Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-15) was last changed on 14-Jan-2011 12:07 by Peter Durco  

This page was created on 10-Jun-2010 08:57 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 9 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 16 changed one line
* Nemecky: [Volkes Stimme ist Gottes Stimme] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Nemecky: [Volkes Stimme ist Gottes Stimme]
At line 19 changed one line
* Maďarsky: [A nép szava Isten szava.| A nép szava Isten szava]
* Maďarsky: [A nép szava isten szava. | A nép szava isten szava]
At line 24 changed one line
* [hlas] Lemma: [hlas]
* [hlas|Search:skkomhlas] Lemma: [hlas|Search:sklemhlas]
At line 26 changed one line
* [ľudu] Lemma: [ľud]
* [ľudu|Search:skkomľudu] Lemma: [ľud|Search:sklemľud]
At line 28 changed one line
* [boží] Lemma: [boží]
* [boží|Search:skkomboží] Lemma: [boží|Search:sklemboží]
At line 33 changed one line
Príslovie zdôrazňuje potrebu [rešpektovať inú mienku] alebo [vôľu väčšiny]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie zdôrazňuje potrebu [rešpektovať inú mienku|Search:skbegrešpektovať00inú00mienku] alebo [vôľu väčšiny|Search:skbegvôľu00väčšiny]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 66 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]
At line 68 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 70 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 152 changed 6 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 159 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|SK_in_Arbeit]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
15 14-Jan-2011 12:07 9.734 kB Peter Durco to previous
14 27-Dec-2010 12:42 9.817 kB Brigita Kacjan to previous | to last
13 14-Dec-2010 14:36 9.78 kB Denis Helic to previous | to last
12 08-Sep-2010 17:53 9.377 kB Peter Durco to previous | to last
11 24-Aug-2010 18:06 9.376 kB Peter Durco to previous | to last
10 05-Aug-2010 20:53 9.463 kB Peter Durco to previous | to last
9 05-Aug-2010 20:52 9.462 kB Peter Durco to previous | to last
8 05-Aug-2010 20:52 9.457 kB Peter Durco to previous | to last
7 05-Aug-2010 20:49 9.37 kB Peter Durco to previous | to last
6 05-Aug-2010 20:49 9.416 kB Peter Durco to previous | to last
5 31-Jul-2010 10:00 3.901 kB Peter Durco to previous | to last
4 17-Jun-2010 15:21 3.895 kB Peter Durco to previous | to last
3 17-Jun-2010 15:21 3.872 kB Peter Durco to previous | to last
2 17-Jun-2010 15:19 3.831 kB Peter Durco to previous | to last
1 10-Jun-2010 08:57 3.855 kB Peter Durco to last
«