Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-27) was last changed on 15-Jan-2011 00:02 by Peter Durco  

This page was created on 26-Jul-2010 09:13 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 16 changed one line
K tomuto prísloviu sú cvičenia vo významovom okruhu [Revanche (Odplata)|Revanche Übungen_sk].
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Revanche (Odplata)|Revanche Übungen_sk].
At line 46 changed one line
Príslovie je protireakciou na negatívne, [provokatívne, bezohľadné správanie|Search:skbegprovokatívne,00bezohľadné00správanie] voči osobe, ktorá sa to snaží [odplatiť druhému|Search:skbegodplatiť00druhému] rovnakým spôsobom. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie je protireakciou na negatívne, [provokatívne, bezohľadné správanie|Search:skbegprovokatívne,00bezohľadné00správanie] voči osobe, ktorá sa to snaží [odplatiť druhému|Search:skbegodplatiť00druhému] rovnakým spôsobom. [Doklad 1 | 1]
[Doklad 2 | 2 ] \\
At line 169 changed one line
[Liste aller Sprichwörter | Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví | Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
27 15-Jan-2011 00:02 9.724 kB Peter Durco to previous
26 15-Jan-2011 00:02 9.797 kB Peter Durco to previous | to last
25 27-Dec-2010 10:35 9.802 kB Brigita Kacjan to previous | to last
24 27-Dec-2010 10:33 9.799 kB Brigita Kacjan to previous | to last
23 27-Dec-2010 10:31 9.801 kB Brigita Kacjan to previous | to last
22 14-Dec-2010 14:36 9.739 kB Denis Helic to previous | to last
21 14-Sep-2010 22:26 9.285 kB Vida Jesenšek to previous | to last
«