[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(display:none)
[{TableOfContents numbered='true'}]
%%
\\
%%columns
 
   
!!! Vsaka slaba stvar je za nekaj dobra.
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
%%

  
!!! Ustrezniki v drugih jezikih

* Nemščina: [Kein Nachteil ohne Vorteil. | Kein Nachteil ohne Vorteil] 
* Slovaščina: [Všetko má svoje pre a proti. | Všetko má svoje pre a proti] 
* Češčina: [Všechno zlé je pro něco dobré. | Všechno zlé je pro něco dobré] 
* Madžarščina: [Minden rosszban van vmi jó. | Minden rosszban van valami jó] 

%%collapsebox-closed 

!!! Sestavine

  
* [vsaka|Search:sikomvsaka] lema: [vsak|Search:silemvsak]

* [slaba|Search:sikomslaba] lema: [slab|Search:silemslab]

* [stvar|Search:sikomstvar] lema: [stvar|Search:silemstvar]

* [je|Search:sikomje] lema: [biti|Search:silembiti]

* [za|Search:sikomza] lema: [za|Search:silemza]

* [nekaj|Search:sikomnekaj] lema: [nekaj|Search:silemnekaj]

* [dobra|Search:sikomdobra] lema: [dober|Search:silemdober]

%%

     
!!!Pomen(i)

Rečemo, kadar iz negativne izkušnje izhaja kakšna pozitivna izkušnja. [Zgled 1 | 1] [Zgled 2 | 2] [Zgled 3 | 3]
    
%%collapsebox-closed
!!!Posebnosti rabe

Pregovor je v rabi neustaljen.

%%  
   
!!!Različice
%%collapsebox-closed
!! Oblikovne različice

Vsaka slaba stvar je tudi za kaj dobra. [Zgled 4 | 4] \\

Vsaka slaba stvar ima tudi kakšno dobro. [Zgled 5 | 5] \\

Vsaka slaba stvar pa ima tudi svoje dobre strani. [Zgled 6 | 6] \\

Vse slabo je za nekaj dobro. [Zgled 7 | 7] \\

%%
  
%%collapsebox-closed
!! Zamenljivost sestavin

%%

%%collapsebox-closed
!! Sestavine različic  


* [ima|Search:sivkoima] lema: [imeti|Search:sivleimeti]

* [kakšno|Search:sivkokakšno] lema: [kakšen|Search:sivlekakšen]

* [dobro|Search:sivkodobro] lema: [dober|Search:sivledober]

* [svoje|Search:sivkosvoje] lema: [svoj|Search:sivlesvoj]

* [dobre|Search:sivkodobre] lema: [dober|Search:sivledober]

* [strani|Search:sivkostrani] lema: [stran|Search:sivlestran]

* [vse|Search:sivkovse] lema: [ves|Search:sivleves]

* [slabo|Search:sivkoslabo] lema: [slab|Search:sivleslab]

%%
  
%%collapsebox-closed
!!! Tipična besedilna raba


%%
    
    
!!! Zgledi
  
[Zgled 1 | #1]

%%quote
A __vsaka slaba stvar je za nekaj dobra__. Poškodba ga je pripeljala nazaj na kegljaške steze. Kegljati je sicer začel že pri štirinajstih, saj je kegljišče imel tako rekoč čez cesto. Po usodni nesreči je vse pogosteje zahajal na kegljišče. Resni treningi so mu omogočili vrhunske rezultate v elitni slovenski ekipi. 
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 2 | #2]

%%quote
Ravno tvoja razdvojenost je bila kriva, da si prekinila s šolanjem. No ja, __vsaka slaba stvar je za nekaj dobra__. Slej ko prej boš to šolo dokončala in se tudi vpisala naprej. Stoodstotno, tudi če sedaj še ne razmišljaš v to smer. Srečno.
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 3 | #3]

%%quote
Toda __vsaka slaba stvar je za nekaj dobra__. Ker so knjige za večino predrage, saj mnogi otrokom še obvezne učbenike težko kupijo, se ljudje vračajo v knjižnice. Tako kažejo podatki zadnjih let. Postajajo aktivni člani in redni obiskovalci knjižnic. Med njimi je največ mladih, ki kljub virtualni ponudbi še vedno radi vzamejo v roke knjigo. Bodisi kot učbenik, priročnik ali za večerno prijateljevanje. Si pa mnogi knjige že sposojajo prek interneta. S časom vštric. In prav je tako.
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 4 | #4]

%%quote
No, sam menim, da je __vsaka slaba stvar tudi za kaj dobra__. Morda bodo ljudje manj zahajali v naravo in se izpostavljali zahrbtnim klopom. 
%%tip-Vir Nova beseda
/% 
/%
-----

[Zgled 5 | #5]

%%quote
Pravi, da je šlo tako hitro, da ni bilo nobenih možnosti, da bi glavnino ujeli. __Vsaka slaba stvar ima tudi kakšno dobro__. Bom pa zdaj manj nevaren za skupno razvrstitev in se lahko že danes podam v pobeg.
%%tip-Vir Nova beseda
/% 
/%
-----

[Zgled 6 | #6]

%%quote
Leta 1983, ko sem bil član Alpskega kvinteta, so se začele moje težave z zdravjem, zato sem moral temeljito spremeniti način življenja. Ker so bili nastopi z ansamblom prenaporni, sem se moral od skupine kot harmonikar posloviti. __Vsaka slaba stvar pa ima tudi svoje dobre strani__. Povsem sem se posvetil pisanju skladb in šele potem, ko mi je je uspelo temeljito razviti avtorsko žilico, sem se kot skladatelj našel.
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 7 | #7]

%%quote
Če bomo v steklenjakih gojili tudi našo čudovito vinsko trto in vse drugo, kar danes brez reda divje raste po njivah in vinogradih, vsekakor ne bomo imeli težav z izvažanjem naših pridelkov na evropski trg. __Vse slabo je za nekaj dobro__.
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

%%collapsebox-closed

!!! Iskanje zgledov v korpusih

V korpusu [FidaPLUS | http://www.fidaplus.net] lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza: \\

__vsaka_slaba_stvar__\\

%%

[Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]