Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-15) was last changed on 14-Jan-2011 16:21 by Peter Durco  

This page was created on 10-Jun-2010 09:04 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 9 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 16 changed 5 lines
* Nemecky: [WAs nichts kostet, ist nichts wert] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia]
* Česky: [ | ]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]
* Nemecky: [Was nichts kostet, ist nichts wert] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Čo nič nestojí, nie nič hodno."\\ /%
* Slovinsky: [Kar nič ne stane, ni nič vredno. |Vsaka medalja ima dve plati.|Človek se uči, dokler živi|Vsaka medalja ima dve plati] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Was nichts kostet, ist nichts wert."\\ /%
* Česky: [Co nic nestojí, za nic nestojí. | Co nic nestojí, za nic nestojí]
* Maďarsky: [Olcsó húsnak híg a leve. | Olcsó húsnak híg a leve] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Lacné mäso má riedku šťavu."\\ /%
At line 24 changed one line
* [] Lemma: []
* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]
At line 26 changed one line
* [] Lemma: []
* [lacné|Search:skkomlacné] Lemma: [lacný|Search:sklemlacný]
At line 28 changed one line
* [] Lemma: []
* [vzácne|Search:skkomvzácne] Lemma: [vzácny|Search:sklemvzácny]
At line 33 changed one line
Opis významu príslovia s [kľúčovými komponentmi v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie konštatuje, že veci, ktoré ktoré majú [nízku cenu|Search:skbegnízku00cenu], nemôžu byť [kvalitné|Search:skbegkvalitné] a ľudia sa k nim stavajú zvyčajne [ľahostajne|Search:skbegľahostajne]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 39 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
At line 66 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]
At line 68 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 70 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 76 changed one line
%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ]
%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch vyskytuje spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1 | 1 ][Doklad 2 | 2 ][Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ][Doklad 8 | 8 ]
At line 93 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Nájdu sa medzi nami dokonca takí, čo radia všetky polia rozpredať na priemyselné parky. Je pravda, že investor musí pri zaberaní poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske podnikanie odstrániť z polí úrodnú vrstvu a previezť ju na iné pozemky. Obrovské náklady na skrývku a prepravu ornice však prinášajú so sebou kompromisy. Namiesto toho, aby ornicu previezli na vzdialenejšie pozemky, ktoré treba zúrodniť, vzácna zemina skončí na okolitých lánoch. Čo na tom, že na nich už je polmetrová vrstva kvalitného humusu? Plytvanie dedovizňou nie je nič čudné: __čo je lacné, nie je vzácne__. Cena pôdy na Slovensku kolíše od 13 - tisíc korún za hektár na horniakoch po 75 - tisíc za hektár najlepších polí. Ale v Európskej únii, čo je zemepisne – a už aj časovo – iba na skok, zaplatí kupujúci za poľnohospodársku pôdu v prepočte priemerne od 70 - tisíc korún za hektár vo Švédsku až po 2,3 milióna v Luxembursku. Vysoké ceny kvalitných poľnohospodárskych pôd tvoria prirodzenú bariéru ich znehodnocovania. Nikoho netreba presviedčať, že by nemal hazardovať s nenahraditeľným prírodným bohatstvom ... %%tip-Zdroj Hospodárske noviny 03/12
/%
At line 99 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
... — a keď stretnem pána Štefana Levického, odvracajúceho sa odo mňa, aby ma nevidel a srdce mu nepuklo – či nebudem musieť byť nešťastlivá? Lebo, vidíš, ja som velice dobrá, a dobré samo sa chváli.“ „Ale, počuješ, kebys' ma vskutku rada mala – nuž by ťa jedno slovo otcovi dané od grófa priviedlo k Štefanovi a miesto grófa posadilo by Štefana do koča. „Aha, keby som ja bola taký tenký súkenník, ako si ty. Ale ja si myslím, __čo je lacné, neni vzácne__, a ty si ma musíš zaslúžiť.“ „Povedz mi len, ty pochabé dievča, ako?“ odvetí Štefan. „Ty máš aj krátke vlasy, aj krátky rozum,“ skočí mu do reči Anuľka, „že to nerozumieš. Nuž staň sa vicišpánom, postav sa pred môjho otca, vezmi si strýca Ondreja so sebou, daj vyčítať, od Adama počnúc všetko, čo sa kedy pri svadbách až dodnes stalo — potom — a tak ďalej.“ %%tip-Zdroj http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=514652257&corpname=prim-4.0-public-all
/%
At line 127 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Už stará ľudia hovorili: __Čo je lacné, nie je vzácne.__
Perlátor za 290.- Sk má životnosť 20 rokov, záruku 5 rokov.
S perlátorom za 22.90 nič neušetríš za päť rokov ich kúpiš aspoň 5x, pretože skorodujú - zhrdzavejú a upchajú sa vodným kameňom a drobnými nečistotami. Cez ten bordel preteká voda, ktorú možno piješ. Keď sa ťa niekto opýta máš perlátor, povieš mám. A aký? Normálny za 22,90. A máš auto? mám. A aké? Trabant. Ja mám Mercedes. Takto sa dajú porovnať obyčajné perlátory a antivápenné perlátory s nastaviteľným prietokom. Tieto perlátory šetria bez toho, aby sme sa uskromňovali!!! Nevzniká, pocit, že voda tečie slabým alebo tenkým prúdom!!
%%tip-Zdroj http://www.porada.sk/archive/index.php/t-101608.html /%
At line 135 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Na prednú stranu sa dá pripevniť cyklistická prilba... Každý z camelbakov po naplnení tekutinou rovnako čiastočne slúži aj ako ochrana chrbta pri páde. Tekutina v rezervoári si dlhšie uchováva svoju teplotu ako tekutina vo fľaške. Počas zimy sa dá na hadičku navliecť špeciálna neoprénová návlečka, ktorá uchováva teplotu nápoja aj v samotnej hadičke - čo je dobré najmä počas zimných mesiacov. Nie každému však vyhovuje nesenie čohokoľvek na chrbte. Pod batohom samotným sa človek potí viac ako inde, popruhy môžu začať po dlhšom čase tlačiť, tuhnú svaly na krku a na šiji. __Čo je lacné nie je vzácne__ - hovorí jedno slovenské príslovie. Camelbaky vyššej triedy majú všetky tieto "kvázi neduhy" vyriešené. Najväčšou nevýhodou snáď je to, že počas pitia nie je možné kontrolovať obsah rezervoára, takže prípadný odhad zostávajúceho množstva je otázkou zvyku. Taktiež čistenie rezervoára samotného sa prevádza trochu ťažšie ako pri bežnej cyklofľaške. rezervoár je pri nedostatočnom čistení náchylný na vytváranie plesne, prípadne dostáva čoraz rýchlejšie určitý "farebný nádych". Camelbaky sú dnes ideálnym prostriedkom pre maratóncov, freeriderov... Nemusia byť vhodné iba na preteky - dajú sa bežne využiť pri akomkoľvek dlhšom výjazde. %%tip-Zdroj http://www.bikemagazin.sk/clanok/items/Camelbak-vs.-cykloflasa.html /%
At line 141 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Čo jeto nutrične slabé? Ak myslíš tú pšenicu a ryžu, tak mi ver, že sú ako zdroj energie hodnotnejšie ako maltodextrín. So sójovým izolátom súhlasím. Ale prestaňme sa pozerať na zloženie len cez srvátku. Srvátka je síce dobrá, ale vďaka mliekarenským monopolom sa podľa mňa nadhodnocuje. Podľa Dr. Reusa, a to je špičkový nemecký odborník na výživu a stará sa o nemeckých olympionikov, je najhodnotnejšia kombinácia s biologickou hodnotou BV 136 vaječný a zemiakový proteín. (Pozor nie sušené vajce, ktoré niektorí producenti označujú za vaječný proteín). Samotná srvátka BVmax 115. A čo sa týka pšeničného proteínu, ten je najhodnotnejším zdrojom glutamínu. Ryža ja zasa, čo sa týka energie, hodnotnejšia ako maltodextrín. Maltodextrín je strašne lacný a preto sa na ňom robia dobré zisky. Dobre vieme, __čo je lacné nie je vzácne__. A aj medzi malzodextrínmy je treba rozoznať. Maltodextrín je tým drahší, čím je menší stupeň hydrolýzy. %%tip-Zdroj http://www.fitexpres.sk/forum/viewtopic.php?p=2303&sid=ead99facdf328539e236c9d357645edd /%
At line 149 changed one line
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma=" "] [[]* [[lemma=" "]__ \\
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="vzácne"] [[]* [[word="lacné"]__ \\
At line 153 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 159 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|SK_in_Arbeit]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
15 14-Jan-2011 16:21 9.48 kB Peter Durco to previous
14 27-Dec-2010 12:10 9.562 kB Brigita Kacjan to previous | to last
13 14-Dec-2010 14:36 9.527 kB Denis Helic to previous | to last
12 31-Oct-2010 23:55 9.058 kB Vida Jesenšek to previous | to last Vsaka medalja ima dve plati. ==> Človek se uči, dokler živi
11 14-Sep-2010 20:56 9.031 kB Vida Jesenšek to previous | to last Vsaka medalja ima dve plati. ==> Vsaka medalja ima dve plati
10 11-Sep-2010 09:54 9.003 kB Peter Durco to previous | to last
9 11-Sep-2010 00:27 9.015 kB Anita Kazmer to previous | to last
8 24-Aug-2010 21:01 9.029 kB Peter Durco to previous | to last
7 20-Aug-2010 14:36 8.788 kB Peter Durco to previous | to last
6 20-Aug-2010 14:36 8.787 kB Peter Durco to previous | to last
5 20-Aug-2010 14:36 8.78 kB Peter Durco to previous | to last
4 20-Aug-2010 14:34 8.683 kB Peter Durco to previous | to last
3 24-Jul-2010 12:51 3.912 kB Peter Durco to previous | to last
2 24-Jul-2010 12:38 3.874 kB Peter Durco to previous | to last
1 10-Jun-2010 09:04 3.864 kB Peter Durco to last
«