Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-6) was last changed on 07-Feb-2011 12:54 by Vida Jesenšek  

This page was created on 16-Aug-2010 22:36 by Libor Marek

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
!!!Impressum
!!!Impresum
At line 8 changed 2 lines
Projekt je financován z prostředků Evropské komise.
Zodpovědnost za obsah webové stránky nesou pouze autoři; Komise neručí za další užití údajů v ní obsažených.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah
publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují
názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací,
jež jsou jejich obsahem.
At line 11 changed one line
__Projekt__: SprichWort
__Projekt__: SprichWort (2008-2010)
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
6 07-Feb-2011 12:54 0.741 kB Vida Jesenšek to previous
5 19-Jan-2011 09:37 0.648 kB Vida Jesenšek to previous | to last
4 18-Aug-2010 17:53 0.636 kB Libor Marek to previous | to last
3 18-Aug-2010 17:51 0.637 kB Libor Marek to previous | to last
2 16-Aug-2010 22:38 0.632 kB Libor Marek to previous | to last
1 16-Aug-2010 22:36 0.718 kB Libor Marek to last
«