[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Viac rúk viac spraví.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Viele Hände, schnelles Ende] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Veľa rúk, rýchly koniec."\\ /%
* Slovinsky: [Več rok več naredi] 
* Česky: [ | ]
* Maďarsky: [Sok kéz hamar kész. | Sok kéz hamar kész] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Viac rúk, skôr je to hotové."\\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [viac|Search:skkomviac] Lemma: [viac|Search:sklemviac]

* [rúk|Search:skkomrúk] Lemma: [ruka|Search:sklemruka]

* [spraví|Search:skkomspraví] Lemma: [spraviť|Search:sklemspraviť]
%%

     
!!!Význam(y)
  Príslovie vyjadruje skúsenosť, že viac ľudí dokáže urobiť viac a rýchlejšie. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje s rôznymi aktualizáciami. [Doklad 3 | 3 ] [Doklad 7 | 7 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Ja chodím s detmi tiež a pochvaľujem si akcie deti sa zabavia povozia na koníku a sťastné idú domov, ale počasie tento rok pokazilo čo sa dalo a tak aj snaha pripraviť niečo vyšla takmer nazmar. Neraz sme utekali s podujatia . Ale je dobre že niekto pridá ruku k dielu ved sú to naše deti a netreba zo všetkým čakať na jednu osobu, alebo DK ako píše Peťo dve ruky sú dve a __viac rúk viac spraví__ to pridávam JA. %%tip-Zdroj http://www.seredonline.sk/index.php?clid=1256759066 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
V prvom prípade sa však okrem dvoch pracujúcich majú ďalší štyria len prizerať, ako jeden pracuje. Samozrejme, obe situácie sú hypotetické a kyvadlo sa zastaví vždy v strede. Bude to viac ako 20 : 80 a menej ako 2 : 1. Ako východisko z dilemy sa oficiálne hlása len udržanie doterajšieho samovražedného spoločenského poriadku. Omieľajú sa úvahy o staronových a nových zdrojoch energie, o surovinách, o rentách pre všetkých. Zneužívajú sa štatistické pravdy, že viac úst síce viac zje, ale __viac rúk viac vyrobí__. Tom Flynn, vydavateľ časopisu Free Inquiry sa však pred 35 rokmi rozhodol inak. Keďže nás je dosť a ešte viac je a bude aj strojov, aby šedivejúci ľudia nemuseli mať obavy, že o nich nebude postarané, keďže nás je priveľa, aby nás Zem uživila, zaopatrila potrebným a aby sme všetci mali prácu – prestaňme sa nekontrolovane množiť ako za starých čias. „ Vidiac to všetko, rozhodol som sa nemať deti, “ povedal Flynn. %%tip-Zdroj uNové slovo, 2008-05-06 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Vážení hostia, mali by sme na Vás prosbu. Ak by sme niekedy potrebovali Vašu spoluprácu na výchovnom alebo materiálnom poli pre mládež, môžeme sa na Vás obrátiť? __Viac rúk viac zvládze__, viac sŕdc viac dokáže. Prajeme Vám do života úsmev svätého Jána Bosca! Taký od srdca! Lebo výchova je vecou srdca! Miško, my sa so všetkým podelíme napoly Istého májového rána roku 1847 na veľkom turínskom námestí, zvanom Porta Palazzo, sa ku kňazovi donovi Boscovi prihrnula s krikom skupina malých žiakov. %%tip-Zdroj Sandtner, Štefan: Výchova je vecou srdca. Sympózium o výchove podľa Jána Bosca. Bratislava: Don Bosco 1995. /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Nevzdávajte sa svojich plánov a snažte sa zadeliť úlohy nielen svojej polovičke, ale aj ostatným členom rodiny. Veď viac rúk, viac spraví. Po dobre vykonanej práci zavládne u vás pravá rodinná atmosféra. %%tip-Zdroj http://www.zelpo.sk/region/tlac/podbrezo/zelp9813.html /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Po staršom do mlyna a po mladšom do basy. Kto sľúbi a nesplní, má ďalší sľub pripravený. Sľub sa sľubom preráža. Kto druhému jamu kope, na svoju si zarába. Mlčí, ako by ho za to platili. Drž sa toho, čo si sprivatizoval. Kto má moc a vládu, nech sa bojí pádu. Páni jedia, chudoba dojedá. Z jednej strany prosí, z druhej jedy nosí. __Viac rúk viac pobabre.__ Dnes za peniaze, zajtra za väčšie . Imro Kupec Tendenčnosť Človek je jediný živý tvor u ktorého dívať sa a vidieť nemusí značiť vždy to isté . Nevyšlo ... Ak ti niečo nevyšlo, nebuď zúfalý. Aspoň to máš dnu. Problémy Kto nemá problémy, je mu každý problémik milý. Spevák Vývoj výstredného umelca sa začína obdobím, keď umelec verejnosť šokuje svojou jednoduchosťou, a končí obdobím, keď ju jednoducho šokuje. %%tip-Zdroj Literárny týždenník 2000/34 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="viac"] [[]* [[word="rúk"][[]* [[word="viac"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]