Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-24) was last changed on 13-Jan-2011 13:06 by Peter Durco  

This page was created on 10-Jun-2010 09:10 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 9 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 23 changed one line
* [ak] Lemma: [ak]
* [ak|Search:skkomak] Lemma: [ak|Search:sklemak]
At line 25 changed one line
* [nepríde] Lemma: [prísť]
* [nepríde|Search:skkomnepríde] Lemma: [prísť|Search:sklemprísť]
At line 27 changed one line
* [hora] Lemma: [hora]
* [hora|Search:skkomhora] Lemma: [hora|Search:sklemhora]
At line 29 changed one line
* [Mohamedovi] Lemma: [Mohamed]
* [Mohamedovi|Search:skkom.Mohamedovi] Lemma: [Mohamed|Search:sklem.Mohamed]
At line 31 changed one line
* [príde] Lemma: [prísť]
* [príde|Search:skkompríde] Lemma: [prísť|Search:sklemprísť]
At line 33 changed one line
* [Mohamen] Lemma: [Mohamed]
* [Mohamen|Search:skkom.Mohamen] Lemma: [Mohamed|Search:sklem.Mohamed]
At line 35 changed one line
* [hore] Lemma: [hora]
* [hore|Search:skkomhore] Lemma: [hora|Search:sklemhora]
At line 40 changed one line
Príslovie vyjadruje skúsenosť, keď v prípade [pasivity] alebo [nečinnosti] iného musí človek sám [vyvinúť inicaitívu]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie vyjadruje skúsenosť, keď v prípade [pasivity|Search:skbegpasivity] alebo [nečinnosti|Search:skbegnečinnosti] iného musí človek sám [vyvinúť inicaitívu|Search:skbegvyvinúť00inicaitívu]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 73 changed one line
* [keď] Lemma: [keď]
* [keď|Search:skvkokeď] Lemma: [keď|Search:skvlekeď]
At line 75 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 77 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 159 changed 6 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 166 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
24 13-Jan-2011 13:06 10.642 kB Peter Durco to previous
23 27-Dec-2010 11:39 10.724 kB Brigita Kacjan to previous | to last
22 14-Dec-2010 14:36 10.685 kB Denis Helic to previous | to last
21 07-Sep-2010 09:30 10.16 kB Anita Kazmer to previous | to last
«