Sprostý sedliak, hrubé zemiaky #


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia vo významovom okruhu Glück (Šťastie).

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie poukazuje kriticky na fakt, že niekedy má bez námahy úspech aj úplný hlupák alebo lenivec, hoci si to nezaslúži. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarový variant 1 [Doklad 4]

Tvarový variant 2 Potenciálny komentár
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Varianty s jednoduchou zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 6]

Varianty s komplexnými zástupnými komponentmi

zástupný komponent Slovný druh Komentár
napr.
zástupný komponent1
zástupný komponent2
zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
[Doklad 7]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 8]
Použitie s komplexnými zástupnými komponentmi
Zástupny komponent Slovný druh Komentár
napr.
Zástupný komponent1
Zástupný komponent2
Zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
potenciálny komentár
[Doklad 9]

Tematické okruhy (SK)

Doklady#

Príslovie sa nenachádza v Slovenskom národnom korpuse ani v Google.

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Zháňam husle. Čo ale vidím, je pán v stredných rokoch, nie hlúpy, ale bez ilúzií o vlastnej výnimočnosti. Nemám dvadsať rokov, čo je vek matematických géniov. Moje exaktné matematické vzdelanie je chabé. Mám síce asi 10 skúšok z matematiky, ale na škole inžinierskeho smeru, kde nás učili skôr vety používať, než dokazovať. Tento dôkaz nedokážem ani len exaktne spísať a každá matematická diskusia odhalí moje nevedomosti. Môj dôkaz je iba jeden geniálny nápad a pár dní stredoškolského odvodzovania. Pre ozajstných odborníkov budem len sedliak s najväčším zemiakom. Andy Warhol raz povedal, že každý zažije svojich 15 minút slávy. Tie moje sú na dosah ruky. Ale aj cena je vysoká. Na svete niet nič vzrušujúcejšieho ako tajomstvo. Fermat nám jedno krásne zanechal. Jeho veta je Mona Lisa rozumu. Tajomne sa usmieva. A ja už viem, ako. Keby som bol prvý, nepoviem. Ale už nikto nemôže byť prvý. Lišiacky právnik Pierre de Fermat si stoličku v prvom rade už pred štyristo rokmi obsadil. http://www.inzine.sk/article.asp?art=3688; Mysty


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="sedliak"] []* [lemma="zemiak"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«