Niveau: B1-2
Aufgabe: V nasledujúcom texte sa objaví jedno príslovie. Prečítajte si celý text a označte vetu alebo časť vety, v ktorej sa príslovie vyskytuje.

Osvaldovú prinútil rozhodnúť sa, či bude podnikať v malej personálno - poradenskej firme, kde nebude toľko starostí s riešením organizačných a iných nevyhnutných problémov, ktoré patria neodmysliteľne k manažovaniu väčšej firmy. "Osobne by som si lepšie vedela svoj život predstaviť v riadení malej firmy, ale mala som pocit, že keď sa nebudeme rozvíjať, rásť, ostaneme na mieste,  pre väčších klientov a .  a mám pocit, že išlo o správne rozhodnutie, pravda, . A, samozrejme, nie je to vôbec ľahké a jednoduché, zažila som s firmou aj obdobia, ...”
Profit 1999/01 Zdroj

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«