[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Všetko je raz prvýkrát.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Einmal ist immer das erste Mal] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Raz je vždy prvýkrát."\\ /%
* Slovinsky: [Vedno je enkrat prvič. | Vedno je enkrat prvič] 
* Česky: [Všechno je jednou poprvé. | Všechno je jednou poprvé]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [všetko|Search:skkomvšetko] Lemma: [všetko|Search:sklemvšetko]

* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]

* [prvvýkrát|Search:skkomprvvýkrát] Lemma: [prvýkrát|Search:sklemprvýkrát]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie konštatuje fakt, že [pozitívne aj negatívne skúsenosti|Search:skbegpozitívne00aj00negatívne00skúsenosti] [prichádzajú postupne|Search:skbegprichádzajú00postupne] a vždy sa udejú nejaké nové veci. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ][Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ][Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Demokracia môže iba s veľkými ťažkosťami regulovať detaily dôležitej akcie, držať sa pevného plánu a rozpracovať jeho uskutočnenie napriek vážnym prekážkam. Problém sa od jeho čias iba zhoršil, keďže demokratickí vodcovia sa stále točia ako veterní kohúti pod vplyvom najnovších prieskumov verejnej mienky. Momentálnou úlohou na Balkáne je dokázať, že sa Tocqueville mýlil. Hrozné na Tocquevillovi však je, že má skoro vždy pravdu. No, __všetko je raz prvý raz__. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 12.6.1999 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Chuck odvážal z baru, v aute sa rozhostilo napäté ticho. Približne som mu naznačila, kde bývam, ale po niekoľkých zákrutách mi bolo jasné, že ma nepočúva. „Myslel som, že si vyjdeme na Mulholland,“ zamrmlal, preletiac autom ostrú zákrutu. Cesta sa začala krútiť, točiť a rovnomerne stúpať. „Bola si tam už niekedy, Cindy?“ „Nie,“ priznala som sa, nevediac, kam mieri. „Fakt?“ spýtal sa. Začudovane nadvihol obočie a zarehlil sa. „Nuž, __všetko je raz prvýkrát__.“ Odbočili sme z cesty a zaparkovali pod stromom. Pod a pred nami sa rozprestierala trblietajúca sieť svetiel Los Angeles – vyzeralo to ako scéna vo filme, keď sa chlapec s dievčaťom prvý raz pobozkajú. V mojej hlave začalo biť na poplach. „Poď ku mne, moja,“ zabručal a vrhol sa na mňa, tlačiac ma na sedadle dozadu. Pocítila som na perách tlak jeho pier, ale nedokázala som sa zastaviť a nereagovať... %%tip-Zdroj Chater, Lynda: Diabol menom láska. Bratislava: Ikar 2002. /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
__Všetko je raz prvýkrát__ a teraz to prežíva Slovensko. Aj keď v tejto chvíli, tri týždne pred historickou premiérou nášho tímu na šampionáte, by možno kde-kto povedal, že teplota by už mala byť výrazne vyššia, že národ by mal byť nabudený a dennodenne masírovaný množstvom informácií z každej strany, početnými stranami v printových médiách a na desiatky minút zahltený valiacimi sa správami z rádií a televízií, kým my sme v tejto chvíli skôr vo fáze očakávania, čo bude. %%tip-Zdroj http://denniksport.sk/article/134429/prvy-raz-pre-slovensko /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
__Všetko je raz prvýkrát__, a tak veľa mladých ľudí vo veku od 11 do 15 rokov skúša po prvý raz pitie alkoholu, fajčenie cigariet a užívanie ostatných drog. Hlavným dôvodom prečo, je väčšinou partia, v ktorej sa pohybujú a trávia voľný čas. Keď v partii už niekto fajčí, zvyčajne to chcú skúsiť aj ostatní parťáci. A prečo nie? %%tip-Zdroj http://www.najmama.sk/clanok/225283/prve-hratky-s-alkoholom-fajcenim-a-drogami/ /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Ja sa preto pýtam kto je za to zodpovedný, že diváci STV2 namiesto OH sa mohli dívať na futbal presunutý z STV3. Rada STV by mala vyvodiť dôsledky, mne nevadilo že na obidvoch kanáloch mala ísť olympiáda, pokiaľ sa nevyrieši prístupnosť STV3. Ale myslím si, že občan SR má na to právo nie možnosť sledovať OH, ktoré sú raz za štyri roky. Takéto olympijské hry som z pohľadu na STV ešte nezažil vo svojom živote, ale máte pravdu, __všetko je raz prvý krát__ a občan SR divak STV 2 zvykaj si. %%tip-Zdroj http://www.stv.sk/forum/viewtopic.php?p=63006&sid=1366464eca4f6b870414688a456502f1 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="všetko"] [[]* [[word="je"] [[]* [[lemma="raz"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]