už najmenej dva roky vypisujem sám a dobrovoľne články na obranu Matice slovenskej. %%tip-Zdroj Literárny týždenník 2001/35 /% 
/%
 \\

[Beleg 7 | 7 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Je isté, že konkurz a predaj spoločnosti, paradoxne, pomohol. V hystérii okolo nebankových subjektov sa nedalo počítať s rozumným prístupom vkladateľov. Teraz je aj im viac - menej jasné, že na to, aby získali späť svoje peniaze, by mala firma fungovať. Podľa právneho zástupcu holandsko - britskej skupiny Daniela Krátkeho práve toto je posun v myslení veriteľov, ktorí „pochopili, že __sme na jednej lodi__". Podľa neho noví majitelia intenzívne pracovali na odvrátení kolapsu spoločnosti Drukos, ktorú nazval podnikateľským zlepencom. Túto záchranu prirovnal k pacientovi, ktorému sa stabilizujú životne dôležité funkcie. K dispozícii však mali len zhruba 60 dní do dňa vyhlásenia konkurzu. „Predpokladali sme vyhlásenie konkurzu až v druhej polovici tohto roka, jednoznačne sme dávali najavo, že chceme, aby Drukos fungoval. Náš odhad potvrdil aj Najvyšší súd SR svojím rozhodnutím, že konkurz bol vyhlásený predčasne,“ dodal D. Krátky. %%tip-Zdroj Profit 2003-may /%   
%% \\
-----
 
[Doklad 8 | #8 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Moderné násilie má aj dobré stránky, odúča človeka myslieť. Možno čoskoro nadobudneme podobu svojho predka — tvora s malou hlavou a veľkou palicou. Alebo už takí sme ? Peter Gregor Etudy Voľakedy a dnes Voľakedy stačilo vypiť zopár poldecákov a človek hneď začal nadávať na režim. Dnes na to väčšine stačí — slaná voda. Viac hláv Viac hláv viac vie. Pravda, za predpokladu, že nie sú sprosté všetky. Pod slovenskou vlajkou Vraj __sme všetci na jednej lodi__. Kdeže! Sme na dvoch: jedna smeruje k Bahamám, druhá ku dnu. Problém zvaný pravda Vo víne je pravda. Ale v ktorom druhu? V ktorom ročníku? V ktorom sude? V ktorej fľaši? A po koľkom pohári? %%tip-Zdroj Literárny týždenník 2001/18 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 9 | #9 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
TChoré rozhodnutie odobrať mu iba body a prémie za Wimbledon. Nikdy sa nedozvieme, či niečo neužil aj na Australian Open, keď vyhral. Hral najlepší tenis celý ten čas až po Wimbledon a potom sa vytratil. Mohol to nejako ukryť a mať trocha šťastia. Sám som podstúpil asi 15 testov za rok, ale viac na tú skúšku nepôjdem. A načo, keď nie sme prísni na tých, čo podvádzajú? Takých by mali vykázať na 2, 3, 4 či 5 rokov. To do hry nepatrí. __Všetci sme na jednej lodi__ a hráme najlepšie, ako vieme, bez podporných prostriedkov. Teraz som počul, že prehral v Dohe 1. kolo a asi nepôjde do Austrálie. Takými poznámkami iba skúša, či ho ľudia nepoľutujú. To je najhoršie, čo môže urobiť. Lepšie by bolo čestne sa priznať a ospravedlniť, inak je to pre tenis zlé. Také niečo sa už dlho nestalo. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 16.1.1999 /% 
 
/%
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [[lemma="všetci"] [[]* [[word="jednej"][[]* [[word="loď"] \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]