[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Zdieľaný žiaľ je polovičný žiaľ. 

 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Geteiltes Leid ist halbes Leid] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [- | -] 
* Česky: [Sdílený žal - poloviční žal | Sdílený žal - poloviční žal] 
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [zdieľaný|Search:skkomzdieľaný] Lemma: [zdieľaný|Search:sklemzdieľaný]

* [žiaľ|Search:skkomžiaľ] Lemma: [žiaľ|Search:sklemžiaľ]

* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]

* [polovičný|Search:skkompolovičný] Lemma: [polovičný|Search:sklempolovičný]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje životnú skúsenosť, že [ťažké životné situácie|Search:skbegťažké00životné00situácie] zvláda človek ľahšie, ak sa má komu [zdôveriť so svojími starosťami, problémami alebo zármutkom|Search:skbegzdôveriť00so00svojími00starosťami,00problémami00alebo00zármutkom]. [Doklad 1 | 1][Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa niekedy vyskytuje v rozšírenej verzii "Zdieľaná radosť je dvojnásobná, a zdieľaný žiaľ polovičný. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarový variant 1 [Doklad 4 | 4 ] 

%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Zdieľaná bolesť je polovičná. %%tip-Komentár Geteilter Schmerz ist halber Schmerz. \\ /% [Doklad 5 | 5 ]  

Zdieľaná starosť je polovičná. %%tip-Komentár Geteilte Sorge ist halbe Sorge. \\ /% [Doklad 6 | 6 ]

Zdieľané trápenie je polovičné trápenie. %%tip-Komentár Geteilte Qual ist halbe Qual. \\ /% [Doklad 7 | 7 ]

Zdieľaný smútok je polovičný smútok. %%tip-Komentár Geteilte Trauer ist halbe Trauer. \\ /% [Doklad 8 | 8]
%% \\

/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [bolesť|Search:skvkobolesť] Lemma: [bolesť|Search:skvlebolesť]

* [starosť|Search:skvkostarosť] Lemma: [starosť|Search:skvlestarosť]

* [trápenie|Search:skvkotrápenie] Lemma: [trápenie|Search:skvletrápenie]

* [smútok|Search:skvkosmútok] Lemma: [smútok|Search:skvlesmútok]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte


%%(display:inline;) V prísloví často variuje komponent "žiaľ". 

Zdieľaný/Zdieľané 
%%tip-X 
||Zástupny komponent ||Slovný druh ||Komentár 
| napr.\\žiaľ\\trápenie\\bolesť\\smútok ... | substantívum | Komentár k zástupným komponentom /% %%tip- Variantné komponenty \\ /% je polovičný/je polovičná. [Doklad 6 | 6 ][Doklad 7 | 7 ][Doklad 8 | 8 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Veruže nie, milá Dadulka, ale nemôžem s tebou súhlasiť v tom, že keď niekto narieka nad svojím nešťastím, ty s ním nenariekaš, ale presviedčaš ho, že čas všetko zahojí. To je síce pravda, ale v tej situácii to vyznie tak, ako tvoje nenávidené ...aby nemohlo byť horšie. Ešte si nepočula, že __zdieľaný žiaľ je polovičný__ a zdieľaná radosť dvojnásobná? Takže ak ti budem niekedy plakať a nariekať na pleci, poľutuj, vyroň slzičku a ja budem vedieť, že so mnou naozaj súcítiš a že ťa môj žiaľ neobťažuje. Ale inak si napísala hromadu múdrych slov.Ja sa nemôžem zmieriť s tým, čo viacerí hovoria, že dnes je svet taký a decká sú také, a majú svoje problémy a treba ich chápať atd., atd. Nebudem už opakovať, ako sme žili my a aké problémy sme mali. Ale priamo u nás v dome poznám niekoľko rodín, kde žijú osamelé matky, dve ťažko choré, jedna samostatná, šikovná a agilná babizňa. A keď vidím ako sa tie ich dnešné deti - rovesníci mojich - o ne starajú a ako sa k nim chovajú, tak neverím, že svet súčasného konzumizmu a egoizmu tak pretvoril aj moje deti, že zabudli na všetko, čo a ako bolo medzi nami predtým. A pretože nie som veľmi sebavedomá, čo mi nikto neverí, hľadám stále, čo som urobila zle, lebo by som chcela všetko vrátiť. Ale už sa tým tak netrápim, ako predtým, len mi to väzí v hlave ako nevylúštený rébus. Neviem, či somsa vyjadrila dosť jasne. %%tip-Zdroj http://www.seniorklub.sk/threads/0?p=6753 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Ale napriek tomu si myslím, že ak je niekto z nejakého vlastnou osobou neovplyvniteľného závažného faktu nešťastný, buď sa o tom poozpráva s priateľmi, napíše o tom knihu, prípadne aspoň blog, alebo diskusný príspevok. Ľudia hovoria, že __zdieľaný žiaľ je polovičný žiaľ__ a zdielaná radosť dvojnásobná radosť. Ak jeho verbálny výtvor neprekračuje isté hranice tolerantnosti a dokonca nájde podobne zmýšľajúcich, nevidím dôvod, prečo by to nemal využiť. %%tip-Zdroj http://blog.sme.sk/diskusie/1605997/1/11615666/Paranoja.html#11615666 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Chátrajúci súkromný objekt pri ihrisku v časti Jánošíková kazil náladu každému okoloidúcemu. Mužov stavba z minulého storočia mátala prešustrovaným materiálom a robotou, matky tŕpli, čo všetko tam mládež robieva za súmraku. Nový rok priniesol zmenu vlastníka a zakrátko i pracovný ruch. V máji 2005 má byť hotových 46 bytov. Takže to vyzerá na stovku nových susedov. Dúfam, že aj vy, milí čitatelia, ste si všimli v našej obci drobnosť, ktorá vás potešila. Nezabúdajte, že __zdieľaná radosť je dvojnásobná (a zdieľaný žiaľ polovičný__). Podeľte sa s nami o svoju dobrú správu. Netrpezlivo ju čakáme v schránke pred obecným úradom. %%tip-Zdroj http://dunajskaluzna.sk/index.php?stranka_id=104 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 „__Zdieľaná bolesť je polovičná__ a zdieľaná radosť dvojnásobná. A chcem, aby ľudia vedeli, že už som zdravá, že sa teším z každého dňa, z každej ponuky.“ Práve preto, že nikdy netúžila byť speváčkou, ale nakoniec v tejto profesii našla zaľúbenie, nie je typ , ktorý musí spievať za každú cenu. Na druhej strane má stále svojich priaznivcov, ktorí sú vždy zárukou úspešného koncertu. %%tip-Zdroj http://zivot.lesk.cas.sk/clanok/1/olga-szabova-nechcela-byt-spevackou-ale-nic-nelutuje.html /% 
/%
 \\
   
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
O tom, čo ťa trápi, čoho sa bojíš, čo si vyčítaš, o svojich smútkoch, ale i radostiach, o úspechoch. __Zdieľaná starosť je polovičná__, zdieľaná radosť dvojnásobná! %%tip-Zdroj http://www.nrozp-mosty.sk/index.php/05-nebojme-sa-novych-veci/tema-cisla-pristupnost-casopisu-mosty-inkluzie/335-desatoro-duevneho-zdravia /% 
/%
 \\

[Beleg 7 | 7 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť a __zdieľané trápenie je polovičné trápenie__. %%tip-Zdroj http://www.astrologik.szm.com/z-kazdeho-rozku-trosku.html /%   
%% \\
-----
 
[Doklad 8 | #8 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
__Zdieľaný smútok = polovičný smútok__. Zdieľaná radosť = dvojnásobná radosť. %%tip-Zdroj http://janki.tym.sk/index.php?page=citaty.php /% 
/%
 \\
   

/%
%%
   
%%collapsebox-closed

!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [[lemma="zdieľaný"] [[]* [[lemma="polovičný"] \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]