Prehľad prísloví#


V interaktívnej cvičebnej časti platformy SprichWort sú úlohy a cvičenia k nižšie uvedeným prísloviam v príslušných jazykoch. V zátvorke za príslovím sa nachádza významový okruh, do ktorého príslovie patrí.Prehľad nemeckých prísloví spracovaných didakticky:
Prehľad nemeckých prísloví

Prehľad slovenských prísloví spracovaných didakticky:
Prehľad slovenských prísloví

Prehľad slovinských prísloví spracovaných didakticky:
Prehľad slovinských prísloví

Prehľad českých prísloví spracovaných didakticky:
Prehľad českých prísloví

Prehľad maďarských prísloví spracovaných didakticky:
Prehľad maďarských prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«