Úspěch má mnoho otců. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví popisuje zkušenost, podle níž se v případě úspěchu v nějaké činnosti k dobrému výsledku hlásí více lidí, i ti, kteří k němu nepřispěli. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví doprovázeno informací o svém původu. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Úspěch mívá mnoho otců. [Doklad 3]

Záměna komponent#

např. Politický
úspěch má mnoho otců. [Doklad 4]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Ale to byla privatizace, kterou jste sjednal i vy sám! Mimochodem o tom, že jsem stál u zrodu této privatizace, se nikde moc nemluví, nehodí se to totiž do krámu. I když zásluhy za vznik Škoda Auto si dnes připisuje kdekdo. Úspěch má mnoho otců. Právo, 4. 10. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Jedno starořímské přísloví říká, že úspěch má mnoho otců, zatímco neúspěch je sirotek. Já bych ho trochu upravil: politický úspěch má mnoho otců, neúspěch má jediného otce - a tím je premiér. Úkolem premiéra je pečovat o úspěšnost vlády jako celku, ne o svoji osobní úspěšnost. Lidové noviny, 9. 2. 2000

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Chceš-li to dotáhnout vysoko, neklaď otázky a nedávej najevo, jak jsi chytrý. (K. Čapek) Úspěch mívá mnoho otců, neúspěch bývá sirotek. (Maďarské přísloví) Dopad velkého úspěchu rozvíří vír drobných nepříjemností. (Japonské přísloví) Lidové noviny, č. 3/1998

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Do které skupiny byste za výkon v čele kabinetu sebekriticky zařadil sám sebe? Pozice premiéra je trochu jiná než pozice kteréhokoli z ministrů. Jedno starořímské přísloví říká, že úspěch má mnoho otců, zatímco neúspěch je sirotek. Já bych ho trochu upravil: politický úspěch má mnoho otců, neúspěch má jediného otce - a tím je premiér. Úkolem premiéra je pečovat o úspěšnost vlády jako celku, ne o svoji osobní úspěšnost. Lidové noviny, 9. 2. 2000

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="úspěch"]{0,2}[lemma="otec"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«