[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%columns
 
   
!!! Veriga je tako močna kot njen najšibkejši člen.

  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
%%!!! Ustrezniki v drugih jezikih

* Nemščina: [Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. | Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied]
* Slovaščina: [Reťaz je taká silná, aký je jej najslabší článok. | Reťaz je taká silná, aký je jej najslabší článok]
* Češčina: [Každý řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. | Každý řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek]
* Madžarščina: [Minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb (lánc)szeme. | Minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb (lánc)szeme]

%%collapsebox-closed 
!!! Sestavine
   
  
* [veriga|Search:sikomveriga] lema: [veriga|Search:silemveriga]

* [je|Search:sikomje] lema: [biti|Search:silembiti]

* [tako|Search:sikomtako] lema: [tako|Search:silemtako]

* [močna|Search:sikommočna] lema: [močen|Search:silemmočen]

* [kot|Search:sikomkot] lema: [kot|Search:silemkot]

* [njen|Search:sikomnjen] lema: [njen|Search:silemnjen]

* [najšibkejši|Search:sikomnajšibkejši] lema: [šibek|Search:silemšibek]

* [člen|Search:sikomčlen] lema: [člen|Search:silemčlen]

%%

     
!!! Pomen(i)

Rečemo, kadar je za uspešnost česa enako pomemben vsak del neke celote, četudi se sprva zdi, da ima en del večjo ali bistveno, drugi del pa manjšo ali nebistveno vlogo. [Zgled 1 | 1] [Zgled 2 | 2] [Zgled 3 | 3] [Zgled 4 | 4] [Zgled 5 | 5] \\

S pregovorom spodbujamo k sodelovanju. [Zgled 3 | 3] [Zgled 4 | 4]
%%collapsebox-closed 
!!! Posebnosti rabe
   
%%
    
   
!!! Različice


%%collapsebox-closed 
!! Oblikovne različice
Veriga je močna toliko kot njen najšibkejši člen. [Zgled 5 | 5] \\

Veriga je toliko močna kot njen najšibkejši člen. [Zgled 6 | 6] \\

Vsaka veriga je samo toliko močna, kot je močan njen najšibkejši člen. [Zgled 7 | 7] \\

Veriga je tako močna, kolikor je močan njen najšibkejši člen. [Zgled 8 | 8] \\
%%
%%collapsebox-closed 
!! Zamenljivost sestavin
%%
%%collapsebox-closed 

!! Sestavine različic

[toliko|Search:sivkotoliko] lema: [tolik|Search:sivletolik]

[vsaka|Search:sivkovsaka] lema: [vsak|Search:sivlevsak]

[samo|Search:sivkosamo] lema: [samo|Search:sivlesamo]

[kolikor|Search:sivkokolikor] lema: [kolikor|Search:sivlekolikor]

%%
%%collapsebox-closed 
!!! Tipična besedilna raba
%%
!!! Zgledi
   
[Zgled 1 | #1]

%%quote
Pri vsem skupaj pa ne pozabiti na znano pravilo: __veriga je tako močna, kot njen najšibkejši člen__. Torej: če boš izoliral 80% najbolj kritičnih površin z najboljšimi in najdražjimi materiali, pri tem pa jih izpustil 20%, bo učinek bistveno slabši, kot če boš z bistveno cenejšimi materiali izoliral vsa kritična mesta.
%%tip-Vir http://www.joker.si/mn3njalnik/index.php?showtopic=165044 (Dostop:16. 6. 2010)
/% 
/%
-----

[Zgled 2 | #2]

%%quote
Pomen nudenja prve pomoči v vsakdanjem življenju je najbolj nazorno prikazan na shemi reševalne verige. Sestavljajo jo različni členi, eni na prvi pogled morda bolj, drugi manj pomembni. Seveda __je veriga tako močna kot njen najšibkejši člen__ in če bolje razmislimo, so si členi precej enakovredni. Kaj našemu poškodovanemu pomaga, če se na kraj nezgode pripeljemo vrhunsko usposobljeni reševalci z najsodobnejšim reševalnim vozilom, če mu ne bi nekdo od očividcev že prej pristopil ter mu uspešno ustavil močno krvavitev iz arterije?! Očitno je zelo pomembno, da nekatere izmed pomembnejših ukrepov izvedemo že pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči (NMP) na kraj dogodka in tako sočloveku morda celo rešimo življenje.
%%tip-Vir http://www.pomagamprvi.si/Aktualno/Stanje_potrebe_in_pomen_prve_pomoci/ (Dostop: 16. 6. 2010)
/% 
/%
-----

[Zgled 3 | #3]

%%quote
__Veriga je tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen__.
Vsi členi v verigi morajo biti močni in stabilni. Samo tako lahko vzdrži in izpolni svoje funkcije. Tudi mikrohranila sodelujejo v presnovi na tak način: da se dopolnjujejo in podpirajo druga drugo. Le široka paleta mikrohranil ustrezno zadosti potrebe telesa.
%%tip-Vir http://www.inobsmedicus.si/116012/index.html (Dostop: 16. 6. 2010)
/% 
/%
-----

[Zgled 4 | #4]

%%quote
Pri sumu na astmo je treba diagnozo potrditi s spirometrijo oz. bolnika napotiti k pulmologu. Le skupno sodelovanje pulmologa, družinskega zdravnika in bolnika vodi v uspešno zdravljenje, kajti __veriga je tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen__, zato se moramo vsi skupaj truditi, da se veriga ne bo pretrgala.
%%tip-Vir http://www.drmed.org/strok/ssi/fajdiga_peto_srecanje/fajdiga_4.php (Dostop: 16. 6. 2010)
/% 
/%
-----

[Zgled 5 | #5]

%%quote
Ugotovimo lahko, da imajo tudi veliki finančni sistemi svoje vzpone in padce, njihovi "varuhi pa se morajo prilagajati nastalim razmeram. __Veriga je močna toliko kot njen najšibkejši člen__ in v Evropi je trenutno eden od takšnih členov pakt stabilnosti, ki sta ga v bližnji preteklosti kršili, tudi pod grožnjo ogromnih denarnih kazni, dve največji članici evrolanda, Nemčija in Francija. Žal še vedno velja pravica močnejšega in vprašanje, ki je na mestu se glasi, kaj bi se zgodilo, če bi pravila pakta kršila na primer Slovenija. Naj to ostane zgolj retorično vprašanje, saj je naša vlada, vsaj kar se tiče EU, bolj papeška od papeža samega!
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 6 | #6]

%%quote
Če se pogaja posameznik, potem v pogajalski stranki ni šibkega člena, ampak je homogena. Kadar se pogaja skupina je velika nevarnost, da so v skupini bolj popustljivi posamezniki. Vešč nasprotnik v pogajanjih bo to opazil in gradil na njih, usmeril svoja "orožja" na te šibkejše člene. Tudi v primeru pogajanj se uveljavlja pravilo, da __je veriga toliko močna kot njen najšibkejši člen__.
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 7 | #7]

%%quote
Izmed štirih komponenet sta najpomembnejši prvi dve. Odklon plovila iz smeri vetra močno povečuje zračni upor, vertikalno gibanje pa z vso težo plovila še dodatno sunkovito zateza sidrno verigo. Če visok val dvigne ladjo v trenutku, ko je sidrna vez do konca zategnjena, se lahko zgodi da popusti sidro - sila potega ga izpuli iz dna, ali pa poči najšibkejši del sistema. Vemo, da __je__ vsaka __veriga__ samo __toliko močna, kot je močan njen najšibkejši člen__, kar seveda velja tudi za vso ostalo sidrno opremo. Zato moramo, predvidenim obremenitvam ustrezno, dimenzionirati sidra, vse vrvi, verige, spojke, pritrdilne bitve, navijalno opremo in drugo.
%%tip-Vir http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jwnqpog0vDgJ:www.jadralniklub-nm.si/media/objave/dokumenti/2010/2009/Sidranje.doc+veriga+je+tako+mo%C4%8Dna+kot+njen+naj%C5%A1ibkej%C5%A1i+%C4%8Dlen&cd=7&hl=sl&ct=clnk&gl=si (Dostop: 16. 6. 2010)
/% 
/%
-----

[Zgled 8 | #8]

%%quote
Kot pravi pregovor, “__veriga je tako močna, kolikor je močan njen najšibkejši člen__”. Če v informacijskem omrežju odpove en ključen člen, odpove vse ne glede na to kako kakovostno vzdrževano je informacijski omrežje ali kako kakovostne so posamezne komponete informacijskega sistema. Zavedamo se te nevarnosti in tudi njen negativen učinek na poslovanje in prihodke posameznega podjetja.
%%tip-Vir http://www.servis-racunalnikov.si/sistemska-podpora-in-vzdrzevanje/ (Dostop: 16. 6. 2010)
/% 
/%
-----

%%collapsebox-closed
!!! Iskanje zgledov v korpusih
V korpusu [FidaPLUS | http://www.fidaplus.net] lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza: \\
__veriga//najšibkejši__

%%  

----
[Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]