Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-45) was last changed on 14-Jan-2011 11:12 by Peter Durco  

This page was created on 19-Nov-2009 08:45 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 7 lines
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Wahrheit (Pravda)|Wahrheit Übungen_sk].
%%
%%
At line 34 changed one line
Príslovie konštatuje fakt, že klamstvo alebo pretvárka dlho nevydrží pravda výjde vždy najavo najavo. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie konštatuje fakt, že klamstvo alebo pretvárka dlho nevydrží pravda výjde vždy najavo najavo. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 224 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 230 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
45 14-Jan-2011 11:12 11.172 kB Peter Durco to previous
44 27-Dec-2010 11:14 11.267 kB Brigita Kacjan to previous | to last
43 14-Dec-2010 14:36 11.215 kB Vida Jesenšek to previous | to last
42 08-Nov-2010 15:10 11.061 kB Denis Helic to previous | to last
41 17-Sep-2010 22:44 11.065 kB Anita Kazmer to previous | to last
«