Ako ty mne, tak ja tebe.#

[Doklad 1]


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Revanche (Odplata).

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie je protireakciou na negatívne, provokatívne, bezohľadné správanie voči osobe, ktorá sa to snaží odplatiť druhému rovnakým spôsobom. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často vyskytue v skrátenej podobe: Ako ty mne ... [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Ako ty mne, tak aj ja tebe. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Aj keď toho mnoho nemám, vďačne dám! Aj žinčice vám nalejem do črpáka. Z tej chorý človek očerstvieť môže a zdravému zas síl pribudne, “ vraví bača. Starenka si zajedla i zapila schuti, že radosť sa bolo na ňu dívať. Po chvíli vstane, obráti sa k bačovi, a takto mu šepká: „idím, že si statočný človek a škoda by bolo, aby ťa jednostaj bieda morila, tak ti pomôžem!“ „ A akože by ste chceli mne pomáhať! “ vypytuje sa bača. „ Nuž ako ty mne, tak aj ja tebe. Lenže ja nič iného neviem dať ako dobrú radu! “ vraví zas starena. „ Ej, dobrú radu ja vďačne prijmem a tá dakedy je viac hodna ako čokoľvek iné na svete. Len povedzte, však si to ja už zadržím potom v hlave i poslúchnem, ako bude treba, “ sľubuje bača. „ Tak, bača, počúvaj! Paše bude dosť, ešte viac, ako kedysi bývalo... Habovštiak, Anton: Oravské povesti. Bratislava: Tatran 1978.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Prítomnosť detí v blízkosti vozovky je pre vodičov signálom k príprave na možnú krízovú situáciu. Slušnosť sa oplatí Atmosféru na cestách si vytvárajú vodiči sami. Chovať sa slušne k ostatným vodičom, a účastníkom premávky sa určite oplatí, hoci to vždy tak nevyzerá. Tým, že budeme ohrozovať bezohľadnou jazdou okolie sa rýchlejšie neprepravíme do cieľa cesty. Iba sa dostaneme do začarovaného kruhu - oko za oko, alebo ako ty mne tak ja tebe. Či do svojho správania vložíme vulgárne slová alebo budeme komunikovať neverbálne úsmevom, posunkami, gestami či svetelnými znameniami. A jazda na modernom technicky dokonalom krásnom a rýchlom aute bez spôsobenia škody či bolesti iným, môže byť krásnym vzrušujúcim zážitkom pre majiteľa aj jeho okolie. Beata Plachá Hovorí sa, že ozajstným šoférom sa človek stáva až vtedy, keď zažije nejakú nehodu na vlastnej koži. Pokiaľ sa o nich dozvedáme z novín či televízie, akosi sa nás to netýka. SME03/09


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Ja ... vyvolával si vo mne pocit bezpečnosti. Takže si šla za bezpečnosťou, ale aby si ju získala, musela si sa dačoho vzdať. Myslím, že dobrodružstva. No, nemusela si sa dačoho vzdať. Myslím, že dobrodružstva. No, nemá zmysel ľutovať za minulosťou. Takže ty ľutuješ za minulosťou! — oborila sa naňho, akoby ho nepochopila. — Asi sa nudíš! Prečo si dakoho nenájakoby ho nepochopila. — Asi sa nudíš! Prečo si dakoho nenájdeš ? Ale ja urobím to isté. Ako ty mne... Ruth! Nikdy si takto nehovorila! — Znovu jej chcel vysvetliť, že nie je sama sebou, že by si mala dávať pozor, aby neurobila niečo, za čo môže vírus, ale nedokázal to. Teda tak hovorím teraz. Kristepane, nie si už unavený z manželstva, Jim ? Ale úprimne. Nie, — povedal. Aspoň donedávna nebol, kým sa Ruth ne — Nie, — povedal. Herzog, Arthur: Šialenstvo. Bratislava: Gemini 1993.


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

A o rok sa tu zase stretneme. Iste sa nám pripoja i exlibrisovci z našich ďalších škôl. Profesor Ivan Križan pri hodnotení súťaže Z frazeológie 1. Všetky slabosti pozoruje človek, len nie svoje vlastné 2. Ako budeš siať, tak budeš aj žať 3. Kto počtuje, ten gazduje 4. Komu sa nelení, tomu sa zelení 5. Človek mieni, pánboh zmení 6. Každý k sebe hrabe 7. Každé hrable k sebe hrabú 8. Netreba za nikoho ruku klásť do ohňa 9. Ako ty mne, tak aj ja tebe 10. Ako prišlo, tak odišlo 11. Každá diera nájde svoju záplatu 12. Dal mu malý prst, on chce celú ruku 13. Dávaj rukami, hľadaj nohami 14. Dva razy meraj a raz strihaj 15. Kto je pri ohni, tak sa hreje, kto je pri hrnci, tak sa naje 16. Ľahko zbierať pri kope klasy 17. Komu pánboh, tomu všetci svätí 18. Komu hus, komu prasa, komu pečená klobása Vzlet. Nový Sad: Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, r. 2004, č. 6


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
3 . Správajme sa, ako to od nás žiada povinnosť a spravodlivosť, i keď ohľaduplne a taktne, ale bez strachu z možných následkov. Inak by sme sa stali otrokmi ľudí, nie vždy tých najlepších. 4. Pozor! Prevažná väčšina ľudí cerí zuby pre zlo. Ale jestvujú aj takí, ktorí ich ceria aj pre dobro, od závisti alebo nenávisti. S nimi sa nedá diskutovať. Treba ich však vo väčšine prípadov znášať – z lásky k pokoju. 5. Zásada „Ako ty mne, tak ja tebe“ je psí inštinkt, nie ľudský, a tým menej kresťanský. Vplývanie na podvedomie Nedávna relácia – Invázia do podvedomia – mnohých zjavne vzrušila. A nejeden sa spýtal, prečo sa rodičia, vychovávatelia, učitelia a vôbec všetci, ktorí majú do činenia s výchovou mladších, ba i starších, neusilujú výchovne vplývať na podvedomie svojich detí či zverencov. Preto sa vraciame k nadhodenému problému ešte raz, a to hneď, aby sme kuli železo, kým je horúce. Hlinka, Anton: Slovo do týždňa: slová z televíznej obrazovky 3. Bratislava: Don Bosco 1998.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Ak nie, bolo by vhodné, keby ste si doma čítali tento text znova a znova. Nachádza sa v evanjeliu sv. Matúša v 5. hlave vo verši 38 - 48. KE Pán Ježiš nám totiž v ňom podáva dôležité pravidlo pre šťastný ľudský život. DI Pri prvých jeho vetách môžeme si pomyslieť na slávneho babylonského kráľa, ktorý žil pred štyritisíc rokmi a volal sa Chammurabi. Ten zo svojho kráľovského trónu vyhlásil zákon “Oko za oko – zub za zub“. Tým zákonom zaviedol do medziľudských vzťahov pravidlo: Ako ty mne - tak ja tebe. A toto pravidlo sa vtedajším ľuďom veľmi páčilo. Prevzal ho aj Mojžiš do svojho zákona a Pán Boh dovolil, aby sa ono ohlasovalo v Starom zákone, lebo starozákonní ľudia boli v prevažnej väčšine tvrdého srdca. Tvrdá spravodlivosť prikázania “Oko za oko, zub za zub “ im sedela. Pán Ježiš však ponúka svetu nové, vznešenejšie pravidlo pre krásny a šťastný ľudský život. Jeho zákon znie : Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=421566919&corpname=prim-4.0-public-all

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="ako"] []* [word="ty"] []* [word="mne"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«