Úspech má veľa (krstných) otcov.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie opisuje skúsenosť, že pri dosiahnutí úspechu v nejakej činnosti sa k výsledku hlási viacero ľudí. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#


Zámena komponentov#

Úspech má veľa krstných otcov. Erfolg hat viele Taufväter.
[Doklad 4]

Práca býva sirotou a úspech má veľa otcov. Die Arbeit ist ein Waeisenkind und Erfolg hat viele Väter.
[Doklad 5]

Úspech má veľa otcov a neúspech je sirota. Erfolg hat viele Väter, Misserfolg ist ein Waisenkind.
[Doklad 7]


Typické použitie v texte#

Prislovie sa používa vo svojej citátovej podobe [Doklad 6] alebo v rozšírenom variante [Doklad 7][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Úspech má veľa otcov. Keď stúpate, počet spolužiakov, kamarátov, priateliek, susedov a známych stúpa geometrickým radom. Keď sa vám nedarí, ostane pri vás len rodina, ak taká je. Z toho vyplýva ponaučenie, že treba sa starať najprv o rodinu. Až potom o kamarátov, spolužiakov... http://citaty.dovrecka.sk/quote.php?id=1276

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Úspech ma veľa otcov. Aj keď sa na príprave a realizácii tejto výstavy podieľalo veľa pracovníkov viacerých inštitúcií, leví podiel na jej výsledku majú Igor Otčenáš, riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe, ktorý bol jej inšpirátorom, a Peter Cabadaj, námestník generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice v Martine. K výstave bol vydaný podrobný, bohato dokumentovaný dvojjazyčný katalóg. Výstava bola pripravená aj v anglickej mutácii, lebo takéto veľké projekty nie sú len na jeden raz. http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2009/februar/38.pdf


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Úspech má veľa krstných otcov, ale neúspech je sirotou.“ http://kruhy.blogspot.com/2010/07/spod-lipy-pod-eukalyptiv.html

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

„To sa tak hovorieva, že práca býva sirotou a úspech má veľa otcov,“ myslí si predseda KDH Ján Figeľ. „Nemám s tým problém, ale myslím si, že pre dobro politickej kultúry je dôležité isté pravidlá a princípy zachovávať,“ povedal Figeľ. Spoločnú tlačovku očakávala aj SMK. „Bol by som radšej, keby sa tento úspech prezentoval spoločne, lebo to bola tímová práca. Ale nerobíme z toho problém,“ hovorí podpredseda SMK Gyula Bárdos. http://www.sme.sk/c/5133820/dzurinda-sa-o-uspech-vo-volbach-nepodelil.html


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Rákova forma je pritom neprehliadnuteľná, v posledných piatich zápasoch strelil desať gólov - dva Trnave, tri Ružomberku, dva Petržalke a tri Prešovu. Naprázdno vyšiel iba v Košiciach, kde mu ale rozhodcovia neuznali regulárny gól... Keď sme už pri reprezentačnej téme, zaujímavá je aj Rákova bilancia na medzinárodnej scéne. V tejto kapitole má na svojom konte dva štarty a dva góly. „Ten gólový priemer na zápas mi môžu závidieť všetci svetoví útočníci,“ chichoce sa nitriansky kapitán. vykáme si, že Robov úspech má veľa otcov, sám strelec ale vidí príčiny svojej parádnej fazóny jasne. „Nie je za tým žiadna veda, stačí mi len, že hrám v útoku, odkiaľ to mám k bráne súpera najbližšie. No a vďaka patrí prirodzene chalanom v mužstve, oni mi predsa pripravujú tie šance,“ skladá Robokop poklonu nitrianskej kabíne s dovetkom, že energiu čerpá z pohody, ktorú mu vytvára manželka. http://nitra.sme.sk/c/5334993/rak-na-afriku-nemysli-bude-chytat-ryby.html


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Hovorí sa, že úspech má veľa otcov a neúspech je sirota. Toto vyjadrenie výstižne odhaľuje typický postoj človeka k zodpovednosti – ak sa niekomu niečo podarilo, cíti hrdosť na jeho úspech aj ten, kto sa s ním nejako identifikuje. K neúspechu sa však človek zväčša nehlási. Častou reakciou býva hľadanie výhovoriek, teda zvaľovanie zodpovednosti na iných alebo na okolnosti. Iste, existujú situácie, v ktorých hlavnou príčinou nezdaru boli nepriaznivé podmienky, často sa však zvaľuje vina na ne aj v situáciách, v ktorých možno nájsť zodpovedného, prípadne určiť mieru jeho spoluzodpovednosti a podiel okolností. Za pozitívne výsledky konania je teda človek ochotný niesť zodpovednosť, za negatívne už neveľmi. Zodpovednosť je „ťažká“, hovorí sa „brať na svoje plecia zodpovednosť“, „niesť ťarchu zodpovednosti“ a pod. http://www.elis.sk/download_file.php?product_id=1284&session_id=rsos1jqpqrcuqoe97s9khcmap5

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Pán minister, hovorili ste o tom, že nezodpovedá za krízu len vláda, to je pravda, len vláda nie, ale za to, že nevie zmierňovať aj dopady, zodpovedá vláda. Hovoríte, aký bol predtým veľký vysoký rast. No viete, ono sa zvykne hovoriť, že úspech má veľa otcov a neúspech je sirôtka. To znamená, keď je úspešná ekonomika, ktorá šľape, má vysoký rast, tak za to zodpovedá vláda, keď je neúspech tak zrazu za to zodpovedá niekto celkom iný. To veľmi poctivé nie je. Vy hovoríte o tom, že nemáme nejaký zvlášť vysoký deficit, ale koľko budú reálne deficity v jednotlivých rezortoch, v školstve, v zdravotníctve? Ale aj v justícii. Vy nebudete vedieť zaplatiť znalcov a advokátov. Aká sekera čaká budúcu vládu, aby vykryla to, čo vy dnes reálne rezort zadlžíte? http://www.nrsr.sk/appbin/net/nrozprava/Download.aspx?Type=NRozprava.RozpravaRaw&Ref=XXX091030114500000_091030120000000.txt

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="úspech"] []* [word="má"] []* [word="otcov"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«