Zlé príklady kazia mravy.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že negatívne a nevhodné správanie jednotlivcov môže mať veľmi negatívny vplyv na iných ľudí alebo na celé spoločenstvo. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch takmer nehyskytuje. Das Sprichwort kommt in den gegenwärtigen Texten nicht vor.

Varianty#

Tvarové varianty#

Zlý príklad kazí dobré mravy Schlechtes Beispiel verdirbt die guten Sitten.
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Zlá spoločnosť kazí mravy. Schlechte Gesellschaft verdirbt die Sitten.
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

Príslovie má v Slovenskom národnom korpuse a v Google má zriedkavý výskyt.

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):

Každý národ má svoju perifériu a ani malé národy nie sú celkom bez nej. Aj v našom národe vyskytujú sa jednotlivci, ktorých morálka záleží v tom, že žiadnej nemajú. Títo sa nazdajú, že vojna, ktorá iných zabíja, kaličí a vynáša na mizinu, je pre nich príležitosťou, aby bez námahy a nečestne zbohatli. Ak náš národ nechce vyjsť z tejto vojny mravne rozvrátený, je našou povinnosťou vojnové zbohatlíctvo v zárodkoch dusiť. (Hlasy: Správne!) Poctivou prácou dovolené je u nás každému zarábať, nikomu však nesmie byť dovolené bohatnúť z krvi a utrpenia iných. Každého, kto by sa o to pokúsil, bude stíhať nielen naše opovrhnutie, ale i trestné sankcie našich zákonov. Chceme mať náš verejný i súkromný život čistý. V Slovenskej republike nesmú byť aféry, nesmie sa prevaľovať bahno korupcie. Zlé príklady kazia dobré mravy. Slovensko je tak malé, že každý, kto tu žije a pracuje, žije a pracuje pod kontrolou takmer celej verejnosti. Čo sa dnes nesprávneho stane v Bratislave, ešte dnes večer - často skreslene a zveličene - dozvedia sa v Medzilaborciach. Snem je povolaný na to, aby bol strážcom čistoty nášho verejného života. Preto obstriháva a bude ďalej nemilosrdnou rukou obstrihávať divé výhonky zvrátenej vojnovej morálky. http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/stenprot/124schuz/s124001.htm

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Keďže boli nemanželské, trestal ich pán boh tým, že nedostávali krúpy a neboli prijaté do škôlky, vedenej mníškami, a nevedeli, čo je to pán boh. Hrali sa teda doma so zápalkami, alebo sa motkali okolo rybníka a poriadni ľudia na zámku čakali, že sa buď utopia, alebo zhoria, pretože boh je neobyčajne milosrdný a zosiela nešťastia jedine preto, aby sa ľudia polepšili. (Viď posledné nešťastie v Taliansku, kde zahynulo vyše štvrť milióna ľudí.) Zlý príklad kazí dobré mravy a nič nepomáhalo, keď farár po noci prebdenej s kňažnou o to väčšmi hromžil na nemravnosť, ľudia nechodili na faru, nepredkladali krstné listy a nechceli sa dať ani požehnať, ani za požehnanie pánu farárovi zaplatiť. Niekto napríklad z ničoho nič povedal: „No, dievča, mohla by si sa ku mne nasťahovať!“ a už spolu žili na hrôzu pani kňažnej a zámockého pána farára, ktorí si živo vedeli predstaviť posmrtný osud hriešnikov. „ Sami podľa seba vieme, ako ťažko sa dá odolať pokušeniu ... Hašek, Jaroslav: Ovca v žinčici a iné poviedky. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1981.

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Julia jej nepovedala - možno si to ani sama neuvedomovala - -, že jej strach z jedného konkrétneho muža nahradil strach z mnohých: z chlapov, o akých čítala v novinách a akých vídala v televízii - sviniarov, ktorí prepadávali ženy a okrádali ich, unášali alebo znásilňovali. Ale robila Francine kázne o zvyklostiach a túžbach úchylných maniakov, o tom, že nemá klamať rodičov, o dochvíľnosti, o dodržiavaní slova a obozretnom výbere priateľov. „Zlá spoločnosť kazí dobré mravy,“ zacitovala apoštola Pavla. Na Vianoce okrem iných darčekov kúpila nevlastnej dcére mobil. Bola presvedčená, že mladí ľudia majú také veci radi, páči sa im, keď môžu prejaviť trochu technickej zručnosti, stlačiť tento gombík, potom tamten, povytiahnuť anténku a pohrať sa s číslami. Skutočným dôvodom však, prirodzene, bolo umožniť dievčaťu od hocikiaľ zatelefonovať domov a oznámiť, kde sa nachádza, najmä ak hrozilo, že by sa Francine mohla oneskoriť s návratom. Rendell, Ruth: Ostaneš tu navždy. Bratislava: Slovenský spisovateľ 2002.


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Mal z toho veľa nepríjemností, ale nech ho zavreli, na ako dlho chceli, nepolepšil sa a ustavične si húdol svoje, že sa chce viezť v arcibiskupovom koči, a naďalej vravel Pelantovi „nazdar“. Mal ženu, ktorá však ešte nebola natoľko mravne skazená ako on, ale o ktorej by si nik nebol pomyslel, ako sa na nej preukáže príslovie, že zlý príklad kazí dobré mravy. Spočiatku verila v pána boha, ale tu sa stalo, že sa dostala do stavu, ktorý sa volá „materinskými radosťami“. Aj ona ich očakávala. Lenže tu začal skazený manžel Konipásek rozprávať, že dieťa pokrstiť nedá, a obrátil sa na „Voľnú myšlienku“, čo si má počať, že nemá peňazí na krst, že vyvolá škandál a že dieťa nemôže dať pokrstiť, lebo mu v tom bráni jeho svedomie. Tu mu, pravdaže, peniaze na krst nedali … Hašek, Jaroslav: Ovca v žinčici a iné poviedky. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1981.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="zlý"] []* [lemma="príklad"][]* [lemma="kaziť"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«