Zdanie klame.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v častiach Irreführung-Täuschung a Unter der Oberfläche.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje fakt, že niekto nie je taký, alebo niečo nie je, resp. nebude také, ako sa na prvý pohľad môže javiť. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie je v textovch veľmi často modifikované časticami (napr. však, lenže, ...) a príslovkami (často, občas, zvyčajne, zavše, strašne, niekedy ..). Niekedy kontext vymedzuje platnosť príslovia, napr. ...v tomto (konkrétnom) prípade..., v mnohých prípadoch..., v niektorých prípadoch ... ... a pod. [Doklad 3] [Doklad 12]

Varianty#

Tvarové varianty#

Zdanie klamalo. Schein trog.
[Doklad 4]

Zdanie však môže klamať Schein kann jedoch trügen.
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Zdanie
zástupný komponent Slovný druh Komentár
niekedy
často
občas
sem-tam
opäť
väčšinou
zvyčajne
príslovky Ide o modifikáciu príslovia príslovkami času alebo spôsobu.
klame. Wörtl. Schein trügt manchmal/oft/ab und zu ...>
[Doklad 6][Doklad 10][Doklad 11]

zástupný komponent Slovný druh Komentár
lenže
avšak
však
zástupný komponent3
častice Častica uvádza príslovie, v ktorom sa tvrdí niečo isté.
zdanie klame. Častica často voľne pripája príslovie s odporovacím vzťahom k predchádzajúcemu kontextu. >
[Doklad 7] [Doklad 9]

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch často úvádza odporovacími časticami, napr. no, ale, však ... [Doklad 8] [Doklad 9]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Zdanie klame a nikto nie je dokonalý, to sú dve staré pravdy, ktorých platnosť dokázali dlhodobé skúsenosti i každodenné pozorovanie života. Slovo 2003-03

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Kopčany. Malá obec v okrese Senica. Pre obyčajných smrteľníkov tuctová dedinka na moravsko - slovenskom pomedzí. Zdanie klame! Pre historikov a archeológov viac ako zaujímavé územie. A Kopčany, práve vďaka kostolíku Margity Antiochijskej, sú úplnou archeologickou hviezdou. Prečo? Pretože moje rozprávanie musím začať na Morave. V obci Mikulčice. V blízkosti tejto obce, na mieste nazývanom Na valách, bolo od roku 1954 postupne odkryté slovanské blatné hradisko, pôvodne chránené ramenami rieky Moravy. Jeho vznik sa datuje niekedy do 6. storočia. O dvesto rokov neskôr sa rozrástlo na bohaté mesto predstavujúce moravské ústredie Veľkomoravskej ríše. http://www.inzine.sk/article.asp?art=9012; Tip na fototrip


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Okrem jedného razu, keď zachytil jej pohľad a ona nemala inú možnosť a musela aspoň krátko kývnuť hlavou. Spomienka na ten okamih záujmu v jej tvári, ktorý v mihu sekundy vystriedala ľahostajnosť, ho odvtedy umárala. Postavil sa. „Hádam neodchádzaš, Jack?“ opýtal sa ho Jack. Pivá, ktoré vypil, mu trochu zafarbili jeho zažltnuté líca; vyzeral zdravo, lenže zdanie v tomto prípade klamalo. „Áno, idem preč. Ani ty nezostávaj dlho,“ dohovoril mu Connor a zľahka sa mu dotkol pleca. „Dym ti nerobí dobre.“ „Máš pravdu. Len toto dopijem a pôjdem,“ prisľúbil, ale Connor vedel, že tu bude sedieť až do záverečnej. Gaffney, Patricia: Odteraz navždy. Bratislava: Ikar 2001. Preklad: Viera Detková.


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Toto stretnutie predstavovalo nepopierateľný výraz spojeneckého víťazstva nad nacionálnym socializmom. Súčasne sa však chápalo ako východiskový moment budúcej spoločnej politiky spolupráce Spojencov. No zdanie klamalo. Protihitlerovská koalícia bola vnútorne nejednotná. Nebol doriešený problém, čo by malo nasledovať po porážke hitlerovského Nemecka a Japonska v politickej rovine. Napätie, ktoré vyvolala otázka mierového usporiadania, sa objavilo už v r. 1943. USA sa usilovali o utvorenie liberálneho svetového hospodárskeho poriadku, v ktorom by im ako nesporne najsilnejšej hospodárskej mocnosti malo pripadnúť politické vodcovstvo. Naproti tomu ZSSR uplatňoval princíp medzinárodného zabezpečenia mieru prostredníctvom utvorenia sfér vplyvu víťazných mocností. ttp://www.referaty.sk, Studená vojna, 2005-10-17

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

O Rusoch sa mestom šíria neblahé klebety o ich kriminalite, pašovaní drog a áut, obchode s bielym mäsom. Do tamojšej ruskej reštaurácie Wolgy už takmer nik nechodí, čo Nemci zdôvodňujú tým, že slúži na pranie špinavých peňazí. Zoznámila a porozprávala som sa s päticou ruských mladíkov, no nezanechali vo mne dojem bohvieakej nebezpečnosti. Zdanie však môže klamať, preto nedokážem pravdivo posúdiť, či im zločiny nepripisuje len malomeštiacka fantázia túžiaca po senzáciách. A možno som nestretla tých pravých zloduchov. Každopádne som zistila jedno - väčšina tamojších Nemcov, Rusov nemá rada, takže sú vyčlenení. Východoslovenské noviny - Korzár 2001/10

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Rovná cesta sa vinula krížom cez sady plné olivovníkov. Vyprahnutá pôda, prach, ohromná páľava, skaly. Krajina, ktorú by mohol obrábať snáď Grék Zorba. A predsa! Geniálne vína. Zdanie niekedy (neskúseného) klame. Nemohol som o Kanárskych ostrovoch začať inak. http://www.inzine.sk/article.asp?art=3734; Listy zo zahraničia

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Účelom právnej úpravy porovnávacej reklamy je tiež vymedzenie hraníc medzi slušnou porovnávacou reklamou a takou, ktorá sa uskutočňuje nečestným a nekonkurenčným spôsobom. Preto smernica dovoľuje len porovnávanie konkurenčných tovarov a služieb uspokojujúcich rovnaké potreby alebo určených na ten istý účel. V tomto rozsahu porovnávacia reklama slúži predovšetkým spotrebiteľovi a môže vyvolávať podozrenie u podnikateľov, že im neponúka nič. Zdanie však klame. V porovnávacej reklame sa zvádza súboj medzi podnikateľmi. Sú to najmú firmy, ktoré môžu byť vystavené formám reklamy, rozvinutým svojimi konkurentmi do podoby, na ktorú nemôžu odpovedať rovnakým spôsobom. Profit 1998/01


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
V záplave množstva často bezpohlavnej hudby poteší takmer všetko, čo nie je len ďalšou aplikáciou overenej šablóny. Ako je to napríklad v prípade anglického tria Sugababes. Šestnásťročné tínedžerky by síce vzhľadom mohli budiť dojem umelo vytvorenej kapely, no zdanie klame. Všetky produkujú predovšetkým vlastnú hudbu a ich spoločná hudobná kariéra nie je výsledkom žiadneho konkurzu. http://www.inzine.sk/article.asp?art=5301; S


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
K veľkým "importérskym" premiéram patrila aj prezentácia luxusnej limuzíny Peugeot 607. Prípadní záujemcovia si však naň budú musieť počkať do septembra, keď sa dostane do distribučnej siete automobilky na Slovensku. Viac než bežný štandard predviedol i Renault. Tomu sa totiž podarilo vystaviť v Bratislave revolučný Renault Avantime. Tento automobil s jednopriestorovou karosériou, označovaný termínom "coupespace", pôsobí skôr ako futuristická štúdia než sériový model. Zdanie však klame, už začiatkom budúceho roka by mal brázdiť aj slovenské cesty. Veľkú pozornosť bratislavskému autosalónu venoval Citroen Profit 2000/04

[Doklad 10] (Ďalšie doklady):
Čarnogurský bol na koberci u poslancov SDĽ, ale nepresvedčil ... Vo verejných vyjadreniach SDĽ, SOP, ale i publicistov prevláda názor, že Čarnogurský presadzuje stranícke záujmy KDH na úkor koaličnej zmluvy a prehrešuje sa proti biblickému "čo nechcete, aby robili vám, nerobte ani vy iným", a tak rozvracia koalíciu. Zdanie opäť klame. Čarnogurský je opäť iniciátorom výzvy za ľudské práva a KDH opäť prvé prečítalo situáciu. Nehovorí sa o tom veľa práve preto, že nezaznelo to podstatné. SDĽ nechce priznať súkromným a cirkevným školám financovanie rovnocenné so štátnymi školami a nechutí jej katolícka univerzita SME97/08, s. 4; Sme na východe

[Doklad 11] (Ďalšie doklady):
Pred rokom sa tunajší nadšenci chceli popasovať s náročným cieľom - postupom medzi slovenskú elitu, ale známym `neslávnym` rozhodnutím im Výkonný výbor Slovenského zväzu hádzanej (VV SZH) zobral vietor z plachiet. Jarnú časť síce Sečovčania so cťou dohrali, no zdalo sa, že ich ambície nadobro odplávali. Ale nie zbytočne sa hovorí, že prvé zdanie väčšinou klame. Z uštedrenej rany sa tunajší činovníci rýchle spamätali, a zdá sa, že opäť chcú zdolávať najvyššie prekážky. O mnohom svedčí angažovanie bývalého úspešného reprezentanta Jaroslava Papiernika na trénerský post, ale i to, že vedľa neho bude účinkovať ďalšia výrazná osobnosť z brankovísk, taktiež dlhoročný reprezentant a brankár VSŽ Košice - Jiří Shejbal. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 12.12.1998

[Doklad 12] (Ďalšie doklady):
Ministerstvá vydávajú optimistické tlačové vyhlásenia - stohy papierov, na ktorých sú stručne opísané už prijaté projekty, sú vysoké niekoľko centimetrov. Zdanie však v niektorých prípadoch klame. Hoci do začiatku júla české úrady odsúhlasili viac než dvetisíc projektov v hodnote vyše 13,2 miliardy českých korún, situácia v jednotlivých programoch je odlišná. Niekde sa ráta už s čerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na rok 2005, inde všetko nasvedčuje tomu, že sa nepodarí minúť peniaze ani za minulý rok. Hospodárske noviny. Bratislava: Ecopress a.s. 17.08.2005.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="zdanie"][]{0,4}[lemma="klamať"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«