[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Všetko má svoje pre a proti.

  
  
----
%%coolborder
!!! Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Zwei Seiten | Zwei Seiten Übungen].
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Kein Nachteil ohne Vorteil] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Žiadna nevýhoda bez výhody."\\ /% [Wo Licht ist, ist auch Schatten] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Kde je svetlo, je aj tieň."\\ /%
* Slovinsky: [Kjer je sonce, je tudi senca] 
* Česky: [Všechno zlé je pro něco dobré. | Všechno zlé je pro něco dobré] 
* Maďarsky: [Minden rosszban van vmi jó. | Minden rosszban van valami jó] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "V každom zlom je niečo dobré."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [všetko|Search:skkomvšetko] Lemma: [všetko|Search:sklemvšetko]

* [má|Search:skkommá] Lemma: [mať|Search:sklemmať]

* [pre|Search:skkompre] Lemma: [pre|Search:sklempre]

* [proti|Search:skkomproti] Lemma: [proti|Search:sklemproti]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie konštatuje fakt, že každá vec má svoje [kladné aj záporné stránky|Search:skbegkladné00aj00záporné00stránky]. 
    
    Niekedy sa príslovím zdôrazňuje fakt, že nič nie je čierno-biele a aj [negatívne udalosti|Search:skbegnegatívne00udalosti] môžu mať [pozitívne účinky|Search:skbegpozitívne00účinky]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Každý má svoje pre a proti. %%tip-Komentár Jeder hat sein Für und Wider. \\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [každý|Search:skvkokaždý] Lemma: [každý|Search:skvlekaždý]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch vyskytuje spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ][Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ][Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Ďalším momentom je, že človek má v organizácii isté vzťahy, ktoré si vybuduje. Keď však chce zrazu robiť nejaké zmeny, zistí, že to nie je také jednoduché, ako si to predstavoval. Ide najmä o ľudské hľadisko, pretože oveľa ťažšie sa tvrdé veci hovoria ľuďom, ktorých poznáte niekoľko rokov a s ktorými sa priatelíte, ako tým, ktorí sa zhodou okolností ako cudzí stali vašimi podriadenými. PROFIT: A čo by ste povedali na také dosadenie zhora? M. Majoroš : __Všetko má svoje pre a proti__ a nebránil by som sa tomu, keby ma raz niekto niekde dosadil. Bola by to možno zaujímavá skúsenosť... PROFIT: Prečo ste vlastne odišli z STV a za akých okolností? M. Majoroš : Ja som neodišiel, vyhodili ma. PROFIT: A dôvod? M. Majoroš: Nepoznám ho, dodnes mi ho nikto neoznámil, podobne ako mnohým ďalším. %%tip-Zdroj Profit 1998/07 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Osvaldovú prinútil rozhodnúť sa, či bude podnikať v malej personálno - poradenskej firme, kde nebude toľko starostí s riešením organizačných a iných nevyhnutných problémov, ktoré patria neodmysliteľne k manažovaniu väčšej firmy. "Osobne by som si lepšie vedela svoj život predstaviť v riadení malej firmy, ale mala som pocit, že keď sa nebudeme rozvíjať, rásť, ostaneme na mieste, prestaneme byť neskôr partnermi pre väčších klientov a konkurencia nás postupne vytlačí z trhu. Rozhodla som sa pre rast a mám pocit, že išlo o správne rozhodnutie, pravda, __všetko má svoje pre a proti__. A, samozrejme, nie je to vôbec ľahké a jednoduché, zažila som s firmou aj obdobia, keď sme prechádzali krízovými fázami. Je to ako v manželstve, kde sa partnerské vzťahy vyvíjajú cez obdobia slnečných i búrkových dní. A platí aj to, že čo vás nezabije, to vás posilní. Postupne, ako sa jednotlivé spoločnosti, ktoré sme vytvárali, etablovali na trhu, získavali ďalších klientov, rozvíjali produkty svojej činnosti, začali sa črtať obrysy toho, čo sme pracovne nazvali poradenský dom.” %%tip-Zdroj Profit 1999/01 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Slovenská republika plánuje zaviesť euro ako oficiálnu menu od 1. januára 2009. Krivka cien nehnuteľností bude stúpať pomaly hore, respektíve sa môže niekde zastaviť a stáť, možno v súvislosti so staršími bytmi. Pokiaľ ide o nové byty, mohla by cenová krivka podľa Kardoša stúpnuť medziročne na úroveň medzi 10 až 20 %. Ceny nehnuteľností na Slovensku sú však polovičné v porovnaní s cenami v Európskej únii a bytov je nedostatok, dodal. Ideálna technológia na výstavbu rodinného domu neexistuje. __Každý__ spôsob výstavby __má svoje pre a proti__, no absolútne najhoršia voľba je kombinácia viacerých konkurenčných systémov. Stavebník sa jednoducho musí... Každý spôsob výstavby má svoje pre a proti, no absolútne najhoršia voľba je kombinácia viacerých konkurenčných systémov. Stavebník sa jednoducho musí hneď v začiatkoch rozhodnúť – a prestať vymýšľať, inak si môže spôsobiť neriešiteľné problémy. Slováci sú šetrný národ, to je všeobecne známe. No v poslednom čase sa nájde nemálo tých, ktorí si môžu dovoliť vskutku veľa - napriek tomu svoje priority prideľujú dosť pochybným spôsobom.u %%tip-Zdroj Hospodárske noviny 08/04 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Isté je, že bol nechutný a nezmyselne krutý. Rovnako profesionálne nakrútená gangsterka L. A. Dôverne Curtisa Hansona sa ocitla na periférii konzekventne vytýčenej línie porotcov. Pre spravodlivosť treba dodať, že toto rozhodnutie bolo síce správne, ale oklieštilo rozhodovanie. Do popredia sa dostali filmy, ktoré hovorili o nádeji, láske a s humorom nútili diváka uvažovať. Často však neboli z profesionálnej stránky dostatočne zrelé. Nuž, __všetko má svoje pre a proti__. Zlatú palmu ex aequo získali filmy Úhor a Chuť čerešne, ku ktorým sa vrátime ešte na budúci týždeň. Zodpovedajú však tomu, čo sme už spomenuli. Veľká cena sa dostala do správnych rúk, len nevedno, prečo tak neskoro. Patrí kanadskému režisérovi Atomovi Egoyanovi, ktorého film Exotika si ma svojho času úplne získal, ale nad súťažnou snímkou O krásnych zajtrajškoch som trocha v rozpakoch. Tuším je to prvý film, ktorý nakrútil podľa cudzej predlohy … %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 24.5.1997 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Myšlienka vzniku spoločného, silného plaveckého klubu našla pozitívny ohlas u plavcov, rodičov, predstaviteľov mesta, ako aj u nadriadených športových orgánov (SPF, SZTK, SAŠŠ a i.). Jej realizáciou sme získali obdiv a uznanie našich priateľov z iných plaveckých klubov a zároveň priznali voči nám zdravý športový rešpekt. Samozrejme, __všetko nové má svoje pre a proti__, našli sa aj neprajníci, ale emócie postupne vždy ochladnú. Vývoj plaveckého športu je dynamický, ustrnutie by mohlo mať neodhadnuteľné negatívne následky. Preto si myslíme, že rozhodnutie tých, čo stáli pri zrode spoločného klubu a bojovali za jeho úspechy v uplynulom roku, bolo správne, zasluhuje si poďakovanie a úctu. Z hľadiska hodnotenia športových výsledkov a spoločenskej reprezentácie možno povedať, že Plavecký klub Nové Zámky napriek ťažkým začiatkom môže hodnotiť rok 2000 ako úspešný. %%tip-Zdroj Castrum Novum. Týždennník mesta Nové Zámky. Nové Zámky: Mestský úrad 2001, roč. 4, č. 07. /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
… som navrhol na základe výkonnosti nomináciu na majstrovstvá sveta, v ktorej boli traja Slováci a jeden Čech. Väčšinou sa to skončilo tak, že sa schválila úplne iná. S tromi, či aspoň dvomi Čechmi. Alebo lukratívne boli výjazdy na podujatia na, západ '. Aj keď som si myslel, že mám právo cestovať ja, šiel nakoniec niekto iný. Ale nechcem, aby to vyznelo, že sa teraz sťažujem. Čo je ťažšie? Byť dobrý športovec, tréner či funkcionár? __„Všetko má svoje pre a proti.__ Ako športovcovi mi nie každá súťaž vyšla. Z tých približne štyridsiatich päťbojov som bol spokojný azda s piatimi. Tréner zase vie, čo je v jeho zverencoch a má aj svoje očakávania. Sú to neuveriteľné nervy. A funkcionár? Ten má obrovskú zodpovednosť. Sú situácie, keď musí okamžite reagovať a to s chladnou hlavou. Ja k tomu dodávam, že aj v duchu fair play.” %%tip-Zdroj Denník Šport. Bratislava: Šport press s.r.o. 8.11.2007. /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="svoje"] [[]* [[lemma="pre"][[]* [[lemma="proti"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]