Čím hloupější sedlák, tím větší brambory. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Říká se, když má někdo nezasloužený úspěch bez větší námahy. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví může být použito v názvu díla. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je většinou uvozeno introduktorem typu v duchu rčení apod. [Doklad 3] [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Tohle je jen pár ukázek naši radostné budoucnosti. Je jasné, že ropu a jiné suroviny nemůže stát ovlivnit, ale v zemědělství jisté možnosti jsou. To by ovšem museli být na ministerstvu odborníci a ne političtí kecalové. Říká se, že čím hloupější sedlák, tím větší brambory. Kdyby to platilo i o vládě, tak máme brambory velké jako melouny. http://milan.pise.cz/23161-zdrazovani.html

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Jako svůj příští projekt plánuje devětapadesátiletý režisér poetickou komedii Čím hloupější sedlák, tím větší brambory. Vypráví o dvou mužích a jedné ženě, která nakonec ženou není, a připomíná Kunderovy Směšné lásky i můj starší film Sedím na konári. Chtěl bych se v něm vrátit k poetice svých začátků. Lidové noviny - kultura, č. 35/1997

[Doklad 3] (Odstavec Typické užití v textu):

Já si myslím, že současné příjmy z cestovního ruchu jsou alarmující. Samozřejmě chci ocenit, že došlo k určitému nárůstu příjmů z příjezdové turistiky, ale jen se bojím, aby to nebylo v duchu rčení, že čím hloupější sedlák, tím větší brambory. Není přece možné, aby mělo Maďarsko až šestkrát vyšší příjmy z cestovního ruchu než Česká republika. Hospodářské noviny, 6. 8. 2004

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
hloupější sedlák


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«