Vytrvalost vede k cíli. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví obsahuje poznatek, že díky trpělivosti a vytrvalosti člověk překoná mnohé překážky na cestě ke svému cíli. Posléze se mu dokonce některé překážky mohou jevit jako zanedbatelné. [Doklad 2]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

O poznání, osvícení a nirváně

17.12.1947 Vytrvalost vede k cíli. Buďte bez starosti a najednou prohlédnete, probudíte se ze „spánku“ – bude to tady. Až to nastane, tak si v první řadě důkladně vynadáte, protože je to tak jednoduché jako facka. http://silamoudrosti.unas.cz/cs/texts/d-m02.php


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«