Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-15) was last changed on 14-Jan-2011 16:21 by Peter Durco  

This page was created on 10-Jun-2010 09:04 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 9 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 17 changed 4 lines
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia]
* Česky: [ | ]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]
* Slovinsky: [Kar nič ne stane, ni nič vredno. |Vsaka medalja ima dve plati.|Človek se uči, dokler živi|Vsaka medalja ima dve plati] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Was nichts kostet, ist nichts wert."\\ /%
* Česky: [Co nic nestojí, za nic nestojí. | Co nic nestojí, za nic nestojí]
* Maďarsky: [Olcsó húsnak híg a leve. | Olcsó húsnak híg a leve] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Lacné mäso má riedku šťavu."\\ /%
At line 24 changed one line
* [je] Lemma: [byť]
* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]
At line 26 changed one line
* [lacné] Lemma: [lacný]
* [lacné|Search:skkomlacné] Lemma: [lacný|Search:sklemlacný]
At line 28 changed one line
* [vzácne] Lemma: [vzácny]
* [vzácne|Search:skkomvzácne] Lemma: [vzácny|Search:sklemvzácny]
At line 33 changed one line
Príslovie konštatuje, že veci, ktoré ktoré majú [nízku cenu], nemôžu byť [kvalitné] a ľudia sa k nim stavajú zvyčajne [ľahostajne]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie konštatuje, že veci, ktoré ktoré majú [nízku cenu|Search:skbegnízku00cenu], nemôžu byť [kvalitné|Search:skbegkvalitné] a ľudia sa k nim stavajú zvyčajne [ľahostajne|Search:skbegľahostajne]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 39 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
At line 66 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]
At line 68 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 70 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 160 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 166 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|SK_in_Arbeit]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
15 14-Jan-2011 16:21 9.48 kB Peter Durco to previous
14 27-Dec-2010 12:10 9.562 kB Brigita Kacjan to previous | to last
13 14-Dec-2010 14:36 9.527 kB Denis Helic to previous | to last
12 31-Oct-2010 23:55 9.058 kB Vida Jesenšek to previous | to last Vsaka medalja ima dve plati. ==> Človek se uči, dokler živi
11 14-Sep-2010 20:56 9.031 kB Vida Jesenšek to previous | to last Vsaka medalja ima dve plati. ==> Vsaka medalja ima dve plati
10 11-Sep-2010 09:54 9.003 kB Peter Durco to previous | to last
9 11-Sep-2010 00:27 9.015 kB Anita Kazmer to previous | to last
8 24-Aug-2010 21:01 9.029 kB Peter Durco to previous | to last
7 20-Aug-2010 14:36 8.788 kB Peter Durco to previous | to last
6 20-Aug-2010 14:36 8.787 kB Peter Durco to previous | to last
5 20-Aug-2010 14:36 8.78 kB Peter Durco to previous | to last
4 20-Aug-2010 14:34 8.683 kB Peter Durco to previous | to last
3 24-Jul-2010 12:51 3.912 kB Peter Durco to previous | to last
2 24-Jul-2010 12:38 3.874 kB Peter Durco to previous | to last
1 10-Jun-2010 09:04 3.864 kB Peter Durco to last
«