Der Begriff "sa prejavujú navonok nevľúdnym a drsným správaním" kommt in den folgenden Sprichw�rtern vor: