Častá kropaj i kameň porazí #


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Kompetenz-Beherrschung.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje skúsenosť, že s trpezlivosťou, postupnými krokmi možno dosiahnuť úspech aj v zdanlivo beznádejnej situácii. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje. Das Sprichwort kommt in den Texten nicht vor.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarový variant 1 [Doklad 4]

Tvarový variant 2 Potenciálny komentár
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Varianty s jednoduchou zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 6]

Varianty s komplexnými zástupnými komponentmi

zástupný komponent Slovný druh Komentár
napr.
zástupný komponent1
zástupný komponent2
zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
[Doklad 7]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

Príslovie sa nevyskytuje v Slovenskom národnom korpuse ani v Google. Das Sprichwort kommt in den Texten nicht vor.

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):

,,Pravdivo mlčat vie len ten, kto má čo povedať" ,,Kto klame ten kradne" ,,Aj bez brady ľudia mladí, dajú niekedy dobrej rady" ,,Aj na kameni sa vyspíš, keď máš čisté svedomie" ,,Aj pod otrhaným klokúkom často múdra hlava býva." ,,Ak sa chceš chvastať, hovor pňu" ,,Ake drevo taký klin, aký otec taký syn" ,,Aký išiel, takú našiel" ,,Ani pán Boh všetkým ľudom nevyhovie" ,,Bohatí sa tešia peniazom, chudobný deťom" ,,Bohatstvo plodí závisť, chudoba nenávisť" ,,Cudzemu človeku svoje tajnosti nezveruj, môžeš o ne ľahko prísť!" ,,Častá kropaj aj kameň porazí" ,,Čest a dobre meno nekúpiš na trhu" ,,Človek hlúpy neustúpi" ,,Človek je iba dotiaľ človekom, kým si slova stojí" ,,Človek nemá nič, iba to, čo užije" ,,Krava zajaca nedohoní" ,,Mráz žihlavu nespáli" ,,Lenivá huba - holé neštastie" ,,Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť" ,,Jednooký je medzi slepými kráľom" ,,Jeden žeravý uhoľ od druheho hreje" ,,Diabol má viac než dvanásť apoštolov" ,,Ak niekto nechce vidieť, nepomôže svetlo ani okuliare" … http://www.duchovno.poznanie.sk/viewtopic.php?f=3&t=223

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="častá"] []* [lemma="kropaj"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«