Zadarmo je jen smrt. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že za všechno se v životě platí, nic není zadarmo. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

V kostce šlo o to, že Šťávova firma Diag Human uplácela zástupce červeného kříže, aby krev nakupovali právě od něj. Šťáva k tomu dnes říká, že zadarmo je jen smrt." Požadovali provize od všech farmaceutických firem. Má firma to jediná řešila transparentně, a to tak, že jsme pracovníky kříže zaměstnali na externí pracovní poměr a odměnu jim vypláceli zdaněnou. Ostatní to dělali načerno," myje si ruce Šťáva. Mladá fronta DNES, 3. 6. 2003

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="zadarmo"]{0,2}[word="smrt"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«