Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-15) was last changed on 14-Jan-2011 12:07 by Peter Durco  

This page was created on 10-Jun-2010 08:57 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 33 changed one line
Opis významu príslovia s [kľúčovými komponentmi v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie zdôrazňuje potrebu rešpektovania mienky alebo vôle väčšiny. [Doklad 2 | 2 ] \\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
15 14-Jan-2011 12:07 9.734 kB Peter Durco to previous
14 27-Dec-2010 12:42 9.817 kB Brigita Kacjan to previous | to last
13 14-Dec-2010 14:36 9.78 kB Denis Helic to previous | to last
12 08-Sep-2010 17:53 9.377 kB Peter Durco to previous | to last
11 24-Aug-2010 18:06 9.376 kB Peter Durco to previous | to last
10 05-Aug-2010 20:53 9.463 kB Peter Durco to previous | to last
9 05-Aug-2010 20:52 9.462 kB Peter Durco to previous | to last
8 05-Aug-2010 20:52 9.457 kB Peter Durco to previous | to last
7 05-Aug-2010 20:49 9.37 kB Peter Durco to previous | to last
6 05-Aug-2010 20:49 9.416 kB Peter Durco to previous | to last
5 31-Jul-2010 10:00 3.901 kB Peter Durco to previous | to last
4 17-Jun-2010 15:21 3.895 kB Peter Durco to previous | to last
3 17-Jun-2010 15:21 3.872 kB Peter Durco to previous | to last
2 17-Jun-2010 15:19 3.831 kB Peter Durco to previous | to last
1 10-Jun-2010 08:57 3.855 kB Peter Durco to last
«