[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Vrana vrane oko nevykole.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Vrana vrani ne izkljuje oči. | Vrana vrani ne izkljuje oči] 
* Česky: [Vrána vráně oči nevyklove. | Vrána vráně oči nevyklove] 
* Maďarsky: [Holló a hollónak nem vájja ki a szemét. | Holló a hollónak nem vájja ki a szemét] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Havran havranovi nevydlabe oko."\\ /%
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [vrana|Search:skkomvrana] Lemma: [vrana|Search:sklemvrana]

* [vrane|Search:skkomvrane] Lemma: [vrana|Search:sklemvrana]

* [oko|Search:skkomoko] Lemma: [oko|Search:sklemoko]

* [nevykole|Search:skkomnevykole] Lemma: [vyklať|Search:sklemvyklať]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie poukazuje na skúsenosť, že ľudia [s podobnými zlými vlastnosťami|Search:skbegs00podobnými00zlými00vlastnosťami] sú [solidárni|Search:skbegsolidárni] a [navzájom si neškodia|Search:skbegnavzájom00si00neškodia]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Vrana vrane oči nevykole. %%tip-Kommentár Eine Krähe hackt der anderen die Augen nicht aus. \\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Vrana vrane oko nevyzobe. [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [nevyzobe|Search:skvkonevyzobe] Lemma: [vyzobať|Search:skvlevyzobať]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Často pripomíname, že na osvieženie jazykového prejavu je vhodné používať frazeologizmy. V mnohých sa vyskytujú pomenovania vtákov. Ak napríklad chceme zdôrazniť potrebu uspokojiť sa s málom, siahneme po frazeologizme lepší vrabec v hrsti ako zajac v chrasti. Keď sa má vyjadriť vzájomné porozumenie a solidárnosť ľudí istej skupiny, naporúdzi sú frazeologizmy vrana k vrane sadá alebo __vrana vrane oko nevykole__. Situáciu, keď sa niekoho niečo dotkne, vystihuje frazeologizmus trafená hus zagága. Vrstva takýchto frazeologizmov je zvyčajne veľmi stará a len veľmi pomaly sa rozhojňuje o nové položky. Pokus o ich rozhojnenie badáme v športovej publicistike. V správach o tenisových stretnutiach môžeme počuť, že istý hráč uštedril svojmu súperovi kanára. Zatiaľ sa nepodarilo zistiť presný pôvod ani motiváciu tohto frazeologizmu, ktorý je tomu, kto sa nezaujíma o tenis, nezrozumiteľný. %%tip-Zdroj Kultúra slova 2000/5 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Kdekoľvek za hranice sa človek pozrie, nenájde zodpovednejšie odbory, ak sú tie naše. To, ako celé roky ticho ustupovali pri jednom antisociálnom kroku za druhým, ako sa báli nátlakových akcií, len aby „neohrozili slovenské hospodárstvo“ (dokonca aj transparenty z ich demonštrácií hlásali „Keď zdražovať, tak rozumne ), dokazuje ich až naivnú zodpovednosť. Podľa sociológa M. Vašečku existuje v spoločnosti požiadavka, aby odbory pritvrdili svoje požiadavky. Záver je jasný. Odbory majú presadzovať v pracovnoprávnej oblasti požiadavky ľudí. __Vrana vrane oko nevykole.__ V žalobe o nezákonnosti štrajku, ktorú podali ŽSR a ZSSK na Okresný súd Bratislava 1, odbory okrem iného obviňujú z toho, že „štrajk nie je účelovo zameraný na riešenie hospodárskych a sociálnych práv zamestnancov“ a „stále viac vystupujú do popredia politické motívy nátlakových akcií“. %%tip-Zdroj Slovo 2003/6 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Ale snaha ponovembrovej straníckej elity vyrovnať sa s týmto dedičstvom a zaradiť stranu do košiara európsky demokratických ľavicových strán bola a je oceneniahodná. O to menšie ocenenie ale zasluhuje závan starého, boľševického vetra. Práve on totiž ukazuje, že sa SDĽ so svojím historickým dedičstvom ešte stále nevyrovnala. Keď som písal článok o chybách okolo liečby a ošetrovania prezidenta Schustera, ani by mi vo sne nenapadlo, že z reakcií bude najmiernejšia tá, kde budem obvinený z krytia kolegov. Doslovné znenie jednej z reakcií na článok bolo: __„Vrana vrane oči nevykole.“__ Začínam mať dojem, že verejnosť si myslí, že medicína je niektorá z tajných siekt, ktorá je podobne ako mafia viazaná sľubom omerty. Samozrejme, aj medzi lekármi sú dobrí aj zlí ľudia, schopnejší aj menej schopní. Myslieť si však, že len preto, že vykonávame jedno povolanie, budeme kryť chyby a neschopnosť, je jeden veľký a trápny omyl. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=3748; Práčovňa /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Koreň a otec zaváhali. Prvý nadhodil: „Keby aj bol sám, strhne sa krik a jeho spoločníci mu prídu na pomoc. Dievčaťu by sme nepomohli a sami by sme mohli prísť o život alebo dostať sa do temnice.“ Boruta, ktorý hneď od začiatku podozrieval Gunda, radil bezpečnejšiu cestu : „ Zájdime ešte raz k nádvornému županovi. Oznámim: Dozvedel som sa, že dcéru uniesli Gundovi spoločníci. Budem sa dožadovať, aby župan zakročil. Nebude môcť odmietnuť. “ Chval sa udrel po kolene: „Neverím im. __Vrana vrane oko nevyzobe.__ Ešte pomôže lapajom zatajiť zločin.“ Otec si priložil ruku na ústa, akoby chcel zachytiť slovo, ktoré sa mu tlačilo na jazyk: „Nevieme isto, či to urobil Gundo!“ „A kto?“ vyrazil zo seba vojak. „Pritieral sa k nej už v Trenčíne. Viete, ako sa choval v Súčave, keď odvliekol vás i ju. Ušiel s vami od Trenčína.“ %%tip-Zdroj Masár-Tatranský, Albert: Rozlet a pád Veľkej Moravy IV. Tma moci a slávy. Bratislava: Don Bosco 2003. /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Pre správnych a pravých sa vždy nejaká tá fabrička nájde, veď my sa už pred voľbami porátame. A treba brať, pokiaľ dávajú, a utekať, až začnú biť. Momentálne tu niekto rozdáva ako zo svojho. Od buka do buka. Nie všetkým, ale len svojim. Tým pravým Slovákom. A to v mene Slovenska. Takže ak ste náhodou nič nedostali, je najvyšší čas sa chopiť rozumu a stať sa Slovákom z povolania a poverenia príslušných orgánov. Určite vás prijmú s otvorenou náručou, veď __vrana vrane oči nevykole.__ %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 5.1.1998 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Akú diagnózu by sme teda stanovili našej armáde po ročnom pobyte v nej? Je to inštitúcia chorá, jej systém a organizácia je prežitá, ak nepovieme rovno prehnitá. Ďalej: Armáda je spoločnosť uzavretá, ktorá si svoje tajomstvá bedlivo stráži. Bežný človek do nej nevidí, nemôže ju kontrolovať. Niektorí jej zamestnanci sa často správajú ako mafiáni: jeden na druhého nič neprezradí, i keď vie, že onen práve pácha nekalú činnosť. „Nebonzuje“ sa tu, __vrana vrane totiž oko nevykole__. A vojaci? Tým je to jedno, veď „oni sú tu nasilu“, povie vám každý z nich. Podľa toho sa i správajú. Im ide len o jedno: aby sa dostali cez víkend domov, nič viac. Tak si armáda v pokoji stráži svoje tajomstvá ďalej, ukryté za múrmi kasární, kam oko smrteľníka z ulice nedovidí … Ten vidí iba správu v televízii, ako zahraničná delegácia pochválila našu pripravenosť na vstup do NATO a ukážku z „úspešného cvičenia nejakého medzinárodného práporu na Lešti...“ %%tip-Zdroj Domino Fórum 2001-01 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Druhá vec je, že STV nebude verejnoprávna, kým bude pestovať "milosrdné lži" a nesvojprávnosť verejnosti, ktorej má slúžiť. Návrh HZDS na zriadenie vyšetrovacích výborov parlamentu nenašiel vrelé prijatie. Pamiatka JUDr. Macušku je stále živá. Existujú však aj lepšie vzory. Základný argument na zavedenie tohto inštitútu spočíva v jeho verejnosti. Svet dnes čelí kríze demokratickej politiky, čo sa dá - zjednodušene - opísať ako odcudzenie elít od voličov. Presvedčenie, že __"vrana vrane oči nevykole"__, že "politika je pánske huncútstvo" (a pod.), generuje znechutenie. Parlamentné vyšetrovanie, ako sme ho videli vo vychytených kauzách v Poľsku, Británii či USA, má vďaka mediálnemu veku potenciál túto priepasť aspoň zmierniť. Vidieť v priamom prenose najmocnejších mužov štátu, ako v pote tváre čelia najnepríjemnejším otázkam, je zážitok schopný vracať vieru v právo a inštitúcie. Nie náhodou majú obrovskú sledovanosť. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 20.05.2004 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="vrana"] [[]* [[word="vrane"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]