Zkušenost je nejlepší učitel. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví zdůrazňuje význam zkušenosti v procesu poznání i v každodenním životě, neboť znalosti nabyté na základě vlastní zkušenosti mají trvalejší charakter. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Zkušenost je nejlepší učitel. Patrně každý svéprávný jedinec nad 18 let si již ověřil v praxi, jak přínosné je učení se zkoušením a sbíráním vlastních zkušeností. Zážitky s tímto druhem učení jsou obvykle velmi silné a nevyblednou po léta. Není proto divu, že někteří vzdělavatelé věří, že by se tento styl učení měl stát monopolem v učebních technikách. http://palmhelp.cz/html/modules.php?name=News&file=article&sid=1795

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«