[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
   
!!!Veľa kuchárov presolí polievku.

  
  
  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Viele Köche verderben den Brei] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Mnogo/veliko babic, kilav otrok/kilavo dete. |Mnogo veliko babic, kilav otrok kilavo dete] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Viele Hebammen, schwächliches Kind."\\ /% 
* Česky: [Mnoho kuchařů přesolilo polévku. | Mnoho kuchařů přesolilo polévku] 
* Maďarsky: [Sok szakács elrontja az ételt. | Sok szakács elrontja az ételt] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Veľa kuchárov pokazí jedlo."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [veľa|Search:skkomveľa] Lemma: [veľa|Search:sklemveľa]

* [kuchárov|Search:skkomkuchárov] Lemma: [kuchár|Search:sklemkuchár]

* [presolí|Search:skkompresolí] Lemma: [presoliť|Search:sklempresoliť]

* [polievku|Search:skkompolievku] Lemma: [polievka|Search:sklempolievka]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje poznatok, že keď sa v nejakej záležitosti angažuje príliš [veľa ľudí|Search:skbegveľa00ľudí], výsledok nemusí byť [pozitívny|Search:skbegpozitívny]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Veľa kuchárov pokazí jedlo. %%tip-Komentár Viele Köche verderben das Essen. \\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [pokazí|Search:skvkopokazí] Lemma: [pokaziť|Search:skvlepokaziť]

* [jedlo|Search:skvkojedlo] Lemma: [jedlo|Search:skvlejedlo]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa spravidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Na miesto vyvárania sa ustanovil prvý, pretože s príchodom „hostí” chcel už mať jedlo hotové. Keď sa mu to nepodarilo (hladoši sa ustanovili privčas), znervóznel a paprčil sa, že ľudia sú nenažranci, hrnú sa k válovu any vypustený z retaze. Musel striehnuť, aby mu neprevrátili preplnený kotol. Napokon ich však zaradom pozýval ochutnávať, nedočkavý, ako sa im pripravené jedlo pozdáva. Hrozilo riziko, že z množstva návrhov povstane chaos a __priveľa kuchárov presolí polievku__. I to sa stávalo. Vtedy sa Fabry zaprisahával, že „svoloči” variť nebude. Uchlácholili ho však superlatívmi a chválou. Za najväčšiu urážku pokladal, keď sa jeho výtvoru prisudzovali nežiadúce, ale ináč prirodzené úkazy, ako záha, zápcha a jej opak, i halucinačné, k nekalým skutkom stimulujúce dôsledky. Poznali sme túto jeho slabôstku a niekedy aj zneužili. Pri jednom pikniku na Dunaji končila sa zábava stoličnou vodkou rozbujdošených účastníkov menším rodeom : slovným súbojom, zápasom a potýčkami. %%tip-Zdroj Žáry, Štefan: Rande s básnikmi. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1988. /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Vyzerá to, že primárnou súčasťou vašej práce je skôr stratégia ako varenie? Áno aj. Stále som však aktívny aj v kuchyni, stále varím aj ja osobne. Záleží na tom, o akú veľkú akciu ide. Pri menších je zbytočné najímať externých kuchárov a všetko robím vlastnoručne. Keď som ešte pred rokmi robil radového kuchára, musel som niektorým šéfkuchárom dávať doslova pod ruky všetko. On tam len stál ako chirurg. U nás to tak nefunguje. Stáva sa však, že robíme aj viacero podujatí za deň. Vtedy musím všetko naplánovať, odkontrolovať, často sám fyzicky kontrolujem čerstvosť a kvalitu prichádzajúcich potravín. Mimo práce v kuchyni vymýšľam nové jedlá a kombinácie surovín. __Veľa kuchárov polievku presolí__? (smiech) Presne to je moja práca, predísť takému presoleniu. %%tip-Zdroj http://brejk.pluska.sk/brejk/clanky/bar/gurmanstvo-vo-velkom.html /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Istý časový sklz však priznáva. „Ušlo nám veľa času,“ hovorí. Odôvodňuje to tým, že po voľbách agenda v oblasti európskej integrácie prešla na vicepremiéra Pála Csákyho, ktorý sa s ňou musel oboznámiť. Stratégia kampane mohla byť pripravená už v decembri, čakalo sa však na jej schválenie vo vláde. Miroslav Hrivňák z reklamnej agentúry JVCS si myslí, že kampaň ešte možno pripraviť, ak sa začne rýchlo konať. Ak by však kampaň malo viesť viac subjektov, hrozí podľa neho, že sa v nej občan nezorientuje. __„Veľa kuchárov pokazí jedlo.“__ Kolibová hovorí, že kým nebude vybraná jedna alebo viac agentúr, budú kampaň koordinovať zamestnanci úradu vlády. Uvažuje sa o vypustení bilbordov, ostatné by malo byť po starom – šoty, propagačné materiály, kultúrne a diskusné akcie. Májové referendum bude stáť 196 miliónov korún. Podľa Gyárfášovej má však možnosť byť prvým úspešným referendom v histórii Slovenska. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 18.02.2003 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Aké kritériá zohľadňujete pri výbere referenčných osôb? Musí to byť niekto, kto rozumie tomuto typu literatúry a veľmi dôležité je pre mňa aj to, aby to čítali muži aj ženy. „Blížencov a protinožcov“ som viac dal čítať ženám, pretože si myslím, že ich viac oslovuje téma vzťahov a lásky. Aj reakcií po vydaní knihy je viac od čitateliek. Pravdou však je, že v tej citlivej fáze dokončovania príbehu to nesmie čítať veľa ľudí, lebo platí príslovie, že __veľa kuchárov presolí polievku__. Keby sa k tomu vyjadrilo desať ľudí, dostanem od nich 10 rozdielnych názorov a môžem sa zblázniť. Skôr sú pre mňa zaujímavé negatívne reakcie na niektoré časti textu, potom sa musím aj sám so sebou dohodnúť, či to tam naozaj chcem, alebo je to naozaj zlé a treba to prepísať. %%tip-Zdroj http://www.knihozrut.sk/rozhovory/rak-so-zivotom-blizenca?quicktabs_1=3 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmieta väčšiu účasť Eúropskej únie (EÚ) na blízkovýchodnom mierovom procese, uviedol to v rozhovore pre rakúsky denník Kurier. __Príliš veľa kuchárov môže jedlo pokaziť__, vyhlásil Netanjahu a pripomenul, že ako sprostredkovateľ už pôsobia USA. Poradca izraelského premiéra David Bar - Illan včera vyhlásil, že "provokatívne" akcie britského ministra zahraničných vecí Robina Cooka, ktorý v utorok navštívil Izrael, diskvalifikovali Európsku úniu ako blízkovýchodného sprostredkovateľa. Britský premiér Tony Blair však včera plne podporil kroky Robina Cooka, ktorý v utorok navštívil sporné izraelské sídlisko Har Choma vo východnom Jeruzaleme. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 19.3.1998 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
V prípade pochybností sa možete opýtať na názor iného odborníka, ale pozor! Vyvarujte sa toho, aby vás liečili naraz viacerí lekári s tou istou špecializáciou. ___Priveľa kuchárov aj polievku presolí!__ %%tip-Zdroj http://trejbal.blog.sme.sk/c/126336/Zopar-rad-lekara-nespokojnemu-pacientovi.html /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="kuchár"] [[]* [[lemma="presoliť"]__ \\
   
%%

    
!!!Cvičenia

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
    
----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]