A hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy nem érdemes hazudni, a hazugságok többnyire nagyon hamar kiderülnek. [Példa 1][Példa 2] [Példa 3]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Hamarabb/Gyorsabban utolérik a hazug embert, mint a sánta kutyát [Példa 4]

A sánta kutyát és a hazug embert könnyű utolérni [Példa 7]

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
A mondás szerint a hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát. Ha elég kitartóan és konzekvensen vizsgálódunk, a hazug közvélemény-kutatók szintén könnyen tetten érhetők. A legkirívóbb példa a mindig egyszázalékos, sőt sokszor csak "egyéb pártként" jegyzett MIÉP '98-as sikere. Vagy itt van a közvélemény-befolyásolók közelmúltbeli csendes, nagy bukása. A kisgazdapártot szisztematikusan elkezdték "alulírni" már 2000 elején, amikor még semmiféle botrány nem volt a párt körül. Dunántúli Napló; Cím: Közvélemény-kutatók; Dátum: 2001/03/21

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Én nem tudom, a közmondások logikája kiforgatható-e. Olyasmire gondolok például, hogy az "egy fecske nem csinál nyarat" abban az értelemben is használható -e, hogy sok fecske nyarat csinál. Vagy a "hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát" közvetve azt jelenti-e, hogy az igazmondó utolérhetetlen. Vizsgáljuk meg közelebbről a következőt: "Ha az isten hivatalt ad, észt is ad hozzá." Ez a bölcsesség kétségkívül tartalmaz némi iróniát. Egyik lehetséges értelmezése szerint ugyanis azt jelenti: bármily ostoba egy emberi lény, ha hatalomhoz jut, legsötétebb gondolata is fényleni kezd. De úgy is lehet érteni, hogy általában a hivatalok és tisztségek viselése a buta ember képességeit sem haladja meg. Magyar Nemzet; Cím: Én nem tudom ... - ( Mit ad az Isten ); Szerző: Kristóf Attila; Dátum: 1998/08/13

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
A második vakondok is szigorú lett. - Legjobb az egyenes út! Az első vakondok is szigorú lett. - Mert jegyezd meg: a hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát! Lackó nem tudta, hogy viselkedjék ennyi korholás után, majd szerencsére újra eszébe jutott a három nagynénje, s elhatározta, hogy most sem feszíti tovább a húrt makacskodással, legjobb, ha bocsánatot kér. - Igen, igen... Ne haragudjatok! - Így már más - mondta szelíd bársonyos hangon a harmadik vakondok.Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Csukás István Nagy meséskönyve; Szerző: Csukás István; Dátum: 2001

[Példa 4] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Ennek ellenére szent meggyőződésem, hogy nem lehet hosszú távon politizálni képmutatók módjára, mert hamarabb utolérik a hazug embert, mint a sánta kutyát, még akkor is, ha politikus. Népszabadság 1998/02/21

[Példa 5] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Jó, ki voltam borulva, de akkor is, hogy süllyedhettem ilyen mélyre? Hisz a fenékbe rúgás, a könyvkeresés, a feljelentés logikája kölcsönösen kizárja egymást. Vagy-vagy. De éppen ez az, hogy a hazugságnak nincs logikája. Igaz, hogy a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Az ép ösztönű kárvallott először érzi is, hogy hazudnak neki. De el akarja hinni mégis. Mert a hazug mindig többet ígér, mint amit mond. Amit mond, az akár hihető is lehetne, amit ígér vele, az az ámítás. Népszava; Cím: Tavi költők; Dátum: 1998/03/26

[Példa 6] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezekben a forró és zaklatott napokban néhány esetben, mintha engedett volna a szigorú ellenőrzés, amely éveken át minden újfajta próbálkozást csírájában elfojtott; megjelent egy-két olyan írás, ami az igazság közelében járt. Ezeknek az írásoknak, már csak azért is, mert az unalom és olvasatlanság, a hivatalos és süket propaganda betűtengerében jelentek meg, szinte elképzelhetetlen sikerük volt. Az egész ország beszélt róluk, a riporterek százszámra kapták a helyeslő, egyetértő, bátorító leveleket. Ez a szokatlan jelenség az újságírókat még inkább arra ösztökélte, hogy az igazságot, a való helyzetet kell megírniuk. Az a meggyőződés alakult ki bennük, hogy tulajdonképpen még agitációnak, propagandának is az igazság a legjobb, hiszen a " hazug embert gyorsabban utólérik, mint a sánta kutyát ": a hazug sajtónak nincs hitele és nincs meggyőző ereje sem. Ezzel próbáltak érvelni akkor is, amikor látniuk kellett, hogy az első próbálkozások után egyre több akadályba ütköznek. Mert az akadályok sokasodtak. A Szabad Nép szerkesztőségének hatalmas ellenőrzési osztálya volt. Ez az osztály minden adatot gondosan ellenőrzött még a megjelenése előtt. Népszava; Cím: Tavi költők; Dátum: 1998/03/26

[Példa 7] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):

Sancho, Sancho, hát hiába okítottalak, hogy az igaz embert a meggyőződésétől eltántorítani sem fenyegetéssel, sem fenyítéssel nem lehet? SANCHO PANZA Hej, édes gazdám, ezek csak szép szavak. De hisz azt is mondják, hogy aki másnak vermet ás, maga esik bele. Meg azt is, hogy a sánta kutyát és a hazug embert könnyű utolérni. Csakhogy így van -e valójában? Bizony nincs így, drága uram. DON QUIJOTE Valóban nincs így, de így kellene hogy legyen. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Szerelmem, Elektra; Szerző: Gyurkó László; Dátum: 1984

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.

Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok..


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«