[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%columns
!!!Zvyk je železná košeľa.

 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Der Mensch ist ein Gewohnheitstier] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Čloek je návykové zviera."\\ /%
* Slovinsky: [Navada je železna srajca] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Gewohnheit ist ein eisernes Hemd."\\ /% 
* Česky: [Zvyk je železná košile. | Zvyk je železná košile]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [zvyk|Search:skkomzvyk] Lemma: [zvyk|Search:sklemzvyk]

* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]

* [železná|Search:skkomželezná] Lemma: [železný|Search:sklemželezný]

* [košeľa|Search:skkomkošeľa] Lemma: [košeľa|Search:sklemkošeľa]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie konštatuje fakt, že človek [opakovanou činnosťou|Search:skbegopakovanou00činnosťou] nadobúda [stále návyky|Search:skbegstále00návyky] a niekedy sa nedokáže ľahko vzdať alebo zbaviť týchto návykov a zaužívaných postupov. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa vyskytuje spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ][Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ][Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Aj keď vyhlasovali, že ich do politiky nič nie je. Biely dvojalbum treba tráviť samozrejme trochu dlhšie, ako predošlé. Po ťažkých časoch to ináč kapelu zase vynieslo na výslnie. Spomedzi mojich najbližších najlepší partner na diskusie o týchto pesničkách bola moja sestra. Nie je to typická bigbiťáčka, ale jej prehľad jej môže hocikto závidieť. Posledne sme mali debatu o cover verzii Blackbird. Nie je v nej nič nové, myslím, že originál ju suverénne prežije. Okrem toho mi vadí, že potom nenasledujú Piggies. Darmo, __zvyk je železná košeľa__ a znalci mi dajú za pravdu. V roku 1969 dávali trvalé výjazdné doložky a chodilo sa do Viedne. Tam ma čakal darček v podobe kresleného (!) filmu Yellow Submarine. Netušil som, že sa niečo také chystá a o to väčšie a milšie bolo moje prekvapenie. Je to krásna rozprávka s návodom, ako sa láskou dá poraziť zlo. Krásne. Ihneď som sa pustil do zháňania príslušného albumu, ktorý však je viac filmový, ako o Beatles. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=7378; Platne môjho života /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
V týchto ťahaniciach o pravidelné poplatky zo spravovania aktív a z umiestňovania akcií na trhu sa dvoria individuálnym i inštitucionálnym investorom. Zdá sa, že komerčné banky s rozsiahlymi pobočkovými sieťami na hlavnej triede majú ideálnu polohu na to, aby predávali celú škálu osobných vkladových produktov. Problém je len v tom, že veľké banky môžu byť nepopulárne. Sú považované za príliš škrobené alebo príliš hrabivé a tiež nie príliš priateľské. A keďže __zvyk je železná košeľa__, niektoré banky sa ešte stále zameriavajú na úverovú stránku podnikania. V dnešných dňoch si treba vybudovať značku a to niektorým nováčikom prináša konkurenčné výhody. Niektoré tradične komerčné banky veria, že cesta vpred spočíva v tom, aby sa rovný dával dokopy s rovným s cieľom znižovať náklady, čo by malo podporiť ziskovosť. To je vlastne východisková stratégia fúzie amerických silákov — Chase Manhattan a Chemical a fúzie japonských silákov — Bank of Tokio a Mitsubishi Bank. %%tip-Zdroj Profit 1997/WORD /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
„Asi máme v systéme vírus. Údaje, ktoré sme dostali, nedávajú žiaden zmysel. Kolega sa to pokúša dať do poriadku.“ „Dajte mi vedieť, keď niečo zistíte.“ Jim sa zachichotal. „Doktor McGrath je zvedavý na jej pohnútky, však?“ „Nechápem, prečo sa nad tým tak vzrušuješ, Jim,“ povedal John na ceste k dverám. „__Zvyk je železná košeľa__, to je všetko.“ „Hocikedy sa môžeš vrátiť na svoje miesto. Bol by som veľmi rád, keby si znova nastúpil do môjho oddelenia.“ Pepperdyne to myslel vážne a John bol vďačný bývalému kolegovi za prejavenú dôveru, no jeho odpoveď bola naďalej záporná. „U vás je priveľa stresu. Moje terajšie zamestnanie je pokojnejšie. “ Vzápätí mu oči padli na automapu s vyznačenou trasou vedúcou z Texasu do Južnej Karolíny a namosúrene dodal: „Aspoň doteraz bolo.“ %%tip-Zdroj Brown, Sandra: Svedkyňa. Bratislava: Remedium 1997. /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Sťahovaniu šľachty zo studených hradov do pohodlnejších sídiel sa prispôsobovala aj architektúra: dôraz bol kladený predovšetkým na symetriu, pohodlie a vonkajší dojem. Aj napriek všetkým spomenutým prenosným vymoženostiam tu zostáva jeden závažný problém: kam s výkalmi? Zvykom bolo vylievať ich z okna rovno na ulicu alebo do vody. Zabrániť tomu malo množstvo vyhlášok, dobových zákazov, ako aj zavedenie spoplatneného odvozu splaškov. Obľúbeným športom tejto doby bolo tiež „kladenie“ exkrementov pred brány svojich nepriateľov, ktorým pri nájdení tohto corpus delicti hrozila pokuta. __Zvyk je železná košeľa__ a niet divu, že deti a služobníctvo boli stále odkázaní na úľavu priamo na ulici. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=4459; Záchodník /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
V prípade prvého výskytu zajakávania by sa rodičia nemali zbytočne znervózňovať a mali by venovať dieťaťu ešte viac pozornosti, lásky a podpory. Mali by sa vyzbrojiť trpezlivosťou, neupozorňovať na to dieťa a hľadať možný zdroj napätia alebo úzkosti, ktorý by mohol byť príčinou. A iba v prípade pretrvávania zajakávania dieťaťa vyhľadať pomoc odborníka z radov detských psychológov a logopédov. Aj v tomto prípade však treba hľadať takých, ktorí majú skúsenosti v tejto oblasti, a konfrontovať získaný názor s ešte aspoň jedným ďalším odborníkom. Nezabúdajte, že __zvyk je železná košeľa__ a niektorí, najmä starší psychológovia, sa opierajú o výsledky výskumov do 60. rokov 20. storočia, ktoré videli bilingvizmus výlučne v negatívnom svetle. Aj keď pravdepodobne platí pravidlo, že každého výborného tlmočníka a prekladateľa možno podľa niektorej z definícií pokladať za bilingvistu, neznamená to ešte, že aj každý bilingvista je výborný tlmočník a prekladateľ.
Studia Academica Slovaca 30. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. %%tip-Zdroj Studia Academica Slovaca 30. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul 2001. /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="zvyk"] [[]* [[word="železná"][[]* [[lemma="košeľa"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]