[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Všetky cesty vedú do Ríma. 


----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

     
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Alle Wege führen nach Rom] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Vse poti vodijo v Rim.| Vse poti vodijo v Rim] 
* Česky: [České príslovie | Stránka českého príslovia|Lež má krátké nohy]
* Maďarsky: [Minden út Rómába vezet.| Minden út Rómába vezet]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [všetky|Search:skkomvšetky] Lemma: [všetok|Search:sklemvšetok]

* [cesty|Search:skkomcesty] Lemma: [cesta|Search:sklemcesta]

* [vedú|Search:skkomvedú] Lemma: [viesť|Search:sklemviesť]

* [Ríma|Search:skkom.Ríma] Lemma: [Rím|Search:sklem.Rím]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadrje poznanie, že [dospieť k cieľu|Search:skbegdospieť00k00cieľu] môžeme rôznymi cestami. [Doklad 1 | 1][Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje s aktualizáciami komponentu "Rím". [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Voľakedy sa hovorilo, že __všetky cesty vedú do Ríma__. Starý svetovládny Rím sa už pominul, v dnešnom svete poznáme desiatky podobných Rímov, a cesty vedú nielen do metropol, ale aj do bezvýznamných dediniek. Ak by dnes chcel niekto vysloviť podobný postreh, musel by povedať, že všetky cesty vedú niekam. A že zo všetkých ciest sa dá dostať - aj keď niekedy okľukou - do konečného cieľa. %%tip-Zdroj Profit 1999/10 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Jeľcinovi sa páči Rím a Talianske ženy Ruský prezident Boris Jeľcin sa počas návštevy Talianska vyznal zo svojej lásky k talianskemu hlavnému mestu i obdivu k talianskym ženám. "Dovoľte mi, aby som vyslovil svoju bezhraničnú lásku k hlavnému mestu vašej krajiny, k Taliansku i k talianskym ženám," povedal Jeľcin na slávnostnej večeri usporiadanej na jeho počesť talianskym prezidentom O. L. Scalfarom, na ktorej ho sprevádzala manželka Nina. "Ako je dobre známe, __všetky cesty vedú do Ríma__," citoval Jeľcin slová Nikolaja Gogoľa. " Počas tejto návštevy som pochopil prorocké Gogoľove slová. Ten raz napísal: 'Zamilujete sa do Ríma pomaly, kúsok po kúsku - ale láska k nemu potrvá po celý váš život,'" dodal Jeľcin. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 12.2.1998 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Slovensko nemá žiadnu šancu vyhrať súťaž o baltsko - adriatický koridor. Táto súťaž je fikciou od začiatku. Pravda, zasúťažiť si aj tak môžeme - veď dôležité je zúčastniť sa... Ak nie súťaž, tak čo? Je skoro isté, že za vecou sa skrývajú klasické miestne záujmy: dojem súťaže s Čechmi slúži len na prihrievanie emocionálnej polievočky. O aké skutočné záujmy ide? Okrem miestneho presvedčenia, že __všetky cesty vedú do Bratislavy__, sú to najmä silnejšie politické lakte na Považí (dnes napr. Žiliny), boj o miliardové objednávky zo štátneho rozpočtu a väčší politický vplyv cestnej lobby ako jej železničnej súperky. Vráťme sa však ešte raz k mape strednej Európy. Popri Viedni, Katowiciach a Varšave sú na nej ešte dve neprehliadnuteľné miliónové aglomerácie : Budapešť a Krakow. Na priamke spájajúcej tieto dve aglomerácie európskeho významu však, bohužiaľ, neleží Bratislava, ale stredoslovenský metropolitný priestor Banská Bystrica - Zvolen, alebo ako hovoria niektorí, zlovestný "Megalopolis" … %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 19.3.1996 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Svoju zvláštnosť si zachováva už niekoľko storočí. Kým kedysi boli magistri pýchou mesta a pravidelnými účastníkmi mestských rád, neskôr povolanie stratilo časť lesku. Dnes, keď čoraz viac chorých pre zárobok a možno aj nechuť presedieť niekoľko hodín medzi inými chorými preferuje samoliečbu a k dispozícii má širokú paletu voľne predávaných liekov, je dobrá rada lekárnika nad zlato. Systém však k lekárňam nie je milosrdný a mnohé bojujú o prežitie. Napriek tomu je o toto špecifické povolanie stále záujem. Tak ako __všetky cesty vedú do Ríma__, cesty budúcich lekárnikov začínajú vo vysokoškolských laviciach farmaceutických fakúlt. Päťdesiatročná babička Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je jedinou v SR. Môže sa pochváliť študijným plánom, ktorý je plne kompatibilný s požiadavkami smernice č. 85 / 432 / EEC Európskej komisie, a podľa slov jej dekana Jozefa Seginka aj stopercentným uplatnením absolventov. Na školskej nástenke totiž študenti denne čítajú ponuky voľných pracovných miest, ktoré nemá kto obsadiť. Počas 50 rokov vyrástli na „ farmácii “ lekárnici, distribútori, klinickí farmaceuti, pracovníci v zdravotníckom školstve %%tip-Zdroj Profit 2003-may /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Hovorí sa, že __všetky cesty vedú do Ríma__. V Benátkach však platí, že všetky cesty vedú na San Marco. V neprehľadnom labyrinte uličiek a kanálov preklenutých nespočetnými mostami nemožno zablúdiť. Aj keď sa necháte zlákať tajomstvom tichých zákutí a odbočíte z hlavnej trasy, po niekoľkominútovej chôdzi vás na pravú cestu opäť privedie šípka Per San Marco. Denne sem vlaky, autobusy alebo výletné lode privážajú tisícky turistov, ktorí sa zo stanice alebo kotvísk, sledujúc šípky na múroch domov, vydávajú v zástupoch smerom k slávnemu benátskemu námestiu s Dóžovým palácom a Chrámom svätého Marka … %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 20.6.1998 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Pri bežnej komunikácii medzi ľuďmi sa stretávame so známym výrokom: __"Všetky cesty vedú do Ríma".__ Mnohí ľudia nepoznajú jeho pravý pôvod a zmysel. Pokúsim sa ho bližšie vysvetliť. Rím bol založený v roku 753 pred našim letopočtom. Postupne sa z neho vytvoril malý staroveký mestský štát. Svojou výbojnou politikou si získal ďalšie územia a okolo roku 510 pred Kristom vznikla antická Rímska ríša. Naďalej mala charakter otrokárskeho štátu. Jej územie sa rozprestieralo v Európe od Stredozemného mora až po Britániu a Dunaj. Patrilo jej územie severnej Afriky , Malej Ázie až po Perský záliv. %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2002/01 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="ceste"] [[]* [[lemma="viesť"][[]* [[lemma="Rím"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]