Ép testben ép lélek. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy az egészséges életmód jó hatással van a lelki életre [Példa 1] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Kiindulásként fogadjuk el, hogy az egyéni boldogság, a jó közérzet egyik nélkülözhetetlen eleme a kiegyensúlyozott szellemi-fizikai állapot, vagy ahogy a népi bölcsesség mondja: „ép testben ép lélek”.Magyar Hírlap 1997/11/11

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Ez azt jelenti, hogy a reklámozók, akik alkoholt, dohányt akarnak hirdetni, elkészítik a maguk önkorlátozó kódexét, és azt önmaguk keményen betartják és betartatják. Ebben benne van, hogy nem lehet az ifjúságot megcélozni az alkohollal és dohánnyal, valamint a reklámok nem lehetnek rászoktató jellegűek. A népszerű rocksztárokat, sportolókat pedig ki kell zárni az alkohol - és dohányreklámokból. Akikre hallgatnak a fiatalok, akik népszerűek a körükben, azoknak az egészséges életmódot kell hirdetniük. Ép testben ép lélek - mondja a régi görög közmondás. Én magam is úgy látom, hogy a rendszeres sport nagyon sok mindenben segít. Nem feltétlenül a versenysportra gondolok, hiszen az egészséges sport ott kezdődik, ahol a versenysport befejeződik. A rendszeres testedzésre gondoltam, amely karbantartja a testet, fokozza a teljesítőképességet, szolgálja még a lelki egészségvédelmet is, könnyít a feszültségek feloldásában, segíti a gyermekek pszichológiai és szociális fejlődését. Ma Magyarországon sokan küzdenek súlyfelesleggel és sokan próbálkoznak mindenféle fogyókúrás csodaszerekkel, gyógyszerekkel - amelyeknek gyakran nagyon kellemetlen mellékhatásaik vannak, és nem lehet fogyni tőlük egy dekát sem - ahelyett, hogy sportolnának. Országgyűlési Napló; Szerző: VANKÓ MAGDOLNA ( MSZP ) :; Dátum: 1995/09/26


[Példa 3] (Szakasz Sajátos használat):
- Azt, hogy megosztjuk a jelmondatot. - Miféle jelmondatot? - Hát, hogy " ép testben ép lélek ". - Hogyan lehet azt megosztani? - kérdezte. - Úgy - mondtam -, hogy maga lesz az ép test, én pedig legyek az ép lélek. Erre ismét váratlan dolog történt, mert Blanka letette a súlyzókat, és biztató szemekkel azt mondta nekem: - Lássuk, engem fel tudnál -e emelni? A hangomat csendesebbre vettem, intvén is a Garmada úr ajtaja felé: - Beteg van a háznál! - szóltam.Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Ábel; Szerző: Tamási Áron; Dátum: 199

[Példa 4] (Szakasz Sajátos használat):
Lüghey úr inai, izmai rongy, ernyedt, petyhüdt, legföllebb gépies munkára való műszerek. Lüghey úr testi szerkezete szinte olyan rugótlan, mint a kitömött bábu. Az ő neveltetése még abba az időbe esett, amikor az úri, jobban mondva művelt társadalomnak egy nagy-nagy hányada még teljességgel abban a tévhitben leledzett, hogy az emberből a lélek az egyetlen rész, amire gondot kell fordítani, a fizikum mellékes, elhanyagolható, sorsára hagyható, vagy hát a háziorvos gyógykezelésére, ha benne zavar támad. Lüghey úrnak szülei éppenséggel csupa megvetés, lenézés voltak olyan haszontalanságokkal szemben, mint a testnevelés, testgyakorlat, sport. Az " ép testben ép lélek " klasszikus elvét úgy értelmezték, hogy a gyerek, az ifjú ne csüngeszkedjék a tornaszereken, akkor nem ficamítja ki tagjait, ne ugráljon, fusson, ússzék és így tovább... akkor nem töri ki kezét-lábát-nyakát. Lüghey urat csakis abban fegyelmezték tehát kedves szülei, hogy lehetőleg semmifajta ildomtalan, szilaj mozgásra ne vetemedjék semminemű hangulatában. Lüghey úr ifjú teste szó szerint elnyomorodott az agyongondozástól, elkényeztetéstől. Étellel agyontömték, szellemi értékekkel agyontömték, remek kis szervezete elsatnyult. Azazhogy pirospozsgás kappanháj borította be külsejét, és szinte ilyen egészségtelen kappanháj a lelkét is. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Új legenda és más regények; Szerző: Tersánszky Józsi Jenő; Dátum: 1967

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
A Nemzeti Alaptanterv pedig korszerű, globális szemlélettel kezeli az iskolai testnevelést, amikor azt a biológia, a környezetvédelem és az egészségtan kontextusába illeszti. Sokszor idézzük - Vankó Magdolna képviselőnő is idézte - Juvenalis szatirikus író mondását: " Mens sana in corpore sano, az Ép testben ép lélek " mondást. Ez a szövegváltozat azonban nem tükrözi pontosan szerzőjének szándékát. Juvenalis pontosan így fogalmazott: " Orandum est ut sit mens sana in corpore sano ". Tehát imádkozzunk azért, hogy ép lélek legyen ép testben. Az ép lelken a szemléletmódot értette, és ostorozta a rómaiakat az elpuhultság miatt, az életmódjuk miatt. Tisztelt Országgyűlés! Végül arról is említést kell tennünk, hogy a romló, kedvezőtlen jelenségek, folyamatok között vannak már biztatóak is. Nem nő például egy idő óta a mozgásszervi betegségben, deformitásban szenvedő gyermekek száma. Országgyűlési Napló; Szerző: DR. NÁDORI LÁSZLÓ ( SZDSZ ) :; Dátum: 1995/09/26 A példa megmutatja a fordulat antik forrását, s értelmezi is azt.

[Példa 6] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Ezért nem tűnt ünneprontásnak Fábry Sándor Ép testben épphogy élek című Kabarészeparéja, ahol bebizonyosodott, az orvostudomány oly magas fokon áll, hogy bármily egészségesen megy el az ember egy kivizsgálásra, betegként jön ki. Magyar Hírlap 1997/05/20

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.

Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok..


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«