V části Interní cvičení jsou úlohy a cvičení k uvedeným příslovím v daných jazycách. V závorkách za příslovím je vyznačen významový okruh, do něhož přísloví spadá.Přehled didakticky zpracovaných německých přísloví:
Německá přísloví

Přehled didakticky zpracovaných slovenských přísloví:
Slovenská přísloví

Přehled didakticky zpracovaných slovinských přísloví:
Slovinská přísloví

Přehled didakticky zpracovaných českých přísloví:
Česká přísloví

Přehled didakticky zpracovaných maďarských přísloví:
Maďarská přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«