Častá krůpěj kámen proráží. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Říká se, když člověk v bezvýchodné situaci nerezignuje, protože stále doufá, že i zdánlivě nepatrné kroky ho nakonec mohou přivést k úspěchu. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je v korpusu málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Pokud jejich server zahltíme nikoli spamem, ale žádostmi o odpověď na otázky související s omezením pohybu v NP, nemůže nás nikdo postihnout. Naopak Správa NP má povinnost odpovědět. No a když budeme dost vytrvalí, odpověď si vynutit dokážeme - častá krůpěj kámen proráží. No a věřím, že mezi vodáky nejsou samí humusáci, že pár těch, kteří problematice ochrany přírody rozumějí, se najde, a že ti pak za nás všechny zkusí lámat kopí a nalézt oboustranně přijatelné řešení. Pár argumentů nám ochranáři dávají na svém webu sami - např. tam zjistíte, že momentální týdenní návštěvnost v Lenoře je 150 lodí. http://www.raft.cz/clanek.aspx?ID_clanku=455&ID_P=22&PDA=4

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
častá krůpěj


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«