[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(display:none)
[{TableOfContents numbered='true'}]
%%
\\
%%columns
 
   
!!! Več rok več naredi.
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
%%

  
!!! Ustrezniki v drugih jezikih
* Nemščina: [Viele Hände, schnelles Ende. | Viele Hände, schnelles Ende]
* Slovaščina: [Viac rúk viac spraví. | Viac rúk viac spraví]
* Češčina: [- | -] 
* Madžarščina: [Sok kéz hamar kész. | Sok kéz hamar kész] %%tip-Komentar Dobesedni prevod: "Mnogo rok je hitro gotovih."\\ /%
%%collapsebox-closed 
!!! Sestavine
   
  
* [več|Search:sikomveč] lema: [več|Search:silemveč]
* [rok|Search:sikomrok] lema: [roka|Search:silemroka]
* [naredi|Search:sikomnaredi] lema: [narediti|Search:silemnarediti]


%%

     
!!!Pomen(i)
S pregovorom izrazimo prepričanje, da več ljudi vsako delo hitreje in lažje opravi kot posameznik.
 [Zgled 1 | 1] [Zgled 2 | 2] [Zgled 3 | 3] [Zgled 4 | 4]

\\

    
%%collapsebox-closed
!!!Posebnosti rabe
Pregovor je razmeroma redek. 
%%
    
   
!!!Različice
%%collapsebox-closed
!! Oblikovne različice

Več glav več ve in več rok več naredi. [Zgled 1 | 1] [Zgled 3 | 3]

%%
  
%%collapsebox-closed
!! Zamenljivost sestavin

%%
%%collapsebox-closed
!! Sestavine različic   
* [glav|Search:sivkoglav] lema: [glava|Search:sivleglava]
* [ve|Search:sivkove] lema: [vedeti|Search:sivlevedeti]

%%
  
%%collapsebox-closed
!!! Tipična besedilna raba


%%
    
    
%%collapsebox
!!! Zgledi
  
[Zgled 1 | #1] 
%%quote
Doma se vam bo nagrmadilo kup dela in ne boste še zlahka prišli do konca. Povrhu vsega pa vas to lahko udari še po žepu. Zato dobro pretehtajte vsak tolar in preverite račune. Domači ali prijatelji vam bodo v oporo, saj __več rok več naredi__. Na koncu se boste lahko sprostili in zadovoljno ugotovili, da ste dobro poskrbeli zase in za prihodnje rodove.
%%tip-Vir FidaPLUS \\ /% \\

%%
[Zgled 2 | #2] 
%%quote
Združenje šoferjev in avtomehanikov Brežice bo verjetno kmalu pridobilo kar nekaj novih članov, saj se mu bo v prihodnje priklopilo združenje šoferjev in avtomehanikov iz znanega brežiškega podjetja Prevoz, ki je žal v stečaju. Po znanem reku, da __več glav več ve in da več rok več naredi__, se bo lahko združenje še uspešneje vključevalo v akcije, ki jih organizira s še nekaterimi ustanovami v občini.
%%tip-Vir FidaPLUS \\ /% \\
%%
[Zgled 3 | #3] 
%%quote
Ob takih dogodkih, kot je bil ta, se ljudje zavemo, da smo prisiljeni medsebojno sodelovati in si pomagati, saj __več glav več ve in več rok več naredi__. Novo igrišče ni spomenik, ki naj bi si ga ustvarili posamezniki, gre za skupni projekt vseh nas, ki bo koristil vam, nam, vašim in našim otrokom, vašim in našim vnukom
%%tip-Vir http://www.lokalno.si/si/aktualno/ljudje/?id=22811 (Dostop: 6. 6. 2010) \\ /% \\
%%
[Zgled 4 | #4] 
%%quote
Morda potrebuješ pomoč in tukaj imaš dve osebi, ki ti lahko pomagata. Tvoje sposobnosti so vsekakor častivredne, a stari rek pravi, da __več rok več naredi__. Če pa čutiš nezaupanje do naju, ti lahko brez skrbi povem, da najina pot vodi na vzhod in se je zgolj po naključju srečala s tvojo. Škodovati ne misliva nikomur drugemu, kakor tistemu, ki hoče škodovati nama
%%tip-Vir http://ursvet.com/forum/index.php?action=profile;u=4;area=showposts;start=30 (Dostop: 6. 6. 2010) \\ /% \\

\\
%%
%%
%%collapsebox-closed
!!! Iskanje zgledov v korpusih
%%

----
\\


----
[Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]